Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Seyyidlerin, başlıca nitelikleri.


Seyyidlerin, başlıca nitelikleri...
Aleviliğin temel ilkelerinin yazılı olduğu buyruk da, inanç önderi Seyyidlerin nitelikleri şöyle sıralanmıştır;
1-Evlad-ı Resul olmaları,
2-Eğitici ve terbiye edici olmaları,
3-Bilgili ve örnek insan-i özelliklere sahip (Mürşid-i Kamil) olmaları,
4-Buyruk da yazılı olan ve yerleşmiş geleneksel Alevi esaslarına uymaları.
 

Alevi inanç önderliğinde temel ilke, gönül kalsın yol kalmasın ilkesidir. 

Hizmeti kendine ilke edinerek, Hakk Muhammed Ali yolunda; Yol edebiyle halini hal eylemek, yolun ilmiyle yolunu yol eylemek ve dolayısıyla Ehli Beyt sevgisinde, gönülleri birlemektir.  

Imam Cafer-i Sadık, buyurur ki;
“Bir kişi Hakk’a talib olsa, Evlad-ı Resul’den başkasına kendini teslim eylese yani bilmediği yerden biat ve inabe kılsa (el etek tutsa) onun meşrebi ve tuttuğu eteğin silsilesi Evlad-ı Resul’e ve Muhammed Ali hazretlerine çıkmasa, o kişinin şeyhı (önderi) şeytan olur.  

Mahşer gününde erenler katarından ve Hakk didarından mahrum kalır“. Hz.Muhammed buyurdu ki: „Benim evladımdan başkalarını pir edinenlerin piri şeytandır.“ 

Seyyidler, taliplerinin inançsal hatta toplumsal planda karşılaştıkları sorunları cözmelerinde onlara yol göstereçek bilgi donanımına sahip olmak zorundalar. Ayrıca Seyyidler, örnek insan olarak kabul edilir, cemaat içerisindeki sayğın konumlarına uygun ahlaki niteliklere sahip olmaları da gerekir. 

Buyruk da ideal dini önder, tasvir edilirken bu noktalar vurgulanmış, „... Amma ki pir olan ve rehber olan okur yazar ola... Ve pir oldur ki, hem kamil ola, hem dört kapı nedir ve ne olduğunu bile“.  

Inanç önderi Seyyidlerin „Buyruk“da yazılı esaslara ve gelenek halini almış Alevi  esaslarına göre davranmaları zorunludur. Bu kurallara uymayan Seyyidlerin inanç önderliği yapa bilme yetkileri ellerinden alınır, yani yoldan düşürülür ve düşkün ilan edilirler.  

Buyruk’da Seyyidlerin bilmesi gereken esaslar, ayrıntılarıyla yazılıdır. Yazılı olmayan durumlarda inanç önderi Seyyidler kendisi ve cemaatin de görüşünü alarak kararını verirler.  

Seyyid, taliplerin manevi yol atası olarak kabul görmesi ve Oniki Imam’ları temsil ettiği için, oldukça geniş yetkilere sahiptir.  

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=


********************************************************
Alevi inanç yolunda, hizmet sayfalarımız...
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62  
Facebook, Dergah grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/
Fcebook, ilim sayfamız;
https://www.facebook.com/Seyyid-Seyfeddin-Oca%C4%9F%C4%B1-sayfas%C4%B1-194839911064876/   
Alevi Inanç Din Bilgileri, WEB sayfamız;
https://www.uludivan.de/  
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/seyyidhakkiii
*******************************************************

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...