Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Ikrarsıza uymam vallah, yılandan da yılan...


Ikrarsıza uymam vallah, yılandan da yılan...
Asırlardır canı pahasına Hakk Muhammed Ali yoluna verdikleri ikrarın yüzü suyu hürmetine, insanlık değerlerini bugüne taşıyan; Iyi, dürüst, onurlu, duruşlu, kişilikli, olgun, marifetli insanların mirasından faydalanmak, geçinmek ve hazır emeği kendilerine mal etmek için bu güzel insanların maskesini takmaktan geri durmamışlardır. Allah, islah etsin. 

Her çağda böylesine çıkarcı, menfaatcı, onursuz, kişiliksiz, ihanetci ve insanlık değerlerini tarumar eden hain kişiler çıkmışlardır. Dolayısıyla bu ne ilk ve nede son olacaktır.  

Ikrar vermeyip ikrarlılardan daha ikrarlı görünen, nefsine köle olmuş zihniyete elbette ki bir kaç sözümüz vardır… 

Dostum sitem etme, n’olursun bana,
Ikrarsıza sözüm yoktur, sen sanma.

Yolun sahibi var, söz düşmez bana,

Hakk Muhammed Ali, yardımcımız olsun.
 

Kapıya gelmemiş, Piri ne bilsin,
Ikrar vermemiş ki, yolu ne bilsin,

Nefse köle olmuş, Allah islah etsin,

Hakk Muhammed Ali, yardımcımız olsun.
 

Yolumuz insanlık yoludur, bilesin,
Her yiğidin karı değildir ki gelsin,

Papağan misali, ötsün de söylensin,

Hakk Muhammed Ali, yardımcımız olsun.
 

Seyyid Hakkı, sözüm haktır ol Hakk’tan,
Ikrarım ikrardır candost, Kal-u Bela‘dan,

Ikrarsıza uymam vallah, yılandan da yılan,

Hakk Muhammed Ali, yardımcımız olsun.
 

Alevilik adına dünden bugüne, bugünden yarına yaşanılmış, yaşanılan ve yaşanılacak olan olumsuzluklara rağmen Hakk Muhammed Ali yoluna ikrar veren Aleviler, insanlık değerlerini sahiplenerek ve ilim ışığını rehber edinerek insanlığa hizmetlerini sürdüreceklerdir. Çünkü kalben inandıkları yolun temelinde sevgi, merkezinde insan ve insana hizmet anlayışı vardır. Tüm bu güzellikler, Alevi inancını var eden değerlerdir ve Aleviler, bu değerleri için bedel ödemişlerdir. 

Dolayısıyla Aleviler iyi insanların, insan değerlerini korumak için cehaletin ve nefsin köleleri olmuş mahlukatlarla savaşım içinde olduklarının bilincindedirler.
Aşk ile, ikrarını bilene ve yolunu sürene aşk olsun…


Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...