Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Tarikat giysisi olan Hırka’nın, anlamı...


Tarikat giysisi olan Hırka’nın, anlamı...
Tarikat giysisi olan Hırka Mürşid, Pir ve Talip arasında yapılan sözleşmeyi veya verilen ikrarı sembolize etmektedir. 

Hırkanın inanç boyutuna baktığımızda ikrar vermek için tarikata yani yola giren bir kişiye sembolik olarak giydirlen, manevi ahlak ve teslimiyet giysisidir. Kendimi yolun pirine teslim ettim, beni yolun edep erkanı ile yetiştir, irşad edip meydana getir anlamını ifade etmektedir. 

Amaç ise Mürşid, Pir ve Talip arasında gönül bağının oluşması ve talibin, kendisine gösterilen yoldan yürüyerek nefsani tuzaklardan kurtularak olgun, erdemli ve sonuç itibariyle olgun, faydalı insan olmak amacı yatmaktadır. Alevi deyimiyle manevi anlamda, ölmeden evvel ölmektir. Hakk’ın huzuruna varmadan önce yani zahiri alemde işlediğimiz kötülüklerden, kötü alışkanlıklardan, kötü huylardan, işlediğimiz suç veya günahlardan, vs. arınmak ve tövbe etmektir. Bu tövbe, Hırkanın giyilmesiyle başlar. 

Dolayısıyla yola talip olan kişinin, yol önderi Mürşid veya Pire verdiği ikrara bağlı kalması, pirin kendisine ön gördüğü sorumlulukları, görevleri yerine getireceğini ve bağlı kalacağını kabul etmesidir. 

Bu hırka Cem erkanında, Hakk Meydanında, Pir huzurunda ve orada bulunan canların şahitliğinde kendisine giydirilir. Giydirildiği andan itibaren kişi, yolun manevi Ahlak Anayasasına uymak ve bağlı kalmak zorundadır. Diğer bir deyimle yolun manevi ahlak anayasasına bağlı kalmak ve ona göre yaşamak zorundadır.

Bu hırkanın giyilmesi, kişinin yola gireceğine dair hazır olması ve kendi rızası ile istemesi gerekir. 

Yol önderlerince giyilen hırka ise, yolun ilim irfanı temsil etmektedir. Yola talip olacak kişiyi irşad edecek Mürşid ile Pir; Dört Kapı Kırk Makam’ı, Üç Sünnet Yedi Farz’ı, On Iki erkanı, Eline Diline Beline, zahir ve batın ilminden haberdar olması gerekmektedir. Yolun ilim irfanından habersiz bir Mürşid veya Pir’e hırka giydirilirse onun, Hakk’ın huzurunda yüzü karadır. 

Iki türlü hırka algısı vardır...
Birincisi, Erenlerin ilim irfanını temsil eden hırka ve ikincisi ise, benlik hırkasıdır. Yani görünüşte giyilen, sembolik giysi hırkadır. Bu konuda Yunus Emre; „Dervişlik dedikleri Hırka ile taç değil, gönlün Derviş eyleyen hırkaya muhtaç değildir“ buyurmaktadır. 

Aleviler açısında Hırkadaki mana, Dört Kapı Kırk Makam öğretisi veya ilmidir. Alevi inanç önderlerinin, kuşanması gereken de zahir ile batın ilmidir. Mürşidi mürşid ve Piri pir yapan, göstermelik giysiler değildir ilim ile irfandır. Dolayısıyla Erenleri ölümsiz kılan da ilimdir, gösterişteki giysi hırkalar değildir.
Aşk ile, gerçeğin demine Huu… 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı= 

Seyyid Hakkı, Sosyal medya takip hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...