Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

On Iki Imam’lar, kimler tarafından şehit edildiler?
On Iki Imam’lar, kimler tarafından şehit edildiler?
1. Şahı Merdan Ali;

Muaviye ve Mervan’ın teşfiki ile Mülcem ibni Abdurrahman isimli bir putperest tarafından saldırıya uğramış ve Miladi, 28 Ocak 661(Hicri: 40 Ramazan 21) gecesi, Necef’te Hakk’a yürümüştür. 

2. Imam Hasan;
Muaviye ve Mervan el-Hımar’ın teşfikiyle eşi Ca'de(Cude) binti Eşas tarafından zehirlenmiş ve Miladi: 25 Mart 670(Hicretin: 49. yılı Safer ayının 28.) günü Medine’de Hakk’a yürümüştür.

3. Imam Hüseyin;
Emevi halifesi Yezid emriyle kerbela’da emevi ordusu kumandanı Şimr bin zil Cevşen isimli bir zalim putperest tarafından Miladi: 10 Ekim 680(Hicri: 10 Muharrem 61) günü Kerbela’da Hakk’a yürümüştür.

4. Imamı zeynel Abbidin;
Ümeyye oğullarından Abdülmelik oğlu Velidin saltanatı zamanında Abdülmeliki'n tevşikiyle Hüşam tarafından zehirlenerek Miladi: 6 Ekim 713(Hicri: 15 Muharrem 95) günü Medine’de, Hakk’a yürümüştür. 

5. Imamı Muhammet Bakır;
Ümeyye oğullarından Abdülmelik oğlu Velidin saltanatı zamanında, Hişam bin Abdülmeliki'n teşfikiyle İbrahim tarafından zehirletilerek, Miladi: 08 Ocak 733 (Hicri: 17 Zilkade 114) günü Medine’de Hakk’a yürümüştür. 

6. Imamı Cafer-i Sadık;
Zamanın Abbasi halifesi Ebu Cafer-el Mansur tevşikiyle zehirletilerek Miladi 22 Ocak 765(Hicri: 24 Zilkade 147) günü Medine’de, Hakk’a yürümüştür. 

7. Imam Musa-i Kazım;
Zamanın Abbasi halifesi Harun Reşid tevşikiyle Sindi bin Şahik tarafından zehirletilerek Miladi 1 Eylül 799(Hicri: 25 Recep  183) günü Bağdat’ta, Hakk’a yürümüştür. 

8. Imam Ali-ül Rıza;
Zamanın Abbasi halifesi Memun’un teşvikiyle zehirlenerek Miladi: 24 Ağustos 818 (Hicri: 17 Safer 203) günü Horasan’da, Hakk’a yürümüştür. 

9.Imam Muhammed Taki;
Zamanın Abbasi halifesi Mutasım’ın teşvikiyle zehirlenerek Miladi: 25 Kasım 835(Hicri: 30 Zilkade 220) günü Bağdat’da, Hakk’a yürümüştür. 

10.Imam Ali-ül Naki;
Zamanın Abbasi halifesi Mütevakkil’in teşvikiyle oğlu Mutezzin tarafından zehirlenerek Miladi: 29 Haziran 868 (Hicri: 4 Recep 254) günü Samarra(Irak)’da, Hakk’a yürümüştür. 

11.Imam Hasn-ül Askeri;
Zamanın Abbasi halifesi Mutemid tevşikiyle zehirlenerek Miladi: 1 Şubat 874 (Hicri: 9 Rebiülahir 260) günü Samarra(Irak)’da, Hakk’a yürümüştür. Kendisinden sonra imamet mührü, oğlu Imam Muhammed Mehdi’ye geçmiştir.

12. Imam Muhammed Mehdi;
Imam Muhammed Mehdi, Babasının ölümünden sonra Abbasiler öldürmeye kalkmaları üzerine Imam Muhammed Mehdi; Miladi 27 Mayıs 940(Hicri: 16 Şaban 328) günü,  Samarra(Irak) mağarasında sır olmuştur. 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...