Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Pençe-i, Ali Aba.
Pençe-i, Ali Aba.
Alevi inacında “Pençe-i Ali Aba” veya “Fatma Ana” eli vardır.  “Penc” kelimesi Farsça bir kelimedir ve “beş” anlamındadır, aynı zamanda “El”i ifade eder.  Kökeni Arapça “Aba”; Dövme yünden yapılmış, kalın ve kaba bol giyimli bir libas(giysi), hırka.  

Ali Aba; Hz-Muhammed’in abası/hırkası altında olanlardır. Ehli Beyt, Seyyid-i Saadet Evlad-ı Resul demektir. Pençe-i Ali Aba ise, Hz.Muhammed'in abası/hırkası altındaki beş kişi demektir. Dolayısiyle Ehli Beyt’in Hz.Muhammed’in soyunun sürdüğü; Şahı Merdan Ali, Fatma Ana, Imam Hasan, Imam Hüseyin ve Hz.Muhammed'le beraber bu beş kişi, Pençe-i Ali Aba’yı oluşturuyor.  

Pençe-i Ali Aba; Şah-ı Merdan Ali, Fatma Ana, Imam Hasan ve Imam Hüseyin ve kendilerinden devam eden “Nesli Pak” olmaları konu edinmiştir. Hz.Muhammed’in üstlerine abasını atıp Allah’tan; Tüm günahlardan arınmalarını, korunmalarını niyaz ettiği dört ulu kişilerdir.  

Bu olayla ilgili hadis şöyledir: Hıristiyan din önderleri, Hz.Muhammed’i haşa yalancılıkla suçladılar. Bunun üzerine vahi geldi ve “De ki; oğullarınızı ve oğullarımızı, kendinizi ve kendimizi alıp meydana çıkalım. Kim yalancı ise lanetleşelim, Allah’ın laneti yalancıların üzerine olsun diyerlim” (Al-i İmran, 61) buyruldu. Bu ayet vahiy edilince, Hz.Muhammed; Şahı Merdan Ali, Fatma Ana, Imam Hasan ve Imam Hüseyin’i alıp, hep beraber beş kişi birlikte Hıristiyan din önderleriyle (rahiplerle) lanetleşmek için meydana çıktılar. Fakat Hıristiyan din önderleri korktular ve meydana çıkmadılar. Bunun üzerine Hz.Muhammed abasını sırtından çıkararak, Şahı Merdan Ali, Fatma Ana, Imam Hasan ve Imam Hüseyin’i örttü işte “Benim Ehli Beyt’im-Ev Halkım bunlardır” dedi. “Pence-i Ali Aba” Hz.Muhammed’in Abasının/Hırkasının altında olan Ehl-i Beyt’ir. 

Güruh-u Naci'den bir bacı geldi
Bacı'nın ismine Fatıma dediler
Yeri göğü ondan mevcut bildiler
Virani Baba
 

Sonuç itibariyle; Hz.Muhammed’in Abası/Hırkası altında korunmaya alınmış, yüceltilmiş ve sevilmesi, sayılması, inanılması, sayğı duyulması gereken “Aile fertlerim” anlamındadır.
=Seyyid Hakkı=


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...