Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Ilim, cehalet alemini aydınlatan ışıktır...


Ilim, cehalet alemini aydınlatan ışıktır...
Ilim, akıl gücüdür. Akıl gücüyle bütün nesnelerin, varlıkların diğer bir deyimle hayatımızda olan bitenlerin hakikatini yani iç yüzünü anlamak, kavramak, düşünmek veya idrak etme gücü ve yetisidir. 

Dolayısıyla yolumuz, ilim ile bilim yolu ve rehberimiz, hakikat ışığı olsun.
Ilim ışıktır, ışık hakikattir ve hakikat, kendini bilmektir. Kendini bilmek, yaradılanı yaradandan ötürü sevmek ve ona, hizmet etmektir. 

Cehaletin önüne geçmek, okumak ve okutmakla mümkündür...
Dolayısıyla Dünyevi yaşantımıza bir anlam verebilmek, daha mükemmel bir yaşam sürdürmek için okumak gerekir. Okumak; Marifet, olgunluk ve erdemliktir. 

Bilen ile bilmeyen, bir değildir. Bir işi; Bilen yapar, az bilen akıl verir, bilmeyen eleştirir ve yapmayan çamur atar. Mahmut Yılmazel 

Alim, ışıktır ve cahil ise, karanlıktır. Alim, bilgi ile donatılmış ve aklı ile hareket edendir. Ilimden mahrum cahil ise, yobazdır yani başkasının lafına uyan ve hisleriyle hareket edendir. Başka bir deyimle ilim, mazlumdur ve cehalet ise, zalimdir. 

Yobaz; Bir inanca, bir düşünceye körü körüne inanan, aşırı ölçüde bağlı olan ve hoşgörüden yoksun kimselere denilir. 

Dayatmayla yapılan ibadet, Allah’ın hüsni rızası ile bağdaşmaz. Kişinin kendi iradesiyle değilde başkasının iradesiyle, dayatmasıyla yaptığı ibadet ne derece kabul olur ki? 

Dayatma ve sindirme sonucu yapılan ibadetler, tutulan oruçlar, kapanmalar dinle bağdaşmadığı gibi, Allah’ın hüsnü rızası ile de bir alakası yoktur. Çünkü ibadet rıza işidir, gönül işdir. 

Kişinin rızası dışında yapılan her türlü dini icratlar, yanlıştır. Fakat davranışlarımızla, hal ve hareketlerimizle örnek olabiliriz. Ancak dayatma doğru değildir. Alim kişi ibadetini, kendisi için yapar ve yobaz kişi ise, ibadetini başkası için yapar yani göstermeliktir. 

Yaşar Nuri Öztürk, yobazlar hakkında şu beyanda bulunmuştur...
“Yobazın olmadığı her yer cennettir. Hiç bir din, diri diri değil insan yakmaya, herhangi bir canlıyı yakmaya bile izin veremez. Böyle bir zulme izin veren bir kurumun din olması mümkün değildir. 

Islama gelince; Islam, değil insan yakmayı, can taşıyan hiç bir nesneyi incitmeyi ve yakmayı onaylamaz.   

Yobazın olmadığı her yer cennettir; Kadın yaktınız, ozan yaktınız, orman yaktınız, siz varken, başka ceheneme gerek yok” diyor Yaşar Nuri Öztürk. 

Şahı Merdan Ali, “Cehaleti ilimle geri çevirin” demiştir. Cehaleti ilimle, geri çevirin derken; Olgunluğun, erdemliğin, ilim ve irfan sahibi olmanın yolu, okumaktan geçer ve dolayıyla okumanın önemini vurgulamıştır. 

Sonuç itibariyle ilmin faydaları; Cehaletin önüne geçmektir, nefsini kötü isteklerden korumaktır, dünyevi davranış ve hareketlerimizde olgunlaşmaktır, konuşma-hitapta olgunlaşmaktır, güven ve itibardır. Yani kısacası insanoğlunun, kendi kendini olgunlaştırıp mükkemel hale getirmesi ve ölümsüz kılmasıdır.
Aşk ile Huu… 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı= 

Seyyid Hakkı, Sosyal medya takip hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...