Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Zekat ve anlamı


Zekat ve anlamı
Ortodoks Şeriat kuralları gereğince; Varlıklı müslümanların her yıl yoksullara vermek zorunda bulundukları, mallarının kırkta bir oranındaki kesimi. Yani Ortodoks Şeriat’a göre Zekat; Gönül rızalığı veya tercihin yapılması gereken bir ibadet olarak değil, bir zorunluluk olarak görülmektedir. Dolayısiyle fakirlere dağıtılmak üzere belirli gelir grubuna sahip insanların gelirinden, yaptığı yardımdır. Gönül rızalığı ile yapılmayan bir yardım, göstermelik bir yardımdan öteye değildir. 
 

İlk sosyal paylaşımı Hz.Muhammed kırklar ceminde gerçekleştirmiştir. Manevi alemde Selman-ı Pak’ın parstan getirdiği engür ezilerek Kırklara paylaştırıldı. Hz.Muhammed’in ilk paylaşımcılığı burada görüldü. Medine’ye döndü. Bütün yandaşlarını topladı, herkese birer ahiret, birer tarikat kardeşi edinmelerini söyledi. Mümkün olduğu kadariyle bir yerli ile bir göçmenin, bir zengin ile bir fakirin müsahip kardeşi olmasını kural koydu.   

Hz.Muhammed’in buyruğu üzerine her yandaş(sahabe) kendine bir kardeş bulur, bu yola inananlar birbirine musahip olurlar. Şahı Merdan Ali yalnız kaldığını görünce ayağa kalkarak;  “Ey Tanrı’nın elçisi ben tek kaldım; Ben kiminle kardeş olayım?’’ der. Hz.Muhammed hemen söz alır ve “Ey Ali, sen benim kardeşimsin tıpkı; Musa ve Harun gibi. Ya Ali, bundan  böyle sende seni izleyenlerin, sana inanların belini bağla”, buyurur.   

“Hz.Muhammed’in dileğine uyan Şahı Merdan Ali, Hz.Muhammed katında önce  Salman-ı Faris’in sonra Kamber’in ardından da Süheyl’in kuşağını bağlar. Inananlar, bu durumu kutlamak ister. Içlerinden biri peksimet, hurma  ve yağ getirir. Şahı Merdan Ali, Hz.Muhammed’in huzurunda peksimet, hurma ve yağdan lokma yapar ve herkese sunar. Dağıtılan lokmadan bir lokma artar bu lokmayı, ozaman Medine’de bulunan Imam Hasan, Imam Huseyin ve Fatma-tüz Zehra Ana’ya göndermeye karar verirler.  Akabında orada bulunan meclis Selman-ı Faris-i görevlendirir ve Medine’ye ulaştırılır.   

Hz.Muhammed’in bu örneğinden de anlaşıldığı gibi Zekatın asıl amacı; Toplumsal yardımlaşma ve dayanışmadır. Yapılan bağışların, yardımların ve musahiplik kurumu ile gerçekleştirilen en büyük sosyal dayanışmadır. Musahiplik kurumunun felsefesinde; Canı cana, malı mala katmak anlayışı vardır. Dolayısiyle en makbul Zekat, bir gönüle girmektir. Çevresindeki yoksulları, fakirleri doyurmak ve giydirmektir; Onlara iş ve eğitim olanakları sağlamaktır. 
=Seyyid Hakkı=

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...