Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Kur’an-ın ilk ayeti, namaz kılmak değil OKUMAKtır...


Kur’an-ın ilk ayeti, namaz kılmak değil OKUMAKtır...
Zattın biri soruyor; "Kur’an-ı okumak, sünnet mi yoksa farz mı?"
Şu cehalete bakar mısınız! 21’ci asırda halen okumanın sünnet mi yoksa farz mı olduğu soruluyor ve okumak için birilerinden talimat bekleniliyor. 

Kainata ki mevcudatı anlamak, Namaz kılmakla değil okumakla mümkündür. Hepimizin malumudur ki Hz.Muhammed Mustafa’ya verilen ilk ilahi mesaj, OKUMAKtır. Çünkü Kur’an-ın da ilk ayeti, okumaktır.    

Eğer Allah, okumayı neden emretmiş diye soracak olursanız?
Çünkü okumak, araştırmak, incelemek insanın ufkunu açar, bakış açısı genişletir. Dolayısıyla olgun, erdemli, Kamil-i Insan yapan yeğane araç OKUMAKtır. 

Altını çizerek söyliyelim ki Namaz, ibadetin ritüellerinden biridir. Fakat okumak ise, ibadetin temeli ve özüdür. 

Namaz konusunda, Türk Islam Felsefesi Profesörü Yaşar Nuri Öztürk’ün bir beyanını buraya aktarmakta faydar vardır. 

“Emevilerin Namaz şekli, bu ümmetin başına bela edilmiştir.
Çünkü… Bu ümmete yapılan bütün kötülükler de Namaz ve camii kullanıldı, alet ettiler. 

Muaviye, hadisleri uydurttu...
Bunu muaviye başlattı. Uydurttuğu hadis adlı yalanlarla dini bütün insan hakları, zulme karşı mücadele, çalışkanlık, dürüstlük, okumak gibi bütün değerlerinden tecrit ederek, sadece namaz kılma dini haline getirdi. Bela burdadır. 

Muaviye, devre dışı tuttu...

O günden beri islam dünyası bir türlü kendisini toparlayamadı. Kur'an diyor ki… Benim temel ibadetim okumak, 7-8 tane ayet var, okumayı temel yapan şimdi bunu hemen, muaviye aldı, tamamen devre dışı tuttu, onun yerine temel ibadet olarak namazı koydu.

Kur’an-ın Temel Ibadeti, Namaz değildir...
Vallahi ve billahi Kur’an-ın, dininin temel ibadeti namaz değildir okumaktır. Okumayı temel ibadet yapan gelişmiş batı ülkelerine bakın, namazı temel ibadet yapan Ortadoğu'ya bakın. Ve özellikle Türkiye'ye bakın''.
Yaşar Nuri Öztürk 

Özetlersek namaz kılmamanın zararı sadece kişiyedir fakat okumamanın zararını ise, insan alemine ve insanlığadır. 

Dolayısıyla yüreğinizde sevgi, gönlünüzde muhabbetin yeşermesini istiyorsanız okumak için kimseden müsade istemeyin ve Kur’an-ı okumaktan korkmayın. Çünkü okumak, aydınlıktır ve okumamak karanlıktır. Okumanın, kimseye zararı olmamıştır. Fakat okumamanın, insan alemine zararı olmuş ve olmaya devam etmektedir. 

Ingiliz Şairi, Lord Byron; “Bir damla mürekkep, bir milyon kişiyi düşündürebilir” diyor.
Bu anlamlı mesajdan yola çıkarak düşünme, sorgulama, çalışma, üretmenin yolu, yazmak ve okumaktan geçer. 

Önemli bir noktaya dikkat çekmekte fayda vardır şöyle ki okumak, sadece okula gitmek veya ilk okul, orta okul, lise, üniversite, vs. okumak değildir. Bunlar insanların belli mertebelere veya makamlara gelmesine vesiledir. Fakat okumadaki maksat insanların sosyal hayatında huzurlu, rahat ve güvende olabilması için bir bütün olarak hayatı okuyup anlamaktır. Daha önemlisi marifet, okumak değildir okuduğunu anlamaktır. 

Gönül rahatlığıyla diyebiliriz ki bu nedenlerden dolayı Allah, okumayı ilk ayet olarak göndermiștir. Allah’ı tanımak, yarattığı sonsuz kainatı ve inçindeki mevcudatı anlamak ancak aklın özgür düșünme gücüyle mümkündür.  

Bilgisiz insanlar, birilerinin akıl cantasını tașırlar yani kula kulluk ederler. Fakat bilgili insan ise, bir bütün olarak özgür ve hürdür. Özgür ve hür olmanız dileğiyle.
Aşk ile Huu… 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından
=Seyyid Hakkı= 

Seyyid Hakkı, Sosyal medya takip hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...