Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Kur’an nasıl inmiş, nerede inmiş, kim yazmış ve neden artık gelmiyor?


Kur’an nasıl inmiş, nerede inmiş, kim yazmış ve neden artık gelmiyor?
Kur’an nasıl inmiş?
Kur'an vahiy yani sezgi yoluyla inmiştir. Inmiş olan, Allah’ın ilahi ilmi yani ledün ilmidir. Bu ilme varmanın yolu, aklın olgunluğuyla mümkündür. Kemalete erişmemiş bir akıl, ilahi ilmin sırrına varması veya onu algılaması mümkün değildir. 

Örneğin alfabeyi düşünelim. Yazılanı okuyabilmek için, önce alfabeyi öğrenmek gerekiyor. Alfabeyi öğrendikten sonra her tüylü yazıyı, yazılanı okumak mümkündür. 

Dolayısıyla ilahi ilmin sırrına varıldığında, akıl boyutunda en yüksek noktaya varılmış demektir. Günümüzde ise, ilim yani ilmin gücü ve bu güce sahip olan da aklın algılama gücüdür. 

Kur’an, nerede inmiştir?
Kur’an Ayetleri, 22 yıllık bir süreçte Allah tarafından melek Cebrail aracılığıyla Hz.Muhammed Mustafa’ya parça parça vahiy halinde indirilmiş bir Kutsal kitaptır.

Vahiylerin inmesi 12 yılı Mekke’de, 10 yılı da Medine döneminde olmak üzere 22 yıl sürmüştür.
Bu süre, Hz.Muhammed Mustafa’nın vahiy alış süresidir. Tabii ki vahiy’inin alış süresi, zaman ve mekana göre değişik olmuştur. 

Kur’an, kime inmiş ve kim tarafından yazılmıştır…
Kur’an-ın Ayetleri, Hz.Muhammed Mustafa‘ya inmiş ve Ayetleri yazan ise, Şahı Merdan Alidir. 

Kur’an, neden inmiştir?
Kur’an-ın amacı, aklın zahir ve batın ilmiyle olgunlaşması ve bu olgunluk sayesinde hayatın manasına varabilmek amaçlanmıştır. 

Düşünün ki alfabe olmasaydı, yazıyı ve yazılanı okuyabilir miydiniz? Elbette ki okyamazdınız.
Hayatı anlamak ve manasına varmak iki cihan ilminin sırına ermekle mümkündür. Zaten insanoğlunun amacı veya sorumluluğu hayatın manasına, sırrına erebilmesidir. 

Neden artık vahiy gelmiyor…
Nebilik yani peygamberlik çağı yerini Velilik çağına bırakmıştır.
Diğer bir deyimle Peygamberlik çağı, Edep erkan cağıdır ve Velilik çağı, ilim ile irfanın harmanlaştırma çağıdır. 

Peygamberlik dönemi, keramet gösterme çağıyken Velilik çağı ilimle olgunlaşma ve kemalete erme çağıdır. Demek oluyor ki insanlar, artık kendini ilimle olgunlaştırma ve yetkin hale getirme gücüne sahiptirler. 

Bu nokta da yine Alfabe örneğimize dönelim. Alfabeyi öğrenmiş ve öğrendiği alfabeyle okuma sırrına sahip bir kişiye diyebilir misiniz ki niye artık alfabeyi öğrenmiyorsun? 

Işte günümüzde de artık insanlar, kendi kendini irşad edip yetiştirebiliyorlar. Hani bazen okumamış insanlara cahil deniliyor ya işte burdaki cahillik, bilgisizliktir yani okumamışlıktır.
Aşk ile, Muhammed Ali demine Huu… 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı= 

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...