Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Kur’an, uydurma hadis ve sünnetler...


Kur’an, uydurma hadis ve sünnetler...
Kur’an, Allah’ın kelamında değişikliğin olmadığını bildirirken; Uydurma hadis ve sünnetler ne diyor?
 

Hz.Muhammed Mustafa yaşadığı yıllarda, “Benden ve Kur’an dışında hiç bir şey yazmayın. Kim benden ve Kur’an dışında bir şey yazmışsa imha etsin” (Sahihi Müslim, Kitab-ı Zühd). 

Emeviler ve Abbasiler döneminde bazı Hadis bilginlerine göre iki milyon hadis yazılmıştır. En doğru olarak kabul edilen Buhari’nin Kitabının altı yüz bin hadis arasından, Müslim’in üç yüz bin hadis arasında, Ebu Davut’un beş yüz bin, Ibni Hambel’in yedi yüz bin hadis arasından seçildiği söylenir. Oysa gerçek hadis Yaşar Nuri Öztürk’e göre 50’yi geçmemektedir. 

Efendim şundan duydum, bundan duydum şeklinde ki uydurmalar gün geldi karşımıza dinin esasları olarak çıkmıştır.  

Mehmet Akif Ersoy bu konuda;
“Nebiye atf ile binlerce herze uydurdun,

Yıktın da dini mübini yeni bir din kurdun” diyor.
 

Kur’an-ın Nisa Suresi, 87. Ayet‘te: “Kimin sözü, Allah’tan daha doğru olabilir?” diye sorarken, o zaman NEDEN bu kadar hadis çıkarıldı? 

Makam, hanedanlık, saltanatlık dolayısıyla NEFS köleleri olan Putperestlerin tek amacı;
* Islam Dini’ni bozmak ve dejenere etmek için,

* Siyasi ayrılıklardan dolayı,

* Dini eksik zanedip, kendilerince dini kurtarma gayretine düşmüş olmaları,

* Zorlama, dayatma sonucu yapılmış uydurmalar,

* Maddi çıkar sağlamak için,

* Vahibi Arap, gelenek ve göreneklerini dinselleştirmek amacının yatmasındandır.
 

Işte bu gibi amaçlar doğrultusunda bu kadar uydurma hadisler üretilmiştir. Allah islah etsin. Oysa gerçek hadis sayısı, 50’yi geçmemektedir. Imam Azam’a göre ise, 17 dir. “Hadis diye ortaya sürülen bu sözlerin büyük kısmı uydurulmuş söz yığınlarıdır.” Yaşar Nuri Öztürk, “Tasavvufun Ruhu ve Tarikatlar” s. 71  

Uydurma hadislere devam edelim...
Kur’an der ki: “Dinde, zorlama yoktur.” Bakara süresi, 256. Ayet

Uydurulmuş hadis der ki: “Dinini değiştireni, öldürün.” Sahih Buhari 12/883

Kur’an der ki: “Gerçekten Allah, kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışında kalanı ise, dilediği kişi için bağışlar.” Nisa süresi, 48. Ayet
Uydurulmuş hadis der ki: “Cehenemde en şidetli azaba uğratılacak kişiler, Resamlardır.” Sahih Buhari–tevasir, 89
 

Işte bu uydurma hadislerin yüzünden ve bu uydurmalara inanmış bazı saf insanlar ibadethanelere geldiklerinde secde etmezler. Sebebini sorunca resimler var, resimler günah olduğu için secde etmeyiz diyorlar.  

Peki günah olduğu nerde yazıyor?
Kur’an da değil, hadislerde yazıyor.
 

Uydurulmuş hadis örneklerine devam edelim…
Kur’an diyor ki: “De ki; Allah’ın kulları için çıkardığı süsü ve temiz rızıkları kim haram etmiş.” Araf süresi, 32. Ayet

Uydurulmuş hadis diyor ki: “Cehenemde en şiddetli cezaya satranç oynayanlar çarptırılacaktır.” Büyük günahlar, Hafız Zehebi s.96-97
 

* Uydurulmuş hadis diyor ki: “Altın ve ipek ümmetimin kadınlarına helal, erkeklere ise haramdır.” Müslim, 2/16
* Uydurulmuş hadis diyor ki: “Müziki dinleyen bir kişiye cennette ruhanileri dinlenme izni verilmez.” Kurtibi, 14/53

* Uydurulmuş hadis diyor ki: “Şarkı, kalpte nifak bitirir.” Ebu Davut

* Uydurulmuş hadis diyor ki: “Ümmetimden bir topluluk, bulunacak saf ve yünlü ipeği ve çalgı aletlerini helal edinecektir.” Sahih Buhari

* Uydurulmuş hadis diyor ki: “Allah şarkıyı, alışverişini, parasını, öğretmeyi ve dinlemeyi haram kılmıştır.” M. Gazelli/Nebevi Sünnet s.111

* Uydurulmuş hadis diyor ki: Kim resim yaparsa, Allah onu kıyamet günü yaptığı resim sebebiyle, resimlerdekilere ruh üfleyinceye kadar azap eder. Hiçbir zaman resimdekilere, ruh üfleyemez.” Sahih Buhari, Taberi 45
 

Hadis uydurmacıların sanata olan düşmanlıklarının en yoğun olduğu konulardan biriside, resim ve sanattır. 
Oysa Kur’an diyor ki: “O’na dilediği şekilde kaleler, heykeller, havuzlar gibi çanaklardan, yerinden kalmayan kazanlardan yaparlardı.” Sabe süresi, 13. Ayet

Uydurulmuş hadis diyor ki: “Köpek ve resim bulunan evlere melekler giremez.” Tırmızi, 4 cilt No: 2955
 

Eğer hadise göre evde, köpek beslemenin meleklerin girmemesine sebep olacaksa sormazlarmı “Azrail’de bir melektir. Eğer evde köpek besler veya eve resim asılırsa, Azrail’de o eve girmeyeceğine göre evde iken ölmemek garanti olur mu?” köpeği de yaratan, Allah değil midir? 

Asıl günah, Kur’an da yasak yokken insanları müzik, heykel ve resim gibi Allah’ın kulları için yarattığı güzelliklerden mahrum bırakmaktır. 

Kur’an diyor ki: “Ey iman edenler, Allah’ın sizin için helal kıldığı güzel şeyleri haram kılmayın ve haddi aşmayın. Allah, haddini aşanları sevmez.” Maide süresi, 87. Ayet 

Kadınlarla ilgili uydurulmuş hadislere gelince…
* Uydurulmuş hadis diyor ki: “Kadınlar arasında iyi kadın, yüz tane karga arasında alaca bir karga gibidir.” Sahih Buhari

* Uydurulmuş hadis diyor ki: “Doksan dokuz kadından biri cennette, diğerleri ise cehenemdedir” Sahih Buhari

* Uydurulmuş hadis diyor ki: “Kadınların, dinleri ve akılları eksiktir.” Sahih Buhari

* Uydurulmuş hadis diyor ki: “Namazı, bozan şeyler; Kara köpek, eşek, domuz ve kadındır.” Sahih Müslim

* Uydurulmuş hadis diyor ki: “Uğursuzluk, üç şeyde vardır: Kadında, evde ve atta.” Ebu Davut, C. 4 No: 3922

* Uydurulmuş hadis diyor ki: “Takma saç takan, taktıran, kaşlarını incelten, dövme yapan ve dövme yaptıran lanetlenmiştir.” Ebu Davut, Tereccul 5
 

Aslında, en büyük kötülük ve günah, Din adına bu gibi saçma sapan hadisleri uydurup dine mal etmektir. Oysa Allah birdir, gerçek birdir ve din birdir. Maalesef kendi nefislerinin kurbanı olan çıkarcı, mefaatçı düşünen akıl fukaraları dini çoğaltılar, ayrıştırdılar, başkalaştırdılar yani biri kırka böldüler. Eğer insanlar dini din, inancı inanç olarak yaşamış olsalar insanlık değerleri dolayısıyla insanlık onuru ayak altında olmazdı.
Aşk ile, yazıklar olsun nefsine uyan ve insanlık onurunu hiçe sayanlara…
 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal medya takip hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...