Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Kur’an-ın özeti; Eline beline diline, sahip olmaktır...Kur’an-ın özeti; Eline beline diline, sahip olmaktır...
Kur'an, miladi 610-632 tarihleri arasındaki yirmi iki yıllık peygamberlik sürecinde Allah tarafından Hz.Muhammed’de, çeşitli vesilelerle gönderilmiş vahiylerin bir bütünüdür. 


Okunan, okunması gereken, okunanı aktarmak, birleştirip kaynaştırmak, doğruya ulaştırmak anlamlarına gelen Kur’an; Düne kadar hatta günümüzde bile çoğu evlerde, süslü bir bez çantasına konulmuş ve duvara asılmış haldedir. Adeta tabulaştırılmıştır; El vurulması günah, kimilerince el vurduğu zaman çarpılır inancı hakimdir adeta öcü haline getirilmiştir. Eğer Allah’a bir düşmanlık varsa o da, bu olması gerekir.  

Kur’an-ın amacı; Insanoğlunun, karekterli olmasıdır. Insanların kötü alışkanlıklardan arınması, arınıp ak olması, ak olup sadeleşmesidir. Bu sadeliğe varmanın yolu, dört kapı kırk makam aşamlşarından geçmekle mümkündür. Dört kapı kırk makam üç kelime ile özetlenmiştir; Eline beline diline, sahip olmaktır. Dolayısiyle iyi ve kötü vazifeleri tespit edip, iyiyi alıp kötüden kaçınmak, uzak durmaktır. Bu erdemliğe varmanın tek yolu, okumaktır. 

Kur’an-ın “Alak suresi”nin ilk beş ayeti hangi mesajı bize vermekte, ona bakalım.
1. Ayet; Yartan Rabbinin adıyla oku.
2. O(Allah), insanı bir kan pıhtısından yarattı.
3. Oku, Rabbin nihayetsiz kerem sahibidir.
4. O, Rab ki sizlere kalemle(yazmayı) öğretti.
5. Insanın bilmediğini O, öğretti.
Yaşar Nuri Öztürk 

Alak suresi, insanoğlunun yaratılışını; Sevgi ve ilgi gibi üstün faziletlere sahip olduğunu dile getirmektedir. Bu faziletlerden en üstünü olan aklın olgunlaşması ve olgunlaşmanın okumakla mümkün olduğunu ve aynı zamanda okumanın, öğrenmenin, kalemin ve insan yaratılışının üstün ve özelliğini ortaya koymaktadır. 

Dolayısiyle insanoğlu için okumanın, öğrenmenin ve aynı zamanda da kalemin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Insanoğlu açısından aklın ve manevi ahlakın olgunlaşması; Iyi ile kötünün birbirinden ayırabilmenin sadece okumayla mümkün olduğu mesajı verilmektedir. Çünkü okuyanla okumayan, bir değildir. 

Aklın olgunlaşması kula kulluk yerine, özgürce yaşamayı öne çıkarır. Şahı Merdan Ali, kulluk hakkında; “Allah seni özgür yaratmışken, başkasının kölesi olma” demektedir. Burda kula kulluk red edilmektedir kulluk, sadece Allah’adır. Gerçek özgürlük, Allah’a kul olmaktadır. 

Görüldüğü gibi Kur’an; Duvarlara asmak için değildir. Öcüleştirip korku aracı yapanlara yazıklar olsun. Bu gibi zihniyete sahip olanların tek amacı; Insanları hakikatlerden uzak tutup, kendine bağımlı kılmaktır yani kula kul etmektir.  

Bütün bu tespitlerden yola çıkarak Kur’an-ı Kerim, manevi ahlak anayasasıdır. Ahlak, iman ve ibadeti bir bütün olarak ele alır. Imanla beraber, ibadeti ve güzel ahlakı harmanlaştırıp ham ervahlıktan siyrilip Kamil-i Insan olmayı ön görmektedir.  

Dinin esasları haline getirilmiş Arap, örf ve adetleri; Ne Kur’anı ve nede islam dini’ni bağlar. Işte Alevilerce red edilen; Dinin esasları haline getirilmiş Arap örf ve adetleridir ama Allah’ın kelamı olan Kur’an-ın kendisi değildir. 

Özetlersek Kur’an-ı Kerim, sevgi dinidir. Insanların nefislerine esir düşmemeleri için; Hoşgörülü olmayı, iyi geçinmeyi, iyilikleri alıp kötülüklerden sakınmayı, adaletli olmayı, engin gönüllü olmayı, merhametli  olmayı yani Hakk yolunda turab olmayı, ön görmektedir.  

Kur’an-ın ilahi mesajı ise; Insanların manevi ahlak amaçlı olarak iyi veya kötü davranışlara işaret ederek, kötülükten uzak iyi ahlaklı, birbirleriyle barışık, sevgi saygıya dayalı yan yana huzur içinde yaşama ilkeleridir. Bu ilahi mesaj Aleviler tarafından eline diline  beline sahip ol ilkeleriyle, 4 Kapı 40 makam aşamalarından geçip Kamil-i Insan olup, Hakk mertebesine ulaşmak ve O’nla beraber olmaktır...

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

 

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...