Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Kur’an, sadece ramazan ayında inmemiştir inmeye başlamıştır...


Kur’an, sadece ramazan ayında inmemiştir inmeye başlamıştır...
Kur'an, Ramazan ayında inmeye başlamıştır. Fakat Kur’an-ın tümü, Ramazan Ayı’nda inmemiştir. Diğer bir deyimle Hz.Muhammed Mustafa'nın peygamberlik süresi boyunca inmiştir.

Zaman, gün, mekan kaosu…
Doğru ve önemli olan, Hakk kelamıdır.
Dolayısıyla eğer indiği zaman limiti önemli ise, o zaman tüm günler veya zaman limiti önemlidir.  

Hakk kelamından ötürü Aleviler, Hakk kelamını kutsar ve onunla aklını olgunlaştırmaya gayret eder. Bunun aksisi günlere veya zaman limitine takılmak, insanları ilim irfandan uzaklaştırır ve görselliğe takılıp yerinde saymaya başlarlar. 

Ki maalesef günümüzde, Şii ve Sünnilerin yaratmış olduğu kaos da budur.
Oysa ki Hz.Muhammed Mustafa; „Ilim Çin’de de olsa gidin alın buyurmuştur.
Şahı Merdan Ali; „Cehaleti ilimle geri çevirin buyurmuştur.“ 

Eğer Şii ve Sünni ekollerin mensuplarının iddia ettiği gibi gün, zaman, mekan, vs. önemli olmuş olsaydı o zaman Hz.Muhammed Mustafa, tüm dikkati bu mekanlara çekerdi. Diğer bir deyimle ilim çin’de de olsa gidin alın demiş olmayacaktı.  

Aynı kaosu, diğer din konularında da görmekteyiz…
Bu ayeti bu kadar kez okursa tüm günahların bağışlanır veya
Bu duayı bu kadar kez okursa tüm dileklerin kabul olur veya
Cuma nazmazı tüm namazlardan üstündür, vs. gibi saçma sapan yaklaşımlar, yanıltmalar, yönlendirmeler insanları boş ve anlamsız noktalara odaklamışlardır.  

Oysaki Allah’ın kelamı, Allah’ın kelamıdır. Her bir kelamın, manası veya anlamı farklıdır fakat üstünlüğü söz konusu değildir. 

Üstünlük konusunda Hz.Muhammed Mustafa şöyle buyurmaktadır…
Beyazın siyaha, siyahın da beyaza üstünlüğü yoktur ve birbirinizden üstün değilsiniz. 

Dolayısıyla üstünlük, insanların kendi acizliğini anlamamak ve Allah’ı layıkıyla idrak etmemek ve O’nun kelamının sırrına ulaşmamaktır. 

Hz.Muhammed Mustafa, Şahı Merdan Ali, On Iki Imamlar, Ehli Beyt ve yol önderleri zamanla veya zaman limitiyle uğraşmak yerine insanların ilim irfanla eğitimiyle uğraşmış ve ilme hizmet yapmışlardır. 

O zaman Aleviler de, kendi yol ulularına uymalı ve onlar gibi ilim irfan hizmetiyle uğraşmalıdırlar.  

Ilk vahiy nerede ve hangi tarihte inmiştir…
Hz.Muhammed Mustafa ile birlikte kemalete eren islam dini ile ilgili gelen vahiylerin derlenmesi sonucu 610 yılında, Ramazan ayının Kadir gecesi’nde Mekke yakınlarındaki Nur Dağı’nda bulunan Hira mağarası’nda inzivada iken inmeye başlamıştır. 

Vahiynin Hz.Muhammed Mustafa’ya inmeye başladığında kendisi 40 yaşındaymış. Tarih olarak da 610’dur. 

Kur’an, kaç yılda inmiştir…
Vahiylerin 12 yılı Mekke’de, 10 yılı da Medine döneminde olmak üzere 22 yıl sürmüştür.

Bu süre, Hz.Muhammed Mustafa’nın vahiy alış süresidir. Tabii ki vahiy’inin alış süresi, zaman ve mekana göre değişik olmuştur. 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...