Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Kandil veya Özel geceler, islam dininde yeri var mıdır?


Kandil veya Özel geceler’in, islam dininde yeri var mıdır?
Islam dini ile alakası olmayıp dine, sonradan sokulan bir çok Suudi Arap ile Vahibilik gelenek göreneklerinden biri de „Kandil geceleri“dir.
Kandil geceleri; Mevlid, Reğaib, Mirac, Beraat ve Kadir gecesidir. 


Dolayısıyla
Kandiller, özel geceler, kutlu doğum haftaları ve mevlit, Kur’an-da ve islam dininde böyle uyduruk şeyler yoktur. Çünkü bunlar, bidattir. Yani Hz.Muhammed Mustafa’dan sonra, ortaya çıkan değişik yargı ve ilkelerdir. 

Bu gecelerin anlam ve önemleri şunlardır…
1- Mevlid kandil gecesi: Hz.Muhammed Mustafa’nın doğduğu gecedir.
2- Reğaib kandil gecesi: Hz.Muhammed Mustafa’nın anne rahmine düştüğü sanılan gecedir.
3- Mirac kandil gecesi: Hz.Muhammed Mustafa’nın Allah ile buluşmak için Allah’ın huzuruna yükseldiği gecedir.
4- Beraat(Beraet) kandil gecesi: Yapılan duaların kabul edildiği, günahlarının bağışlandığı ve amel defterinin yazıldığı gecedir.
5- Kadir kandil gecesi: Kur’an Ayetleri’nin Hz.Muhammed Mustafa’ya inmeye-gönderilmeye başladığı gecedir. 

Bu gecelere, kandil denmesinin sebebi ise; Geceleri Cami minarelerinde, kandiller Alevi deyimiyle Çerağlar yakılarak aydınlanması sağlanılan gecelere verilen adlandırmadır.  

Kandil geceleri, tarihçesi...
Verilere göre Hicretten tahminen 300-350 yıl sonra ilk olarak Mısır’da Fatimi-Şii Devleti (909-1171) döneminde Mevlid kandil gecesi ve takriben 400 sene sonra da Kudüs’te; Mirac, Regaib ve Beraat kandil geceleri kutlanmıştır. Bu kutlamalar Eyyübiler-Selahaddin Eyyubi hükümdarlığı döneminde kaldırılmıştır. Fakat Hicri 628/miladi 1232 yılında Erbil Atabeği Muzafferüddin Kökböri-(629/1232) tarafından Mevlid kandil geceleri görkemli şenliklerle tekrardan kutlamaya başlanmıştır. 

Türkiye’de ise, kandil geceleri; Osmanlı padişahı II.Selim(1566/1574) hükümdarlığı döneminde kutlanmaya başlanmıştır. 

Dinin, kesin bir emri ve boyun borcuymuş gibi kutlanılan kandil geceleri araştırmalara bakıldığında islamın dini ile hiç bir alakası olmadığı gibi Kadir gecesi hariç Kur’an-da da rastlanılmamaktadır. Dolayısıyla kandil geceleri tamamen insanların uydurması ve bu uydurmalar zaman içerisinde dinin esaslarıymış gibi lance edilmiştir.

Türkiye’de her sene dinin kesin bir emri ve bir vecibesiymiş gibi kutlanılan „Özel geceler“ diye bilinen bu geceler hadi zatında islamın ana kaynağı Kur’an la bağdaşmadığı bir gerçektir. Çünkü dinde şekilcilik, göstermelik, yapmacık, aşırıcılık, abartılı etkinlikler ve israf üstüne israfın yeri yoktur; Sükut bir atmosferde Allah ile baş başa olmak ve O’na karşı ibadetini, muhabbetini yerine getirmektir.

Sonradan dine sokulan ve hakkında herhangi bir delil bulunmayan bu gibi özel gecelerle, etkinliklerle insanlar bilinçli bir şekilde yanıltılıp yanlışlıklara sürüklenmişlerdir.  

Insanları, bu uyduruk özel geceler ve etkinliklerle yanıltmanın tek amacı, din tücarlığı ve din sömürücülüğüdür. Insanların, din tücarlarının tuzağına düşmelerinin tek sebebi okumamak, araştırmamaktır. Okuma ve araştırma olmayınca, ağızlardan çıkan kelimeler ezbere edilerek, uyarak ezber bir din veya hayalci bir din taraftarcılığını yapmaktalar ki bu da din açısında tam bir zulümdür. 

Dolayısıyla insanların, kendi akıl ve mantıkları ile düşünme, idrak etme yerine günlük fetvalarla, uyduruk özel gece ve etkinliklerle insanları, kendi çıkarlarına köle etmişlerdir.  

Bütün bu yanlışlara dur demenin tek yolu, Insanların, kendi akıl ve mantıklarını devreye sokarak dini anladıkları dilde okuyup icra etmeleri ile mümkürdür. Aksi takdirde o din, özünden uzaklaşır terör veya zulüm dini olur. Işte günümüz müslüman ülkelerinde, bu yanlışlıklar sonucu din adına terör estirilmektedir.

Günümüz müslüman ülkelerde uygulamada ki uygulama, Muhammed Ali islamı değildir. Islam adı altında insanlara dayatılan Suudi ve Vahibilerin gelenek ile görenekleridir.
Aşk ile, gerçeğin demine Huu...

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal medya takip hesaplarımız…
YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62  
YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız:
https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618
Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241   
Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız;
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...