Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Kelime-i Tevhid ve anlamıKelime-i Tevhid ve anlamı...
Arapça kökenli olan Tevhid kelimesi, sözlük anlamı; Birlemek, bir kılmak anlamına gelen vahdet kökeninden türemiştir. Terim anlamı ise; Allah’ın varlığına, tekliğine, birliğine inanmak, ibadette birlemek, ikrar ve iman etmektir. 

Allah’tan başka, tapınacak illah yoktur ve Allah birdir; Muhammed Mustafa, Allah’ın elçisi ve Şahı Merdan Ali ise, Allah’ın sırrına ermiş Veliullah’tır” anlamına gelen bu söz Kelime-i Tevhid’tir; La ilahe illallah, Muhammeden resulullah, Aliyyün veliyullah. 

Şu aleme nur doğdu, la ilahe ilallah,
Muhammed doğduğu gece, la ilahe ilallah.
Şah Hatayi Ismail 

Bütün semavi dinlerin özü, esası Kelime-i Tevhid’ten ibarettir; Allah’tan başka ilah tanımamak, yanlızca O’na ibadet etmek ve sadece O’dan medet, mürvet dilemek ortak amaçtır. 

Kur’an-da, Işte Rabbiniz Allah; O’ndan başka tapacak yok. Her şeyi halk eden O’dur, ancak O’na kulluk edin ve her şeyi gözetip koruyan odur. Enam Suresi, 102’ci ayet. 

Diğer bir Ayette ise; “Allah’ın yanında diğer bir tanrıya daha kulluk etme. O’ndan başka, illah yoktur. O’nun zatı dışında herşey helak olacaktır. Hüküm yalnız O’nundur ve O’na döndürüleceksiniz.” Kasas Suresi, 88’ci ayet. 

Allah, elçisi Hz.Muhammed Mustafa’ya hitaben; „Senden önce hiçbir resul göndermedik ki O’na şöyle vahy etmiş olmayalım: Gerçek şu: Ilah yok benden başka, artık bana kulluk/ibadet edin." Enbiya Suresi, 25’ci ayet. 

Ayetlerde belirtildiği gibi, Hakk ve hakikatı insanlara anlatan ve doğru yolu gösteren peygamberler gönderilmiştir. 

Peygamberler dini tebliğ ederken, dini esasları açıklama, öğretme, uygulama, öğretip uyguladıkları kontrol ve düzeltme, insanları kötülüklerden temizleme ve arındırma görevlerini yerine getirirler. 

Doksan bin kelam danıştı,
Iki cihan dostu dostuna,
Tevhidi armağan verdi,
Yeryüzündeki insana.
Şah Hatayi 

Peygamberlerin temel görevi, insanları sadece Allah’a kul­luğa çağırmak, Allah’a giden doğru yolu göstermek, doğru yolu bulmalarında yardımcı olmak ve onları kendiliklerinden uydurdukları sahte ilahlara(putlara) tapmaktan uzaklaştırmaktır. Toplumları, her türlü sapıklıklardan, ahlaksızlık ve kokuşmuşluklardan temizlemektir. Dolayısıyla insanların manevi halleriyle yani edep-erkaniyle sorumludurlar. 

Hem teorik ve hem de praktikte uygulayıp insanların öze varmalarını sağlamaktır. Çünkü asıl olan öze yönelmektir, öze varmaktır. Dolayısıyla marifet; Kelime-i Tevhid’i ezberleyip okumakta değildir, manasına varıp ona uymaktadır. Eğer ezberlemekle mümkün olsaydı, her insan ezberlerdi ve iş biterdi fakat görülen odur ki manaya, öze varmadan ve uymadan da olunmuyor. 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Alevi inanç yolunda, hizmet sayfalarımız...
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
Facebook, Alevi Hizmet Dergah
ı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Alevi Ilim Dergahı sayfamız;
https://www.facebook.com/Seyyid-Seyfeddin-Oca%C4%9F%C4%B1-sayfas%C4%B1-194839911064876/ 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/seyyidhakkiiiAlevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...