Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Seyyid Hakkı nefesleri...


Seyyid Hakkı nefesleri…

=> Hakk ile...
=> Y
azıklar olsun…
=> D
ostlarım nerde?
=> Ya Hakk dedim…
=> D
ön bi tarihe bak...
=> Pir Imam Hüseyin...
=> Şüne deva Seyyido…
=> S
eni, özlemişim Ana!
=> A
li’dendir Ali’dendir...
=> Örs göründü gözüme…
=> A
li Ali, Şahımsın Ali…
=> Her yiğidin karı değil…
=> C
ana, canlara merhaba...
=> Masum yavrulara ağıt…
=> Öyle bir dostum var ki…
=> H
akk’ta senden razıdır…
=> Neden, niçin bu ölümler?
=> M
atemindir ah çekerim…
=> S
en kabul buyur ya Allah!
=> B
unun adı, dayanışmadır...
=> C
ana kıyanlardan değiliz...
=> On Iki Imamlar değil midir?
=> B
u Dünya, hepimize yeter…
=> C
anab-ı Hakk’ı bildik bileli…
=> Gel, sen benimle ben seninle...
=> E
rkekler ağlamaz, demişlerdi...
=> D
ersim diyarına özlemim var...
=> Sessiz, sedasız ayrılık olur mu?
=> Cem erkanı, arınma erkanıdır…
=> Şahım Ali’ye dil uzatır oldular...
=> I
nsanlık dediğin yüce değerdir…
=> Dostlar, sefa ile uğurlayın bizi…
=> Gelin canlar gelin, birlik olalım...
=> Insanlık denen gülü soldurdular...
=> Insanlık denen gülü soldurdular...
=> Yetiş imdadıma, ya Bozatlı Hızır!
=> D
ört yanımız zulüm, kin ile kann!
=> H
azıra konan ikrarsız, mahlukat...
=> E
ğer gider isen, bizim Dersim’e...
=> D
oğan güneş, senin için doğsun...
=> C
anlara, bizden bin selam olsun...
=> A
h şu benim babam, ulu çınarım...
=> D
inimiz sevgidir, kabemiz insan…
=> Insanlık abidesi, Pir Imam Hüseyin!
=> Ya Şahı Merdan, derdime derman…
=> Yetiş carımıza, ya Haydar-ı Kerrar…
=> N
e güzel, sana masum cemo demek...
=> G
önüller serveri, Pir Imam Hüseyin...
=> E
renler diyarı, Dersim’deniz gardaş...
=> N
e güzel, sana oğlum Serkan demek...
=> H
akk kelamında olmasn hile ile çile…
=> Insanlıktan nasip almamış mahlukat…
=> H
akk Dergahı, muhabbet kapımızdır…
=> A
rzuladığım, Ehli Beyt adaleti gelsin...
=> Ol dosta ulaşmayı, Hakk nasip eyleye...
=> C
evr-i cefadan yol gider, aşk kapısına...
=> Şahı Merdan Ali’ye, dil uzatır oldular…
=> K
alk ayağa, kalk babasının yiğit aslanı...
=> H
ayat ağacının yeşil dallarıdır, gençlik...
=> A
dı güzel, kendi güzel Serina’m benim…
=> Muhabbet sofrasında, çoştu deli gönlüm...
=> Yolunu beklerim ya Ali, Zülfikarınla gel…
=> B
iz yaradılanı severiz, yaradandan ötürü…
=> V
erdiğimiz ikrarda, olmasın hile ile cefa…
=> Ikrarsıza uymam vallah, yılandan da yılan..
=> Sevgidir dinimiz, Insan-i Kamil kıblemiz…
=> B
arış için, ateşte semah dönen yürek bizde...
=> Kime neden niçin uydun, sen de bilmezsin...
=> A
dın çilekeş kadın kaldı, şu cihan-ı alemde...
=>
Çünkü biz, Seyyid-i Saadet Evlad-ı Resulüz…
=> Sular çağlar gönüller ağlar senin için, ya Hüseyin...
=> S
eyyid Hakkı’dan düşündürücü, öğretici ve özlü sözler…

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...