Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Seyyid Hakkı nefesleri...


Seyyid Hakkı nefesleri…

=> Hakk ile...
=> Y
azıklar olsun…
=> D
ostlarım nerde?
=> Ya Hakk dedim…
=> D
ön bi tarihe bak...
=> Pir Imam Hüseyin...
=> Şüne deva Seyyido…
=> S
eni, özlemişim Ana!
=> A
li’dendir Ali’dendir...
=> Örs göründü gözüme…
=> A
li Ali, Şahımsın Ali…
=> Cana, canlara merhaba...
=> Masum yavrulara ağıt…
=> Öyle bir dostum var ki…
=> H
akk’ta senden razıdır…
=> Neden, niçin bu ölümler?
=> M
atemindir ah çekerim…
=> S
en kabul buyur ya Allah!
=> B
unun adı, dayanışmadır...
=> C
ana kıyanlardan değiliz...
=> On Iki Imamlar değil midir?
=> B
u Dünya, hepimize yeter…
=> C
anab-ı Hakk’ı bildik bileli…
=> Gel, sen benimle ben seninle...
=> E
rkekler ağlamaz, demişlerdi...
=> D
ersim diyarına özlemim var...
=> Sessiz, sedasız ayrılık olur mu?
=> Şahım Ali’ye dil uzatır oldular...
=> I
nsanlık dediğin yüce değerdir…
=> G
elin canlar gelin, birlik olalım...
=> Insanlık denen gülü soldurdular...
=> Insanlık denen gülü soldurdular...
=> Yetiş imdadıma, ya Bozatlı Hızır!
=> D
ört yanımız zulüm, kin ile kann!
=> H
azıra konan ikrarsız, mahlukat...
=> E
ğer gider isen, bizim Dersim’e...
=> D
oğan güneş, senin için doğsun...
=> C
anlara, bizden bin selam olsun...
=> A
h şu benim babam, ulu çınarım...
=> D
inimiz sevgidir, kabemiz insan…
=> Insanlık abidesi, Pir Imam Hüseyin!
=> Ya Şahı Merdan, derdime derman…
=> Yetiş carımıza, ya Haydar-ı Kerrar…
=> N
e güzel, sana masum cemo demek...
=> G
önüller serveri, Pir Imam Hüseyin...
=> E
renler diyarı, Dersim’deniz gardaş...
=> N
e güzel, sana oğlum Serkan demek...
=> H
akk kelamında olmasn hile ile çile…
=> Insanlıktan nasip almamış mahlukat…
=> H
akk Dergahı, muhabbet kapımızdır…
=> A
rzuladığım, Ehli Beyt adaleti gelsin...
=> Ol dosta ulaşmayı, Hakk nasip eyleye...
=> C
evr-i cefadan yol gider, aşk kapısına...
=> Şahı Merdan Ali’ye, dil uzatır oldular…
=> K
alk ayağa, kalk babasının yiğit aslanı...
=> H
ayat ağacının yeşil dallarıdır, gençlik...
=> A
dı güzel, kendi güzel Serina’m benim…
=> Muhabbet sofrasında, çoştu deli gönlüm...
=> Yolunu beklerim ya Ali, Zülfikarınla gel…
=> B
iz yaradılanı severiz, yaradandan ötürü…
=> V
erdiğimiz ikrarda, olmasın hile ile cefa…
=> Ikrarsıza uymam vallah, yılandan da yılan..
=> Sevgidir dinimiz, Insan-i Kamil kıblemiz…
=> B
arış için, ateşte semah dönen yürek bizde...
=> Kime neden niçin uydun, sen de bilmezsin...
=> A
dın çilekeş kadın kaldı, şu cihan-ı alemde...
=>
Çünkü biz, Seyyid-i Saadet Evlad-ı Resulüz…
=> Sular çağlar gönüller ağlar senin için, ya Hüseyin...
=> S
eyyid Hakkı’dan düşündürücü, öğretici ve özlü sözler…

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Ehlibeyt Hizmet Dergahı Aşk ile Canlar...