Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Im. Cafer Sadık Buyruğu...

Imam Cafer-i Sadık Buyruğu...
Içindekiler
=> 1-Sunuş
=> 2-Iman Nedir?
=> 3-Kırkların Cemi-Sohbeti
=> 4- Peygamber ile Hz.Ali’nin Musahip olması
=> 5-Pirlik kimden kaldı?
=> 6-Mürebbi ve Müsahip
=> 7-Müsahiplikte Sadakat gerekir
=> 8-Musahip musahipsiz cennete girmez
=>9- Musahiplikte kazanç
=>10-Nasıl müsahip olunur?
=>11-Kimler birbiriyle musahip olabilirler?
=>12-Kim kimle musahip olamaz?
=>13-Bel bağlamak (ikrar vermek, tığbent bağlamak)
=>14-Dar kaç çeşittir?
=>15-Talibin Nişanı nedir?
=>16-Dört Kapı beyanındadır
=>17-Hakkın sırları
=>18-Rıza (Rızalık).
=>19-Rıza şehri.
=>20-Oğlan ikrarı almak
=>21-Kız ikrarı almak
=>22-Tarikatname
=>23-Tarik çalmak
=> 24-Erkan altından geçmek
=>25-Niyaz eylemek
=>26-Uğruluk
=>27-Sufi
=>28-Müsahip, mürebbi, mürşit, rehber ve sufi
=>29-Sufilik evsafı
=>30-Oniki farz
=>31-Oniki işlek
=>32-Oniki erkan
=> 33-Şeriat Tarikatın kapısıdır
=>34-Cebraile erkan çalınması
=>35-Rahı Tarikat
=>36-Tac
=>37-Hizmet sahipleri
=>38-Hz.Ademle Cebrailin kardeşlik olması
=>39-Hz.Muhammedin elini Hz.Ali'ye vermesi
=>40-Oniki imamların övgüsü
=>41-Tarikatte secde nedir?
=>42-Mürşidin Nefesi
=> 43-Alemi Kübra ve Alemi Suğra
=>44-Bazı soruların cevapları
=>45-Besmele
=>46-Hakkın gizli Adı: Hü
=>47-Kanberin Nefesinin pak edilmesi
=>48-Üç Sünnet Yedi Farz
=>49-Mücerritlik kimden kaldı?
=>50-Dört kapı kardeşi nasıl olunur?
=>51-Piri ziyaret etmek
=>52-Cömertlik yapılmayan nesneler
=> 53-Hz.Muhammedin Tuba Ağacı ile Tariklenmesi
=>54-Dervişliğin on basamağı vardır
=>55-Selam
=>56-Şia mezhebi
=>57-Muhtelif Buyruk nüshalarından seçilmiş bilgiler
=>58-Naad-ı Ali
=>59-Ölmeden önce ölmek
=>60-Hz.Muhammedin vasiyeti
=>61-Hz.Muhammedin gösterdiği makamlar
=>62-Yol ve Erkan, Dört kapı

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Ehlibeyt Hizmet Dergahı Aşk ile Canlar...