Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

TacTac
Eğer sual etseler ki, «gökten tac indi?» cevap ver ki: «yedi tac indi». Birinci: Adem Safiyullaha-ak indi. Ikinci: Nuh nebiye-ak indi. Üçüncü: Halil Ibrahime-siyah indi. Dördüncü: Hz.Musa´ya-sarı indi. Beşinci: Hz.Isa´ya-gök indi. Altıncı: Hz.Resule-yeşil indi. Yedinci: Emirül mümine hazretlerine-kırmızı indi. Eğer sual etseler ki, tac nadir? Cevap ver ki, ihsandan ibarettir. Ihsanda insanın vücudundadır.

Amma, Adem peygamberin tacının rengi dörttür. Çar anasırda kitaptır. Yani, ateş, su, yel ve topraktır. Nuh peygamberin tacının rengi altıdır: Şeşcihet manasına kitaptır. Şimal, Cenup budur. Halil Ibrahim Aleyhisselam tacının rengi yedidir: yıldızlar. Manası budur ki-yıldızlar bunlardır: Kamer, Utarit, Zöhre, Şems, Merih, Müşteri ve Zuhal. Hz.Resulun tacının rengi oniki dir: Burca misaldir. Hamel, Sevr, Cevza, Şeretan, Esad, Sünbüle, Mizan, Akrep, Kavs, Cedi, Devl ve Hut. Şahı Merdan Ali´nin tacının rengi oniki dir: onbir imamın atasıdır. Dahi gün yüzünde yazılmıştır ki, onikinin eveli Alidir. Ahiri mehti dir, sahibüzzamandır.


Hz.Resul buyurmuştur ki; eveliha Ali ve ahiriha Mehti olacaktır.
Eğer sual etseler «tacın farzı nedir?» cevap ver ki, Pirdir,pirin sohbetini tutmak ve pire hizmet etmektir. Tacın sünneti pire itaat etmektir. Müsahibiyle günahına tövbe etmektir. Eğer sual etseler ki «pişivası ve rehnüması nedir?» cevap ver ki: «Hakkı tanımaktır». Sual etseler ki «tacın batını yani içi nedir?» cevap ver ki: «Hak nurudur». Sual etseler ki «tacın zahiri yani dışı nedir?» cevap ver ki: «imamın velayetidir». Sual etseler ki «tacın kelimesi nedir?» cevap ver ki: «bie Eliftir. Ismullahtır, methi Ali ibn Ebu Talip Kerremmullahü veçh Hazretleridir». Halife-i rehnümadır. Evvel gelen kimselerin mezhebi Şia´nın kıblesi idi. Yol erkan bilmezler idi.

Halife ve pie görmediler idi. Heman bir imaret idi. Vahdet tacının tertibi binihayedir. Sual etseler ki «tacın esası nadir?» cevap ver ki: «sırdır, zikri haktır». Sual etseler ki«tacının rengi nadir?» «kitap imam Hüseyin ibn Alinin kitabıdır». Sual etseler ki «tacın şulesi nadir?» cevap ver ki: izzetle selam vermektir. Tacın pamuğu, Hakkın muhabbetidir. Tacın dirisi başa giymektir. Tacın öüsü nadir? Cevap ver ki: Baştan yere koymaktır. Her kim, tac giyip bu zikir olanları bilmese, o tac ona haramdır.


Imam Cafer-i Sadık BUYRUĞU
 
Hazırlayan: Adil Ali Atalay, Can yayınlar, 5.Baskı
Ekleyen: =Seyyid Hakkı= 

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...