Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Tarikatte secde nedir?Tarikatte secde nedir?
La ilahe ilallah Muhammeden Resulullah diyenlere vaciptir ki, Aliyyün veliyullah dahi diyeler. Emirülmüminin Ali´nin hakkında denmiştir.  Bir sufi, dört şeyi terk etmemesi lazımdır. 1.Kanaat, 2.Ilim, 3.Sadıklık, 4.Sabırlılıktır. her kim talip olusa, özünü turap eyliye. Sonra, toprağa maarifet tohumu eke, tevhit suyu ile suvara, miskinlik orağı ile biçe, rıza harmanında döğe, şevk yeli ile savura, mihnet ölceği ile ölçe, takva değirmeninde ögüte, edep eleğiyle eleye, sabır fırınında pişire.

Soru:
Tarikatte secde nedir? Cevap: tarikatte secde hemen teslim olmaktır.
Soru: Manası nedir? Cevap: Başımı yoluna koydum, benim değil senindir. Yani er hak meydanıdır. Malüm oldu ki, meydana gelenkişi başına top edip üstadına al demektir. Kendi özünü meyadanda köle edip başından ve canından geçmek gerektir. Öyle olmak, kendini tasdik ve teslim kılmaktır. Tarik yolunda Sıtkı muhkem edip meşayih yolunda gezmektir. Amma edep üzeridir. Bir kimse edep üzerine olmazsa, o kimsenin secdesi ve teslimi tamam olmaz.

Sorsalar ki, «secdeyi havf için mi ettin?, yahut, bir kimseden bir şey ummak için mi ettin?» deseler. Cevap verki: «Burada havf yoktur ve burda Adem´den bir şey umulmaz» diyesin. Çünkü o vakit Allah-u taala, Hz.Adem´i kendi kudreti eliyle dizdi. Cümle melaikelere emreyledi. «Adem´e secde kılın» dedi. O zaman, emri kabul olup cümle melaikeler Hz.Adem´e secde kıldılar. O Ceberut adlı bir meleke var idi. O dahi Adem'e secde kılmayıp başını secdeden kaldırdı. Lanet tavkı boğazına geçti.

Iblisi Aleyhünlane oldu. Neuzu billah minzalike. Çünkü Şahı Velaayet, Adem´i yarattı. Kenduyi Adem´in kalbine sakladı. Cümle melekeler kenduye secde kıldığı için, bu kere, secde burada Hak için oldu. Öyle olunca secde etmek, ibadet oldu. Zira, emir hakkın oldu. Bir kimse kenduyi hakka teslim kılıp, dahi başını secdeye koyduğu gibi, hakkı orda bulmuş ola ki, ayini erkan yerini ala. Bir kimse, niyaz ve secde edip her iki ümidin haktan istemektir. Eğer nefsi için secde niyaz ederse mutlak kafir olur.

Bende-i melalet din babında şeriat Resülündür. Bu kadar ile amel getire. Zahiri müslüman olmazsa batını sufi olmaz. Çünkü şeriat kavli Resülündür. Tarikat kavli Alinindir. Bir sufiye gerektir ki, kademini tarikata basa ki, «ya Muhammed bu cihanı yarattım, insan için. Insanı yarattım, kendim için». Ya Muhammed, insan demek, iki alemdir. 1. alemi Kübradır, diğeri alemi Suğradır ve biri alemi ülvidir, diğeri alemi sufidir. Ve biri alemi hayattır ve diğeri alemi memattır.

Imam Cafer-i Sadık BUYRUĞU
 
Hazırlayan: Adil Ali Atalay, Can yayınlar, 5.Baskı
Ekleyen: =Seyyid Hakkı= 


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...