Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Oniki farzOniki farz
Onikiden birinci: Haktan korkmaktır. Yani talibe gerektir ki, evvel hakkında doğru sözlü ola. Doğru işli ve helal lokmalı ola. Her ne yolda ve ayini erkanda ne var ise cümlesinin fethi nusret ola. Hz. Muhammed Mustafa´ya itaat etmiş ola.
Ikinci budur ki: kimseye ne hak söz söylemeye ve fahri Gullah ola. Dosta, düşmana, ikrardan ve inkardan kamu halka bir göz ile baka.
Üçüncü: halka şefkat ve nasihat kıla ve edep ile ola ki, yol ve erkana can ve baş vereler ki kazancı makbul olup defteri hidayeti yazıla.
Dördüncü: ehli tazarru ola. Yani Ademi aziz göre ve izzet ile herbirine hürmet kıla, hakir tutmaya.

Beşinci: rızaya teslim ola. Tanrıdan gelene razı ve belalara sabır ede ki hakkı inkar etmeye. Hem dahi hak taala sabırlı kullarını sever ola.
Altıncı: Tevekkel ola. Cihan esbabına meşgul olmaya.
Yedinci: her şeye tahamül kıla. Hak taala görücüdür.
Sekizinci: Halktan sakınır ola. Ki, kazayi asüman erişmeye. Çok kaza hasıl ola.
Dokuzuncu: Kanaat ehli ola. Aza kanaat ede ki, çoğu bula.
Onuncu: Haktan gelecek rızk için gam yemeye.
Onbirinci: Uzlettir. Halka karışmamak gerektir.
Onikinci: Talip olan da hak sermayesi ola. Bu zikir olan oniki, tarikatı ilmi alemettidir.
Bu yolda hikmet çoktur.

Imam Cafer-i Sadık BUYRUĞU
 
Hazırlayan: Adil Ali Atalay, Can yayınlar, 5.Baskı
Ekleyen: =Seyyid Hakkı= 


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...