Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Ölmeden önce ölmekÖlmeden önce ölmek
Ey mümin kardeş, Hak taala bunu emreyledi: «Mute kable ente muta» yani «ey kullarım ölmezden evvel ölün, mahşer olmadan hesabınızı görün» amma nasıl olmalı dersen, yani sizler hırsınızı, nefsinizi öldürün ve pir eteği tutun. Yani, bir musahip tutup onunla sıratı müstakim üzere yola gidip malı mala, canı cana katıp birbirine teslim olup yılda bir kez peygamber vekili, Cebrail hak vekili pirin huzuruna geçip kabirde mahşerde olacak sualleri pir ona sual ede. O, talibin fiili her ne ise pire ilan
ede, bildire.

Eğer talip günahını saklarsa, sakladığı günah mahşerde yine sual olunur. Eğer talip günahını saklamayıp pir agâh olup, dünya cifesine temah edip «Eyisin» derse, o pirin başına ne gelir. yalancı kezzab olur. Burada sorulup orada sorulmayın diyen kullar. Kur´an´da ne buyurduysa onu temessük edip işleyim, pir divanında ve hakkın divanında yüzüm ak ola diyen talip dört kapıda kırk makamda her ne buyurdu ise onunla amel edip kenduyi islah etmek gerek.

Adem ademi islah etmez. Rehber, pir aralıkta vasıtadır.bir pirin yamacına bir talip gelince, pir talibine: «seni ahirette yargılayayım. Gel günahından geçtim» dese. Ama, evvel kendi günahını affetti mi, kendinin başına ne geleceğini bilmeden talibin günahından geçtim dese. O pir dinden çıkar. Amma pir olan şöyle etmek gerektir ki, talibin günahını söyleyip, günah-ı sagayir ise, günahına gore cezasını verip, mürşidin buyruğundan, her ne lazım gelirse ona gore işleyip, o talibe verip, «Allah-u taala affeylemiş ola» diye dua eyliye.
Eğer talibin ettiği, günah-ı kebairse, onu yüze almayıp, meydana koymayalar. Ancak onun davasını mahşerde Hak taala icra eder.

Ancak pirin göreceği günah sagairdir. Dünya cifesine tamah edip günah-ı kebair işleyen talibi meydana alırsa, gel günahından geçtim, seni yargıladım derse,
eğer keramete kadem bastıysa ona söz yok. Eğer kendi aklınca derse, o kendi fiilince yola giden pire, Allah-u taala diye ki, «ey asi dünya tanrısımı idin. Seni dünyada Muhammed Ali sulbünden getirdim. Iman etmeyip aklen kendin için yol sürersin. Günah-ı kebair isleyen talibin akça için günahından geçip iyi dersin. Şimdi, bu gün başını kurtar» dediği vakit ne cevap verirsin.

Imam Cafer-i Sadık BUYRUĞU
 
Hazırlayan: Adil Ali Atalay, Can yayınlar, 5.Baskı
Ekleyen: =Seyyid Hakkı= 


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...