Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

SufiSufi
Eğer, bir sufi, mürşidin veya mürebbinin ve halifenin nefeslerini öldürüp, çerağı carp edip kandil söndürse, iş bu zikir olan ahvallerin hepsinden mürşidü öldürmüş olur. Malüm oldu ki, sufiye tarik çalmak ve kurban olmak ve sitem sürmek erkanı kadimdir. Eğer bir sufi, pirinin ayakabısını giyip ve pirden evvel sofraya el uzatsalar ve seccadesinin üzerine oursa ve atına binseler ve kılıcını kuşansalar ve pirleri yayan yürütüp kendileri atlı olsalar ve pirlerinden ileri yürüseler yahut pirlerini yolda koyup kendileri geri dönseler ve pirler nefes eyleyip kahil tutsalar, iş bu zikir olan ahvallerin kamusunda sufilerin hem tarik çalmak, hem dahil kubanın almak farzıdır ki mürşidin erkanı yerini bulup evliyanın ayini erkanı batmaya.

Ölüyü diri kıla ve inkar
eden münkir ola. Bu ikrarı fenasına Hü çekeler. Şimdi, ey sufi ve ey mümin, eğer saadet bulayım dersen, özünü turaba indir: latif sözlü ol, cömert ol, eveli ahiri fark eyle, soysuzluk etme, Hakkın buyruğuna ibadet eyleyesin, gönül kırmayasın, buyruk ile, daima Hakkın kelamın  dilinden kesme, hulk´i mazlum olasın.

Insanda üç haslet vardır: 1-Hayadır. 2-Edeptir. 3-Gönüldür.

Üç nesne gönlü ruşen eder: 1-Hakikat ilmi okumak. 2-Tarikat ilmi okumak. 3-Maarifet ilmi okumak.üç nesne gönlü perişan eder: 1-Kötü yoldaştır. 2-Kötü komşudur. 3-Kötü eştir.


Insanda üç türlü ahlak vardır: 1-Bühtan. 2-Gaflet. 3-Pahıllık. Bunlara teberra etmek erkandır. 


Gönlü üç nesne Hidayetten çıkıp nasibin olur: 1-Vara yok demek. 2-Kezzaplık. 3-Gönül incitmek, bunlar zurafattır.


Yola varmağa, dört nesne gerektir: 1-Şeriat. 2-Tarikat. 3-Maarifet. 4-Sırrı Hakikat.
Evvel şeriat Hz.Muhammed´in ahkamıdır. Din içinde Tarikat Alidir. Hak yolda, hakikat ahvalidir. ve iman için de maarifet erkandır. Talip olana vacip olur ki, kudreti yettikce işliye ki hak taala o talibe kudret ve hidayet hazinesinin kilidini aça. Yani, kudreti yettikçe nurdan, sırdan ve hidayetten almış ala. Bir adam Hak taala ile buluşmak mümkün değildir.
Eğer, Tanrı ile görüşmek dilersen bu zikir olan farzları yerine getirip, amel ederse o zaman hidayete erişir. Bir adam kendini bilmek oldur ki; Men Arefe nefse hu fakad arefe rabbehu (Kendini bilen rabbını bilir). Kendi nefsinde gafil olan hidayete erişemez. Hüdayi ibadetle kendi nefsinde bulursa, nefsini bilen adam maarifetiyle hakkı bulur. Hidayete dayil olur.

Çünkü, bulunmayan iki nesnedir. Biri terki kelamdır ve biri terki taamdır. Ikincinin dahi aslı uzlet, uzletin aslı mihneti, dünyadan el çekmektir. Meşayih ayini erkanda böyle buyurdu. Ona makam´ı terk derler. Ve ehli vahdet eder. Terk kendi özünü bilmektir. Varlık hakkın bilmektir. Meşayihi rahmetullah buna makamı marifet derler. Bu makam hayvan mertebesinden  çıka insan mertebesine gire ve bu makama had makamı derler. Burda, talip olan haddini bilip, haddinden ziyade sobbet yani fazlasını konuşmaya. Haddini bilmiş ola. O zaman da, yol erkan yerini alır.


Ehli hakikatın alameti onikidir. Oniki farzı yerine getire ki, hak taalaya erişmiş ola. Ve evladı resule itaat etmiş ola. Ve cümle mevcudatın esrarını bilmiş ve görmüş ola. Sufiler, mürşidine ve mürebbisine nikahlı gibidir.  Mürşitten, mürebbiden ve halifeden rızasız bir iş yapsa, bir yere gitse boş olur. O sufinin nikahını tscdid etmek erkanı kadimdir. Nikahını yani ikrarını tecdid etmezse onu tasarruf etmek haramdır.


Dört kapının kırk makamın ve onyedi erkanın müslimi üçtür. Birinci: mürşittir. Ikinci: muhabbettir. Üçüncü halifedir. Bu üç kimsenin günahları tutsaktır. Mürşit, mürebbi ve halifenin redettiği kimseyi
Kabuleden merduttur. Bu bir taliup, iptida kendi mürebbisine erkan göstermeyinci onun müsahip tutması kazanç etmesi erkan değildir.

Şeriat şahidi ikidir. Tarikat şahidi birdir. Maarifet şahidi ikrardır. Ve hakikat şahidi imandır. Bir talip, bir kaç pire hizmet etse, hangisinde hakikatı görse mürşit odur. Iki kimse biri maldan ve biri candan sufilik edip erkan ile otursalar ikisinin dahi hayırları
Kabul değildir.

Imam Cafer-i Sadık BUYRUĞU
 
Hazırlayan: Adil Ali Atalay, Can yayınlar, 5.Baskı
Ekleyen: =Seyyid Hakkı= 


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...