Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Şeriat Tarikatın kapısıdırŞeriat Tarikatın kapısıdır
Halife adı beş huruftur. Birisi sakıttır. Yirmi dokuz kalır. Oniki, oniki tarh edeler beş kalır. Beş şeriattır ki, hz.Resulün şartıdır. Halife, Muhammed Mustafa işin işleye ki, ayini erkan  yerini bula. Şeriat, tarikat kapısıdır. Bir kimsede şeriat şart olmazsa  tarikata giremez. Pir adı dört huruftur. O dört huruf yirmi beş olur. Oniki oniki tarh edince biri kalir. O birde tarikattır. Tarikatte yedi huruftur. O Ali işleği gerektir ki, ayini erkan yerini bula.
Eğer, o pir kendini bilmezse, pirlik canına azim olsun.

Zakir adı dört huruftur. Yirmi bir olur. Oniki tarh edince dokuz kalır.dokuzda, doksanbin nefestir ki, Hak taala nefesidir ki, Hz.Muhammed ile kelimat etmiştir. Zakir gerektir ki, bu doksanbin kelamı zikri içinde gezdire ki, Hak taala mevcuttur. Zakir olanın yerde ve gökte zakir ehlide tabib tahir olup zikre meşgul ola ki, Hak taala buyurur ki, hizmeti ahi Cebraildir. Yer ile gögün arasında yetmişbin nur kanatlı feriştehler bile zikir edeler. Ahi Cebraile, Hak taala emreylediki, «ya Cebrail, bana yer yüzünden haber getir» dedi. Cebrail, Hakkın emri ile cihanı devr eledi ki, kelime-i tevhid bin zikir avazın işitti. Muallak yer yüzünde durdu. Yetmiş bin kanatlı ferişteler ile biletakim kelamı tevhid hatem oldu.


Vardı Cebrail aleyhisselam, Hak taala hazretlerine haber verdi ki «ya perverdigar, felan Şeyhin taliplerinden, ehli talip olan adamları gördüm, oturmuş ismini zikir ederler. Tevhidin avazı yerden göge dolmuş. Bende hayran oldum.» dedikte, Hat taala hazretlerinin hoşuna geldi. Dedi ki, «ya Cebrail, o kullarımın ibadetlerini
kabul eyledim ve günahlarını yargıladım, yerin gögün feriştelerin yargıladım. Ya Cebrail, senin dahi günahından geçtim, azad eyledim.» dedi.

Imam Cafer Sadık buyurmuş ki:«her kim ki, öz günahın group, eceli yetse, o dem de ölenin günahından geçtim» buyurmuş. Hak taala izzim ve cemalim hakkı için, her kim zakir olsa, imtihan ile zikretse ona yetmişbin lanet gökten aşağı yene. Lakin o cemaatin günahından geçerim,
safi oturmuş olalar. Yine buyurmuş ki, müsahipsize tarik çalıp tercüman yedirmesinler ki hatadır.

Imam Cafer-i Sadık BUYRUĞU
 
Hazırlayan: Adil Ali Atalay, Can yayınlar, 5.Baskı
Ekleyen: =Seyyid Hakkı= 


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...