Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Alevi ilmihali A-E...


Alevi ilmihali A-E...

=> Allah'ın tanımı...
=> Allah, Ilahi kuvvet...
=> Allah adına cana kıyanlar....
=> Ashab ve sehabe, kime denir?
=> Allah Muhammed Ali üçlemesi...
=> Allah, neden insanı yaratma gereği duydu?
=> Allah’ın seçkin isimleri (Esma-ül Hüsna)...
=> Allah, kötülüklere neden müdahale etmiyor?
=> Allah’ım, işte bunlar benim Ehli Beyt’imdir...
=> Allah ile insanoğlu arasında geçen muhabbet…
=> Allah ile aldatanların, diri diri yakma Sadizmi…
=> Allah’a iyi bir kul, insanlara da iyi bir dost olmak…
=> Allah ile uğraşan kulları, kulla uğraşan Allah’ı unutur…

=> Alevi sünni evliliği

=> Alevi inancında ikrar
=> Alevi, olmanın yolu...
=> Alevi gençliği ve önemi
=> Alevi inancında “Rızalık”
=> Alevi Islam Dini’nin şartları
=> Alevi hukuku ve düşkünlük...
=>
Alevi inancında, Pirlik kapısı.
=> Alevi müziği (Dinsel müzik)

=>
Alevi inancında, Şeriat kapısı.
=> Alevi Inancında hakikat kapısı
=> Alevi inancında Taliplik kapısı
=> Alevi inancında, Dem ve Alkol.
=>
Alevi yoluna, nasıl talip olunur?
=> Alevi inancında, Ruh’un anlamı.
=> Alevi inancında Rehberlik kapısı
=> Alevi Inancında Mürşidlik kapısı
=>
Alevi, doğulur mu yoksa olunur mu?

=> Alevi inancında Mürşidlik-Pirlik ikrarı
=> Alevi inancında, verilen ikrarın manası.
=> Alevi yolu, taliplik üzerine kurulmuştur...
=> Alevi inancında, dini önder Seyyidlerdir.
=>
A
levi ve Radikal islam, Şeriat anlayışı...
=> Alevi Inancında kutsal sayılar ve manaları
=>
Alevi kaynaklarında, Aleviliğin genel tanımı.
=> Alevi inancında, Dikme Dede (Mürrebi, Babağan).
=> 2023 Alevi inanç takvimi, etkinlikler ve katliamlar...
=> Alevi inancında, Halka ibadeti ve semahın konumnu.
=> Alevi inancında, özünü Dar’a çekmek ve Dar çeşitleri...
=> Alevi inancında ikrar, ikrarın önemi ve evlilik durumu…
=> Alevi inanç önderleri Seyyidler, kimin soyundan gelirler? 
=> Alevi inancında, kadere inanmak veya kadercilik var mıdır?
=> Alevi inancında, yok veya olmaz kelimesi yoktur çözüm vardır…
=>
Alevi inancı Evrenseldir, ikrar verenler de Evrensel düşünmelidir. 
=> Alevi oruçlarında, sahura kalmak yoktur ve matem ayında dikkat edilmesi gereken hususlar.

=> Alevi inancının, dört ana direği.
=> Alevi inancının ilahi mesajı, Zahiri yașamak ve batıni düșünmektir…

=> Aleviyim demekle, Alevi olunmaz.
=> AKP, Aleviler ve Cemevlerinin konumu…

=> Aleviler ve Osmanlı...
=> Aleviler neden camiye gitmezler?
=> Aleviler ve 30 gün Ramazan orucu.

=> Aleviler, neden Afiyet olsun demezler?
=> Aleviler, neden horlandılar ve horgörüldüler?
=> Aleviler, neden amin yerine Allah Allah der?
=> Aleviler, neden ibadetlerini camide yapmazlar?
=> Aleviler, kendi içinde barıșık bir toplum olmak zorundadırlar...

=> Alevilere göre, Allah’a yapılacak en güzel Ibadet
=> Alevilere ve insanlığa yönelik, tüm katliamları kınıyoruz...
=> Alevilerce orucu tutulmayan Ramazan’ın bayramını kutlamaları, gerçeği yansıtmıyor.


=>
Alevilerin, oruç günleri.
=> Alevilerin, temel hak ilkeleri
=> Alevilerin ibadet mekanı, Cemevidir.
=> Alevilerin inanç önderleri, kimlerdir?
=> Alevilerin sorunu, insan olanlarla değildir...
=> Alevilerin islam anlayışı, Muhammed Ali islamıdır.
=> Alevilerin, Imam Cafer-i Sadık mezhebindeniz deyimi üzerine…
=> Alevilerin sorunu insan olanlarla değildir, cehaletin yoz ve yobazıyladır...
=> Alevilerin yeni oluşumlara, girişimcilere, yol önderliğine ihtiyacı yoktur...

=> Alevilerde, bağlamanın kutsallığı...
=> Alevilerde, Gadir-i Hum’un önemi
=> Alevilerde gusül(boy) abdesti, haremlik ve selamlık.
=> Alevilerde, “Abdestimiz alınmış namazımız kılınmış” deyimi
=> Aleviler; Imam Cafer-i Sadık mezhebindeniz, deyimi üzerine.
=> Alevilerde; „Allah Allah, Allah eyvallah, Aşk ile, Aşk-ı niyazımla, Hu erenler ve Can“ hitap ve manaları.

=> A
leviliği, kaynağından öğrenelim.
=> Aleviliği Imam Hüseyin gibi yaşamak
=> Aleviliği var eden, değerler vardır ve bu değerlerden taviz verilemez…

=> Alevilik nedir? ve tanımı.
=> Alevilik, Muhammed Ali yoludur
=> Alevilik, Insanlığın aydın yüzüdür
=> Alevilik, Evrenin Rıza Şehri felsefesidir...
=> Alevilik, taliplik üzerine kurulmuş yoldur

=> Alevilik, günümüze nasıl ve hangi kaynaklarla gelindi?

=> Alevilikte, Kul hakkı
=> Alevilikte, “Dar” erkanı
=> Alevilikte, semah ibadeti
=> Alevilikte, ikrarın manası.

=> Alevilikte, ibadetin amacı.
=> Alevilikte, Kivrelik erkanı...
=>
Alevilikte, hukuk ve ahlak...
=> Alevilikte CAN hitabı ve manası
=> Alevilikte, yol ve edep erkan nedir?
=> Alevilikte, düşkünlük(Suçluluk hali).
=> Alevilikte, lokma ve Niyaz manaları…
=> Alevilikte, Dar erkanı ve Dar duruşları…
=> Alevilikte amaç, Insan-i Kamil olmaktır...
=> Alevilikte kapı ve kapı eşiğinin kutsallığı

=> Alevilikte, semahın zahir ve batıni boyutu…
=> A
levilikte, eline diline beline sahip ol ilkeleri.
=> Alevilikte toplu, bireysel ibadet ve pratik ritueller...
=> Alevilikte, Pir kimdir ve kime, Pir olarak hitap edilir?

=> Anadilde Ibadet...
=> Bozatlı Hızır ve inancı...
=> Anne ve Babaya hürmet...
=˃ Ashab ve sehabe, kime denir?
=> Aşura ile Aşure’nin anlamları.
=> Alim ile cahil, arasındaki fark...
=> A
sıl kirlilik, dıșta değil içtedir…
=> Ara, ara yine ara, lakin kendinde ara.

=> B-Harfi'nin sırr-ı
=> Bozatlı Hızır kimdir?
=> Bozatlı Hızır ve ibadeti
=> Buyruk, mana ve anlamı...
=> Bozatlı Hızır’ın, batıni boyutu…
=> Bismişah, Allah Allah! ve manası.
=> Bozatlı Hızır orucu, Ayı ve günleri...
=> Birlik ve beraberlik, neden önemlidir?
=> Babağan veya dede baba, kime denir?
=> Bizim Felsefemiz, insanlık felsefesidir...
=> Bozatlı Hızır inancı, tarihi ve kaynaklar...
=> Bozatlı Hızır hürmetine, okunan dualar…
=> Bir insan da, üç unsur düzgün olmalıdır…
=> Bayramlar, hatır ve gönül yapmaya vesiledir...
=> Ben ilmin şehriyim, Ali de o şehrin kapısıdır
=> Bozatlı Hızır, Cem ibadet erkanına niyet etmek...
=> Bilmeyenler bilsin bizi, Muhammed Ali diyenlerdeniz biz.
=> Bozatlı Hızır orucunda, Ağız mühürleme ve açma duaları…

=> Cem erkanı
=> Cenaze erkanı
=> Cem ve Cemevleri
=> Can gözü, anlamı
=> Cuma namazı zulmü

=> Can içinde can olunca

=> Çerağ-Delil, uyandırmak...

=> Cemevine, kimler giremez?
=> Cem erkanında, on iki hizmet…
=> Cemevine ve ibadete, niyet etmek...
=> Cem, cem çeşitleri ve 12 Hizmet erkanı
=>
Cem erkanında, On Iki Hizmetten biri de semahtır...
=> Cemevi de bizim cami de bizim demek, büyük bir yanlışlıktır...

=> Çünkü biz, Seyyid-i Saadet Evlad-ı Resul’üz...
=> Çocuklarımız, çağın yoz ile yobazı değil, ilim ve bilim adamları olsunlar...

=> Dört anasır nedir?
=> Din ve dinin amacı.
=> Dua ile selam olsun