Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Alevi ilmihali A-E...


Alevi ilmihali A-E...

=> Allah'ın tanımı...
=> Allah, Ilahi kuvvet...
=> Allah adına cana kıyanlar....
=> Ashab ve sehabe, kime denir?
=> Allah Muhammed Ali üçlemesi...
=> Allah, her yerde hazır ve nazırdır...
=> Allah, neden insanı yaratma gereği duydu?

=> Allah’ın seçkin isimleri (Esma-ül Hüsna)...
=> Allah, kötülüklere neden müdahale etmiyor?
=> Allah’ım, işte bunlar benim Ehli Beyt’imdir...
=> Allah ile insanoğlu arasında geçen muhabbet…
=> Allah ile aldatanların, diri diri yakma Sadizmi…
=> Allah’a iyi bir kul, insanlara da iyi bir dost olmak…
=> Allah ile uğraşan kulları, kulla uğraşan Allah’ı unutur…
=> Allah ile Davut peygamber arasında geçen ilahi muhabbet...
=> Allah mutluluğu, huzuru bulduğumuz yerdedir ve orası Hakk meydanıdır...

=> Alevi sünni evliliği
=> Alevi, olmanın yolu...
=> Alevi gençliği ve önemi
=> Alevi Islam Dini’nin şartları
=>Alevi hukuku ve düşkünlük...
=> Alevi müziği, Dinsel müziktir...
=>
Alevi yoluna, nasıl talip olunur?
=>
Aleviyim demekle, Alevi olunmaz.
=>
Alevi, doğulur mu yoksa olunur mu?
=> Alevi inancına göre, ibadetin amacı…
=> Alevi ve Radikal islam, Şeriat anlayışı...
=> Alevi yolu, taliplik üzerine kurulmuştur...
=> Alevi inanç, etkinlik ve katliam günleri…
=> Alevi olmanın yolu, ikrar ve teslimiyetten geçer…
=> Alevi inancının temeli, Allah Muhammed Ali’dir...
=> 2023 Alevi inanç takvimi, etkinlikler ve katliamlar...
=> Alevi inanç önderleri, Seyyidlerin başlıca görevleri...  
=> Alevi inancı, inasnlık yoludur. Irkçılığa ve rasizme, yer yoktur...
=>
Alevi inancı Evrenseldir, ikrar verenler de Evrensel düşünmelidir. 
=>
Alevi oruçlarında, sahura kalmak yoktur ve matem ayında dikkat edilmesi gereken hususlar.

=> Alevi inancında ikrar
=> Alevi inancında “Rızalık”
=>
Alevi inancında, Pirlik kapısı.
=> Alevi inancında Pirlik kapısı
=>
Alevi inancında, Şeriat kapısı.

=> Alevi Inancında hakikat kapısı
=> Alevi inancında Taliplik kapısı
=> Alevi inancında, Dem ve Alkol...
=> Alevi inancında, Ruh’un anlamı.
=> Alevi inancında Rehberlik kapısı
=> Alevi Inancında Mürşidlik kapısı
=> Alevi inancında „Rehberlik Ikrarı“
=> Alevi inancında, ibadet insan içindir…
=> Alevi inancında Mürşidlik-Pirlik ikrarı
=> Alevi inancında, verilen ikrarın manası.
=>
Alevi inancında, dini önder Seyyidlerdir.
=> Alevi inancında ki kutsal sayılar ve manaları...
=>
Alevi inancında, Dikme Dede (Mürrebi, Babağan).
=> Alevi inancında, Halka ibadeti ve semahın konumnu...
=>
Alevi din önderleri Seyyidler, kimin soyundan gelirler? 
=> Alevi inancında, özünü Dar’a çekmek ve Dar çeşitleri...
=> Alevi inancında ikrar, ikrarın önemi ve evlilik durumu…
=> Alevi inancında, kadere inanmak veya kadercilik var mıdır?
=> Alevi inancında, yok veya olmaz kelimesi yoktur çözüm vardır…

=> Aleviler ve Osmanlı...
=> Aleviler neden camiye gitmezler?
=> Aleviler ve 30 gün Ramazan orucu.

=> Aleviler, neden Afiyet olsun demezler?
=> Aleviler, AKP ve Cemevlerinin konumu…
=> Aleviler, neden horlandılar ve horgörüldüler?
=> Aleviler, neden amin yerine Allah Allah der?
=> Aleviler, neden ibadetlerini camide yapmazlar?
=> Aleviler, ümütsizliğe değil umut olmaya ikrar verirler...
=> A
leviler, kendi içinde barıșık bir toplum olmak zorundadırlar...

=> Alevilere göre, Allah’a yapılacak en güzel Ibadet
=> Alevilere ve insanlığa yönelik, tüm katliamları kınıyoruz...

=>
Alevilerin, oruç günleri.
=> Alevilerin, temel hak ilkeleri
=> Alevilerin ibadet mekanı, Cemevidir.
=> Alevilerin inanç önderleri, kimlerdir?
=> Alevilerin, gerçek yol önderi kimdir?
=> Alevilerin islam anlayışı, Muhammed Ali islamıdır.
=> Alevilerin, Imam Cafer-i Sadık mezhebindeniz deyimi üzerine…
=> Alevilerin sorunu insan olanlarla değildir, cehaletin yoz ve yobazıyladır...
=> Alevilerin yeni oluşumlara, girişimcilere, yol önderliğine ihtiyacı yoktur...

=> Alevilerde, bağlamanın kutsallığı...
=> Alevilerde, Gadir-i Hum’un önemi
=> Alevilerde gusül(boy) abdesti, haremlik ve selamlık.
=>
Alevilerde, boy(gusül) abdesti ve haremlik, selamlık...
=> Alevilerde, “Abdestimiz alınmış namazımız kılınmış” deyimi
=> Aleviler; Imam Cafer-i Sadık mezhebindeniz, deyimi üzerine.
=> Alevilerde; „Allah Allah, Allah eyvallah, Aşk ile, Aşk-ı niyazımla, Hu erenler ve Can“ hitap ve manaları.

=> A
leviliği, kaynağından öğrenelim.
=> Aleviliği Imam Hüseyin gibi yaşamak
=> Aleviliği var eden, değerler vardır ve bu değerlerden taviz verilemez…

=> Alevilik ve Aleviliğin tanımı...
=> Alevilik, Muhammed Ali yoludur
=> Alevilik, Insanlığın aydın yüzüdür
=> Alevilik, Evrenin Rıza Şehri felsefesidir...
=> Alevilik, taliplik üzerine kurulmuş yoldur

=> Alevilik, günümüze nasıl ve hangi kaynaklarla gelindi?

=> Alevilikte, Kul hakkı
=> Alevilikte, “Dar” erkanı
=> Alevilikte, semah ibadeti
=> Alevilikte, ikrarın manası.

=> Alevilikte, ibadetin amacı.
=> Alevilikte, Kivrelik erkanı...
=>
Alevilikte, hukuk ve ahlak...
=> Alevilik’te, müsahiplik erkanı…
=> Alevilikte CAN hitabı ve manası
=> Alevilikte, yol ve edep erkan nedir?
=> Alevilikte, düşkünlük(Suçluluk hali).
=> Alevilikte, lokma ve Niyaz manaları…
=> Alevilikte, Dar erkanı ve Dar duruşları…
=> Alevilikte amaç, Insan-i Kamil olmaktır...
=> Alevilikte, gönül incitmek düşkünlüktür...
=> Alevilikte kapı ve kapı eşiğinin kutsallığı
=> Alevilikte kadın, kadının konumu ve yeri...
=> Alevilikte, semahın zahir ve batıni boyutu…
=> A
levilikte, eline diline beline sahip ol ilkeleri.
=> Alevilikte toplu, bireysel ibadet ve pratik ritueller...
=> Alevilikte, Pir kimdir ve kime, Pir olarak hitap edilir?
=> Alevilikte, ikrar bir duruştur ve bu duruşun adı, Imam Hüseyin’dir...

=> Anadilde Ibadet...
=> Anne ve Babaya hürmet...
=˃ Ashab ve sehabe, kime denir?
=> Aşura ile Aşure’nin anlamları.