Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Alevilerin inanç önderleri, kimlerdir?


Alevilerin inanç önderleri, kimlerdir?
Alevi inancında Seyyid’lik Kurumu; Mürşid, Pir ve Rehber’den oluşur.
 

Alevi inancında Mürşit, Pir ve Rehberden oluşan seyyidlik kurumu esastır. Dolayısiyle Mürşid, Pir ve Rehber Alevilerin inanç önderleridir; Ehli Beyt ümmetinin manevi inanç hizmetlerinden sorumludurlar. 

Mirşid, Pir ve Rehber soy olarak Evlad-ı Resul’dürler yani Hz.Muhammed soyundan gelenlerdir.  

Osmanlı Imparatorluğu döneminde Şeyh-ül Islam tarafından; Alevilerin inanç önderleri olan Seyyid’ler hakkında çıkarılan ölüm fetvası üzerine, bu isme yakın “Dede” sıfatını kullanmışlardır. Dolayısiyle Anadolu Alevilerince Dedelik Kurumu, Seyyidlik kurumu ile eş değerdedir.  

Alevilerin dini önderleri olan Mürşid, Pir ve Rehber üçlüsü; Ehli Beyt ümmeti içerisinde dağ taş demeden gezip, toplumun sosyal ve dini sorunlarını; Kendi içinde yaratıkları yargı sistemiyle çözmüşlerdir. Ve böylece Alevi insanını ön yargılı, Emevi zihniyetli devletin kapısına gödermemişlerdir. Ne yazık ki günümüzde bu böyle değildir çareyi, önyargılı Emevi zihniyetli devletin kapısında aramaya koyulmuşlardır.  

Bu dini önderler Imam cafer-i Sadık Buyruğu’nda buyrulduğu gibi; Yolun ilim irfaniyle yetişmiş, eline diline beline sahip, halka her yönde örnek olmayı teşkil edecek şekilde olgun, erdemli, muhabbetli dini önderlerdir.
=Seyyid Hakkı=


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Ehlibeyt Hizmet Dergahı Aşk ile Canlar...