Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Evren ile bir olmak istiyorsan, bir semah eyle...


Evren ile bir olmak istiyorsan, bir semah eyle...
Evren, gökyüzünde ki düzenli ve uyum içinde düşünülen mevcudatın tümü anlamındadır. Evren’nin diğer bir anlamı, Kainat veya Dünya olarak da ifade edilir.
 

Semah, Hakk Meydanı’nda güvercin misali dostluğun harmanlaştığı, kainatın nuruyla aydınlandığı ve ilahi kelamın zikredildiği noktada; Aşkla, şevkle, vecd ile kadın-erkek ayrımı yapmadan ve tüm beşeri ağırlıklardan kurtularak kötü niyetlerden arınarak, tertemiz olma halidir. 

Dolayısıyla semah dönen canlar, birbirlerine dokunmadan daire şeklinde ve karşılıklı durarak dönerler. Bu dönme, Kainat ve kainat ile bütünleşmeyi sembolize eder. 

Semah dönmek evren veya kainat ile bütünleşme, mevcudatı kucaklama ve ondan sorumlu olduğumuzun bilincine varmaktır. Bu bilince varan insanlardan, hiç bir şekilde ne canlıya ve ne de cansıza zarar gelmez. 

Canlı ve cansıza zarar gelmemesi için, nesnelerle bir bütün olmak gerekir. Bu tümlüğü, bütünleşmeyi ruhen his etmek ve his edileni, tekrardan kainattaki mevcudata yansıtmaktır. 

Mevcudata yansıtmak ve onunla bir olmanın sırrı ise; Insanın doğayla, toplumla, kendisiyle ve Allah ile barıșık olmasıdır. 

Kainattaki mevcudatın, uyum içinde olması ve dostca yașamanın sırrı; Sevgidir, saygıdır, hoșgörüdür, muhabbettir ve sorumluluğun bilincinde olmaktır.

Aşk ile sevginiz, saygınız, hoșgörünüz ve muhabbetiniz daim olsun... 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı= 

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:

https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...