Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Allah Muhammed Ali, bir nurdur ve bir bütünü oluşturur...Allah Muhammed Ali, bir nurdur ve bir bütünü oluşturur...
Allah, Hz.Muhammed Mustafa’yı ve Şahı Merdan Ali’yi kendi nurundan yaratmıştır. Dolayısıyla üçünün „bir“ nur olduğu inancı mutlaktır. Bundan dolayıdır ki, Allah Muhammed Ali’ye saygı Alevilikte ana ilke olmuştur. 


Tıpkı baş, gövde ve ayaklar gibi. Birini diğerinden ayrı görmek mümkün değildir.
Muhammed Ali yolunda, Allah kavramı insanda tecelli eden bir varlığa dönüşür. Şahı Merdan Ali ise, bu varlığın en olgun ve mükemmel örneğidir.  

Diğer bir deyimle Alevi inancının temeli, Allah Muhammed Ali üçlemesidir.
Allah, her nesneyi yaratmış ve aynı zamanda hakim olan ilahi bir kuvvettir.

Allah, yerin ve göğün yaratıcısıdır. Insanoğlu Allah’tan gelmiş yine Allah’a dönecektir. Insanın yapısından tutalım evrene ve dünyamıza kadar, canlı cansız ne varsa hepsi birer delil niteliğindedir. O zaman her nesne, Allahı’ın varlığına delildir. Dünya ile güneş arasındaki mesefe ideal dengededir. 

Hz.Muhammed Mustafa, Allah’ın resulüdür. Vahiy yoluyla gelen Kur’an-ın tebliğcisi, islam dininin denetçisi ve son peygamberdir. 

Peygamberliğin sıfatları…     
1- Emanet: Her peygamber, emindir.   
2- Sıdk: Dinde ve diğer meselelerde sadık ve doğrudurlar. Yalandan uzaktırlar.
3- Adalet: Adildirler. Zulümden uzaktırlar.
4- Ismet: Büyük ve küçük günahtan uzaktırlar.
 

Günah şeklindeki durumlar, ister Kur’an-ı kerimde olsun veya ister sahih hadislerde olsun tevil edilip yakışan mana verilir.  

Şahı Merdan Ali ise, islam dininin uygulayıcısı ve koruyucusudur.
Şahı Merdan Ali, Allah’ın zahiride tecelli etmesi ve Mükkemel insan „Kamil Insan“ sıfatıdır. Yani kamiliğin, erdemliğin, olgunluğun bütün bu güzel sıfatları kendinde taşıdığı için ve Sırrı Hakikat kapısına ulaşıp Hakk ile Hakk olduğundan ötürü Şahı Merdan Ali, Allah ile bir görülmüştür fakat Allah’ın kendisi değildir. 

Yol doğrudur Hakk’ı bulduktan sonra, Hakk’a varılır ikrar verdikten sonra, Ikrar haktır yolunu sürdükten sonra ve Yol, seni neylesin ikrarında durmadıktan sonra. 

Ilkemiz, el ele el Hakk’a-dır.
Nefsini bilen kendini bilir, Kendini bilen haddini bilir, Haddini bilen ikrarını bilir, Ikrarını bilen yolunu bilir, Yolunu bilen Hakk ve hakikatı bilir.
Aşk ile, gerçeğin demine Huu… 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı= 

Seyyid Hakkı, Sosyal medya takip hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...