Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Biz Alevilerin yolu, ikrar yoludur…Biz Alevilerin yolu, ikrar yoludur…
Yol, doğuş noktasından Hakk’a göç noktasına kadar ki yaşam sürecidir. Bu zaman süreci inanç, ibadet, usul, düzen, adet, kültür, gelenek, görenek, vs. olgularının tümüdür. Dolayısıyla insanoğlu, bu olgulara göre kendi manevi hayat tarzını geliştirip yapılandırmıştır.  

Dolayısıyla biz Alevilerin yolu;
* Hakk ile hakikat yoludur. Soyumuz ise, insanlık soyudur; Irkçılıktan, milliyetçilikten arınmış ikrarlı canlar bu yola gelsin.
* Ikrar yoludur; Tevella ve Teberra ikrarından dönmüş ikrarsızlar, gelmesin.
* Kıldan ince kılıçtan keskin olan sırat köprüsüdür; Dört Kapı Kırk Makam ilim irfanından nasibini almış, eline diline beline sahip olan ikrarlı canlar gelsin.
* Hoşgörü, barış ve dostluk yoludur. Kin, nefret, cebir, şiddet, benlik, makam, rütbe kabul etmez; Ölmeden evvel ölen ikrarlı canlar gelsin.
* Hakk ve hakikate, ikrar verenlerin yoludur; Kalbinde insanlık onurunu taşıyan ikrarlı canlar gelsin.
* Hizmet yoludur; Benliğine, yenilmiş ve nefsine uyan ikrarsızlar gelmesin. 

Yol ulularımızın buyurduğu gibi, Gelme gelme dönme dönme, gelen malından dönen canından olur. Ateşten gömlek, demirden leblebidir. Ne giyilmeye ve ne de yemeye gelinir. Ancak giyen ve yiyebilen gelsin beriye. 

Tevella ve Teberradır, ikrarıma bağlıyım,
Şahsi beklentim yok, yola hizmetir amelim,
Ilahi aşktır... canlara can gözüyle bakarım,
Dişi erkek yok yolumuzda, can var bilirim...   


Hakk Muhammed Ali yoludur, benim yolum,
Canlarla yolda yürürüm, canlarla yoğrulurum,
Can dedim, kimseye kem gözle bakamam,
Haddini bilip elini verene, eyvallah derim...  


Seyyid Hakkı, bacı kardeş yolda hep birlik,
Özümüzde yok olsun, o lanet senlik benlik,
Dilimizde Hakk Muhammed Ali, üçü birlik,
Can içinde can olanlara, düş oldum erenler... 


Dolayıosıyla Biz mezhep bilmeyiz, çünkü yolumuz vardır...

Yolumuz, Hakk Muhammed Ali yoludur.

Çünkü mezhep bir dinin, görüş ve anlayış ayrılıkları nedeniyle ortaya çıkan kollarından her biridir. Yani bölünmedir, parçalanmadır. Fakat Hakk Muhammed Ali yolu bölme, bölünme, ötekileştirme yolu değildir birlik ve beraberlik yoludur. 

Hakk Muhammed Ali yol önderleri olan On Iki Imamlardan hiç biri, kendi ebu cedlerin yoluna muhallefet etmemişlerdir. Her Imam: “Biz ceddimizin yolunu sürüyoruz, Onlar’ın izinde yürüyoruz” buyurmuşlardır.  

En net örnek Pir Imam Hüseyin’in Kerbela’da söylediği nutuk; „Ben yezide biat etsem ebu ceddime ihanet etmiş olurum, nefsime uysam babamın insanlık alemi için verdiği mücadeleye ihanet etmiş olurum“ nutuğudur.  

Bundan yola çıkarak o zaman Hz.Muhammed Mustafa, “size iki emanet bırakıyorum” ifadesi yerine size mezhepler bırakıyorum demiş olacaktı. “Ehli Beyt’im, nuhun gemisidir” yerine mezheplere işaret ederdi, onlara yapışın derdi ve buna benzer daha çok örnek verilebilinir. 

Sonuç itibariyle bir yol vardır, o da Muhammed Ali yoludur... 
Hakk Muhammed Ali yolu ırkların değil, insanlığın yoludur. Sevgi, barış, dostluk, kardeşlik, hoşgörü ve gönül yoludur.
Aşk ile, Hakk Muhammed Ali hürmetine yolun demine Huu… 
 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı= 

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiALAlevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...