Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Alevilerin yazılı kaynakları ve önemi...


Alevilerin yazılı kaynakları ve önemi...
Aleviler, yazılı kaynak bırakmamaya özen göstermiştir. Çünkü bırakılan yazılı kaynaklar; Suç sayılması nedeniyle yakılmış, yok edilmiş, saklanmış, saklanan kaynaklar bi daha bulunmamış, vs. bu gibi sebeplerden dolayı Alevilerin yazılı kaynakları yok edilmiştir.  

Dolayısıyla Aleviler, kendilerine ve inançlarına karşı insanlıkla bağdaşmayan bu gibi girişimler karşısında yazılı kaynak yerine sözlü kaynaklara önem vermişlerdir.  

Osmanlı imparatorluğu döneminde tespit edilen yazarlar, gizli veya açık olarak katledildiklerinden dolayı, o günkü şartlar altında Alevi olduklarını belli edecek delilleri bırakmamaya özen göstermişlerdir. Bu ve bu gibi yaklaşımlar, insanlık suçu olduğunu da dile getirmek gerekir.    

Velhasıl Devletin sistematik sindirme politikasına karşın sözlü geleneğe, daha fazla önem verilmiştir. Sözlü gelenekte, Aleviliği en iyi anlatım yeri cemevleri ve ibadet erkanları olmuştur.  

Sözlü anlatımlı kaynaklar…
Duaz-ı Imam, deyiş, ağıt, nefes, şiir ve mersiyeler aracılığıyla yolun ilim irfanı, yolun taliplerine aktarılarak aydınlanmaları sağlanmıştır.  

Aleviler, toplumsal sorunlarını kendi içinde yarattıkları sorgu ile sual mekanizmasıyla suçlular, inanç önderler öncülüğünde arınıp arılandırılmışlardır. Suçunu kabul etmiyenler ise, yol düşkünü ilan edilmişlerdir. Bu şahıslar, cezaevi yerine toplumdan soyutlamışlardır. Toplum ve hatta kendi aile fertleri dahi hiç bir şekilde bu yol düşkünleriyle, alış verişleri olmaz. Ve bu suçlu kişiler, ister istemez kendine gereken çeki düzeni verip topluma ayak uydurmak zorunda kalmışlardır. Bu yöntemle, toplumdaki asayış ve huzur sağlanmıştır. 

Toplumdan soyutlanan yol düşkünleri, topluma katılmaya hazır olduklarını bildirdiklerinde cem cemaat yapılarak ve alınan kararlar doğrultusunda topluma tekrardan alınmaları veya belli bir süre daha gözetime tabi tutulmuşlardır.  

Bu sorgu ve sual sistemi sonucu, toplumda cezaevleri olmadığı gibi sözkonusu sorunlar için Devletin kapılarına dahi gitmemişlerdir. Bu sistem sayesinde, Aleviler de suç oranı yok denilecek kadar az ve düşük düzeyde kalmıştır. Bu başarının sebebi, ikrara bağlı kalınmasındandır. 

Alevi yazılı kaynaklarından bazıları…
1-Kur’an,
2- Nehc-ül Belaga,
3-Buyruklar,
4-Menakıpnameler,
5-Vilayetnameler,
6-Cenknameler,
7-Sözlü kültürden yazılı kültüre aktarılan Alevi halk ozanlarının inançsal şiirleri,

8-Tarih –Islam Tarihi. Alevi yazılı kaynaklarının en önemlisi, bu inancın ilmihali olarak hazırlanan Buyruklardır.  

Anadolu ve Balkanlardaki Aleviler arasında değişik yazmaları bulunan buyruklar, Aleviliği en yalın biçimde “Muhammet Ali Yolu” olarak tanımlamıştır. Bu tanım şiir, Duaz-ı Imam, Buyruk, menakıpnameler, vilayetnameler gibi imkanlarla insanlara yansıtılmıştır.  

Kulhimmet Alevi kimliği hakkında şöyle der… 
Cümle bir Mürşide demişler beli, 
Tesbihleri Allah Muhammed Ali.
Meşrebi Hüseyni ismi Alevi, 
Muhammed Ali'ye çıkar yolları.  

Sözlük
Beli; Evet,
Tesbih; Dua,
Meşreb: Yaşama, davranış, ahlak biçimi.

Bütün bu kaynaklar tarandığı zaman çıkan Alevilik tanımı…
Alevilik, Muhammed Ali yoludur. Islamın özüdür. Islamın aydınlık yüzüdür. Islamın, çağdaş yüzüdür yani özünde islam dinini redetmeyen, toplumun inançsal, kültürel ve sosyal yaşamınıda özünde taşıyarak sevgi, saygı dolu barışcıl ve evrensel bir inançtır.  

Alevi yazılı kaynaklarından Imam Cafer-i Sadık Buyruğu’nun önemi...
Aleviler için, Imam cafer-i Sadık buyruğu; Alevi yolunun inanç ilkelerini, ibadetle ilgili uygulamalarını, ahlak kurallarını, geleneklerini anlatan ilmi bir kitaptır. Alevilikle ilgili tüm kurum ile kurallar, Buyruk aracılığıyla işlev kazanır ve kurumlar nezdinde uygulanır. Bu anlamda Buyruk, kural ve uygulamalarla ilgili bir nevi manifesto sayılır. Bu uygulamaların nasıl irşat edileceğini, yürütüleceğini içermektedir.  

Imam Cafer-i Sadık Buyruğu’ndaki temel mesaj…
Allah’ın birliğine, Hz.Muhammed Mustafa’nın peygamberliğine, Şahı Merdan Ali’nin velayetine ve rehberliğine inanmaktır. Buyruk, bu ilahi mesaja uymayan ve inkar edeni yol düşkünü sayar. 

Günümüz yazılı kaynaklar, Evrensel olan Alevi inancını evrensel boyutta ele alıp kişisel görüş veya yorumlar yerine Hakk ile hakikatle yani akılla bağdaşması zorunluluğuna dikkat etmeleri gerekir. Akılla bağdaşmayan bir inanç, insanları hidayete ve huzura erdirmesi mümkün değildir.   

Dolayısıyla her toplumda olduğu gibi Alevilerde de menfaatçı, çıkarcı ve kendi nefsini öne çıkaran insanlar vardır. Dileğimiz kötü niyetli kişileri değil, Alevi inancını baz almasını temeni ediyoruz. 

Kötü niyetli insanların, Alevi inacı üzerinde oynadıkları oyunları boşa çıkarmak için, Muhammed Ali yolu’na sahip çıkalım. Insanlık yolu olan Hakk Muhammed Ali yolunda, daha fazla duyarlı olalım ve hizmette bulunalım.
Aşk ile, yolun demine Huu… 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı= 

Seyyid Hakkı, Sosyal medya takip hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...