Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Dört Kapı’dan ikinci kapı, Tarikat kapısı ve makamları...
Dört Kapı’dan ikinci kapı, Tarikat kapısı ve makamları...
Tarikat-Ikrar kapısı…
Tarikat Kapısı’nda; Seninki senin, benimki de senindir. 

Tarikat kapısı ikrar, irşad ve teslimiyet kapısıdır. Bu kapıya, insanlar hiç bir baskı ve zorlama olmadan kendi istek ve iradeleriyle yönelmeleri esastır. Yola, girmeye niyet eden bir can; Dünyevi kötülüklerden, benlik, çıkar ve menfaatten arınmak için bir Pire varmalı ve kendini, o Pire teslim etmelidir. Teslim olmak, ikrar vermekle mümkündür. 

Dolayısıyla Muhammed Ali yolu, ikrar yoludur ve ikrar verilmeden, yola talip olunmaz. Bu bağlamda yol talibi, Pire bağlanıp ve o Pirin himmetiyle irşad olması, tarikat kapısında başlar. 

Mürşid veya Pir, Muhammed Ali yoluna girmek isteyen talibi, ilk önce sözlü olarak; „Gelme gelme gelirsen dönme, gelenin malı dönenin canı. Bu yol, ateşten gömlek demirden leblebidir. Bu yola girmeye karar vermeden önce, bir daha düşün. Çünkü Muhammed Ali yolu barış, dostluk ve kardeşlik yoludur; Içinde kin, kibir, kıskançlık, ikicilik gibi huyu olanlar bu yola gelmesinler“ diye uyarır. 

Tarikat kapısı; Kendini arama, özüne varma, diğer bir deyimle içe kapanma kapısıdır. Kişi, bu mertebede Pirin yardımıyla hayat ve variyatın zahiri yüzünü bırakarak batıni yüzüne yönelmesidir. 

Yol önderleri ile Taliplerin arasında güvenli bir ilișkinin olușması ve talibin iyi bir yol evladı olabilmesi için öncelikle yol önderlerinin, yolun esaslarına uyup uymadıklarına bağlıdır. Çünkü yolun kurallarına uymayan hatta yolu kendi algısına göre yorumlayan, dayatan bir yol önderinin hizmeti makbul olmadığı gibi talipleri inancından ve yolundan uzaklaștırır. 

Buyruğ’a göre, tarikat kapısı; Denizdir, kendi özünü bilmektir, öğrenmektir, eşiktir, fitildir, ete kemiğe bürünmektir. 

Tarikat kapısı’nın makamları…
1. makam, Tövbe etmek,
2.
makam, Yola talip olmak,
3. makam, Temiz ahlaklı olmak,
4. makam, Iyilik için hizmet etmek,
5.
makam, Hizmeti gönülden yapmak,
6. makam, Haksızlıktan uzak durmak,
7. makam, Ümitsizliğe düşmemek,
8. makam, Iyi ve kötülükten ibret almak,
9. makam, Paylașmayı ilke edinmek ve
10. makam, Özünü fakir görmektir. 

Buyruk’ta da beyan edildiği gibi Mürşid ve Pir yolun dini önderleridirler. Taliplerin, yolun ilim irfanıyla irşad olabilmeleri için; Alevi Inanç yol önderleri, yolun öğretisinden bir bütün olarak haberdar olması gerekir. Ve tarikat ile otura, dura ki, hakikat ile yola vara ki pirliği caiz ola. Çünkü talip ile yol, Mürşid ve Pirindir.  

Taliplere beyan olunur ki: Lamba gibi doğru duralar, fitil gibi yanalar, yağ gibi eriyeler ve nur gibi ıșık saçalar. Eşik gibi turab olalar. Söve yani kapı kasası gibi, kıyamda duralar. Kapı gibi, örtülüp sır ehli olalar. Kilit gibi, muhafaza edeler. 

On makamın manaları…
1- Tövbe etmek…
Şeriat kapısında aradığının, istediğinin bilincine varmış ve bu bilinç ışığında şeriat makamları doğrultusunda ham ervahlıktan olgunlaşma yoluna koyulmuş demektir. Olgunlaşmanın ilkesi, teslimiyettir ve teslimiyet kapısı ise, Tarikat yani ikrar verme kapısıdır. 

Tarikat kapısının on makamından ilki, tövbe etmektir. Bunun manası kendini bir Mürşid’e teslim etmesidir. Mürşid’in görevi ise kişiyi kötü ahlaktan, alışkanlıklardan, huylardan arındırıp olgun hale getirmektir. Gönül rızalığıyla, Hakk ve halka karşı, hizmet sorumluluğunu yerine getirmektir. 

2- Yola talip olmak…
Iyi bir yol evladı olmanın ilkesi, Mürşid’in öğüt ve nasihatlarına uymaktır. Teslim olduğu Mürşid’in kendisine vermiş olduğu ilim irfanı benimsiyerek olgunlaşmak için gayret göstermesi gerekir. 

3- Temiz ahlaklı olmak…
Hakk meydanında, Pir huzurunda ve toplumun şahitliğnde verilen ikrarın amacı; Güzel ahlak doğrultusunda, Hakk‘a karşı her dem şükür etmesini bilmeli ve birlikte yaşadığı insanlara iyilik yapmak, yardımcı olmak, paylaşımcı olmak, mazlumdan yana zalime karşı durmaktır. 

4- Iyilik için hizmet etmek…
Iyiliklerin düşmanı ve kötülüklerin anası olan nefse karşı, mücedele etmektir. Arzu ve isteklerine hakim olmak, ikiliği birlemek, diğer bir deyimle Eline Diline Beline sahip olmaktır. 

5- Hizmeti gönülden yapmak…
Kendisi için, ailesi için, birlikte yaşadığı insanların huzuru ve mutluluğu için tüm zorluklara rağmen her türlü özveride bulunmaktır. 

6- Haksızlıktan uzak durmak…
Cenab-ı Hakk’ın yansıması olan insan ve insana emanet edilmiş olan kainattaki mevcudata zarar vermekten uzak durmak ve tüm nesnelere karşı adaletli davranarak, kendi sorumluluğunun bilincinde olmaktır. 

7- Ümitsizliğe düșmemek…
Umut varolduğu müdetce, yaşam devam ediyor demektir. Yaşam koşullarının zorlaştığı anlar da dahi, umudu yetirmemek gerekir. Bunun için de, yaşamın her alanında pozitif enerji ve düşünce inancını sürekli canlı tutmak gerekir. 

8- Iyi ve kötülükten ibret almak …
Hayatın manasına erişmek için evrendeki nesneleri anlamak, kavramak, hakkında bilgi sahibi olmak, tüm bunların Allah’ın hikmet ve yaratıcılık gücünden ibaret olduğu bilincine varmaktır. 

9- Paylașmayı ilke edinmek…
Paylaşmayı ve paylaşımcılığı gerçekleştirebilmek için ruhen, belli bir olgunluğa ermek gerekir. Nimet, öğüt, ilim, bilgi, nasihat, muhabbet etmek, ve yine yolun kurallarını, ilkelerini, yaşam kurallarını, törelerini, gelenek ile göreneklerini, vs. tüm bunlar paylaşma unsurlarıdır. Aynı zamanda bu olgunluğa ermiş bir kişinin, ruhsal boyutta ulaştığı olgunluk evresini simgeler. 

10- Özünü fakir görmek…
Dünyevi, varlıklardan uzaklaşmak ve nefsin, geçici isteklerine hakim olmaktır. Diğer bir deyimle benliğini, ilahi aşk ile arındırıp sevdiğinde yok olmak, O’nunla, beraber olmaktır. O’nunla beraber olmak için de, ölmeden evvel ölmektir. Ilahi aşka varmaktır. Ilahi aşkın ateşinde; Yanmaktır, pişmektir, olgunlaşmaktır ve manevi anlamda yeniden doğmaktır. Yeniden doğmak ise, ham ervahlıktan kurtulup kamil-erdemli-olgun insan olmaktır. 

Dört Kapıdan ikinci kapı, Tarikat kapısı ve makamları
https://www.youtube.com/watch?v=K2cFwVsz3bg 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı= 

Alevi inanç yolunda, hizmet sayfalarımız...
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62
Facebook, Dergah grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/
Fcebook, ilim sayfamız;
https://www.facebook.com/Seyyid-Seyfeddin-Oca%C4%9F%C4%B1-sayfas%C4%B1-194839911064876/
Alevi Inanç Din Bilgileri, WEB  sayfamız;
https://www.uludivan.de/
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/seyyidhakkiii

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...