Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Ashab ve sehabe, kime denir?


Ashab ve sehabe, kime denir?
Hz.Muhammed Mustafa‘ya inanan ve O’na bağlanan gönül dostlarına, Ashab veya Sehabe denir. Ashap ve Sahabe, Arapça kökenli kelimelerdir. Yoldaş, arkadaş anlamına gelir.   

Burdaki Ashab ve Sehabe, Hz.Muhammed Mustafa‘nın islam dinini açıkladıktan sonra O’na inanan, bağlanan, dava arkadaşları ve gönül dostlarıdır. 

Bu gönül birliği, bağlılığı bir yerde de ikrarı ifade etmektedir. 

Hz.Muhammed Mustafa‘nın aracılığıyla Allah’ın birliğine ve O’nun, yeryüzündeki temsilcisi olan peygamberine gönülden bağlanıp ikrar etmektir.  

Örneklersek…
Hadice Ana, Şahı Merdan Ali hemen iman getirip ikrarbend olmuşlardır. Daha sonraları amcası Hamza, Bilal-i Habiş, Selmani Faris-i, Ebuzer el Gafari, Kanber, vs. gibi gönül dostları kendisine biat edip bağlanmışlardır. 

Bu bağlılık bedel ödenmiş bir bağlılıktır. Canlarını vermişlerdir fakat ikrarından dönmemişlerdir.

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...