Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Alevilere ve insanlığa yönelik, tüm katliamları kınıyoruz...Alevilere ve insanlığa yönelik, tüm katliamları kınıyoruz...

Hz.Muhammed Mustafa’nın Hakk’a yürümesinden günümüze dek, Ehli Beyt’e ve Ehli Beyt’e gönül verenlerine insanlıkla bağdaşmayan olmadık şiddet, zulüm, iftiralar, katliamlar, vs.  gerçekleştirildi. 

Bu katliamlar, Emevi Arap milliyetçiliği ekseninde başlayıp Arap ülkeleri dışına kadar taşınmıştır. Bu durum, günümüz Türkiye’sinde adeta zevk alırcasına katliam üzerine katliamlar gerçekleştirdiler. 

Bu cehalet ziniyeti, insanlık tarihinde „Kötü insan/Kötü millet“ ünvanını almışlardır. Günümüz Dünyasında, „Cuma günü“ veya „Cuma namazı“ zikredilince insanları adeta bir endişe kaplar. Acaba bu gün ne olacak, nereye saldıracaklar?  hesabı yapılmaktadır. En üzücüsü bu kötü ruhlu insanlar her katliamlarını, kast etme olaylarında terör estirdiklerinde „Allah-u Ekber“ demeleridir. 

Islam adına Cihat, Allah adına cihat gibi kavramları kullanarak SEVGİ, BARIŞ ve HOŞGÖRÜ olan Islam Dini’ni şiddet dini, terör dini haline getirdiler. Tek amaçları, Putları yıkan Hz.Muhammed Mustafa ve Şahı Merdan Ali, islamını kötülük sıfatı verdirerek adeta öç alma gayretindedirler. Böyle gözükmesede fakat ana hedefleri budur.   

Hz.Muhammed Mustafa ve Şahı Merdan Ali islamına, iki emanete gönülden sahip çıkan Alevileri de bu sebepden dolayı katliamlardan geçirmekteler. Bu katliamlar, maalesef devam edecektir. Kabul etmesek de artık iki saf vardır; „Kötü insanlar“ ve „Iyi Insanlar“ safı. Insanlar, artık yol ayrımına gelmişlerdir ya kötü insan ya da iyi insan safında yerini almalılar. 

Çünkü göz yumdukça ve bu belirsizlik, netleşmedikçe çok kanlar akacaktır. Ne yazık ki, bu kanlar islam adını olacaktır. Sonuçta kaybeden, insanlık ve iyi insanlar olacaktır. Tıpkı Imam Hüseyin ve Yezid savaşı gibi.  

Kerbela olayı, bize bir gerçeği göstermiştir. O gerçek te, her dönemim bir zalimi varsa o zalime karşı duracak, mazlumların intikamını zalimlerden alacak, rahmet ve adaletini ortaya koyacak bir önderi olacaktır. Dolayısıyla iyilerin ve kötülerin savaşı, mahşer gününe kadar sürecektir. 

Şiddet kimden gelirse gelsin, nedeni ve gerekçesi ne olursa olsun; Insanlara, fertlere, halklara, kadınlara, çocuklara, çevreye, hayvanlara, devletlere, canlı cansız, dolayısıyla insanlığa evrene karşı yapılan şiddetin ve katliamların her türlüsünü en acımasız bir dille ve nefretle KINIYORUZ. 

Yazıklar olsun, Dini nefisleri için kullananlara,
Yazıklar olsun, Iyi görünüp kötü olanlara,
Yazıklar olsun, Hüseyin deyip, Yezid'e kulluk edenlere,
Yazıklar olsun, Dindar geçinip, günahlara dalanlara,
Yazıklar olsun, Ehl-i Beyt sevenlerine eziyet edenlere,
Yazıklar olsun, Iki yüzlü münkir münafıklara,
Yazıklar olsun, Dili Ali deyip kalbi Muaviye olanlara,
Yazıklar olsun, Emek düşmanlarına,
Yazıklar olsun, Mazluma ah çektirenlere... 

Allah’ın rahmeti ve selamı Hz.Muhammed Mustafa’ya, O’nun ev halkı Ehli Beyt’ine, evlatlarına ve kıyamete kadar ona inanan insanlara olsun. Allah’ın laneti, onlara düşmanlık yapan müşrik ve münafıkların canına olsun.
Aşk ile, selam olsun ikrarında durup yolunu sürenlere…

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...