Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Allah Muhammed Ali üçlemesi...


Allah Muhammed Ali, üçlemesi...
Alevi inancının temeli Allah Muhammed Ali üçlemesidir.
Allah, her nesneyi yaratmış ve aynı zamanda hakim olan ilahi bir kuvvettir.
Hz.Muhammed Mustafa; Allah’ın resulü ve vahiy yolu ile gelen Kur’an-ın tebliğcisi, islam dininin denetçisidir.
Şahı Merdan Ali ise, Islam dininin uygulayıcısı ve koruyucusudur.   

Aleviler, Allah Muhammed ya Ali diye çağırdıklarında Allah ile yaradanı; Şüphesiz yer ile gögün, gece ile gündüzün, bütün canlı ve cansız varlıkların, nesnelerin ve en büyük sanat eseri olan evrenin, Dünyanın, insanın sahibi ve Dünyadaki bütün dengeleri sağlayan tek mimar ve illahi güçtür. Insanın yapısından tutalım evrene ve Dünyamıza kadar, canlı cansız ne varsa hepsi birer delil niteliğindedir. Bunların hepisi, Allahı’ın varlığına delildir.   

Sensin kerim, sensin rahim,
Allah sana sundum elim.
Senden artık yoktur emin,
Allah sana sundum elim.
Yunus Emre  

Allah’ın yer yüzündeki temsilcisi olan Hz.Muhammed Mustafa; Insanları Dünyevi alemde doğru yola davet eden, doğru yolu gösteren, insanların üzerindeki Dünya ve ahiret manevi işleri hakkında Allah ile kullar arasında elçilik yapandır. Dolayısıyla ilahi emirleri, adalet sitemi içinde ilahi iradeyle tebliğ etme, yaşama ve yaşatma sorumluluğu ile görevlendirilmiştir. Peygamberlik sıfatı, çalışmakla elde edilemez. Allah, kulları arasında uygun bulup seçtiği kimseye verdiği görevdir. Allah; „Biz, peygamberleri müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik (Nisa, 165)“ der.  

Arayı arayı bulsam izini, 
İzinin tozuna sürsem yüzümü, 
Hakk nasip eylese görsem yüzünü, 
Ya Muhammed canım arzular seni. 
Yunus Emre 

Ve „ya Ali“ derken de; On Iki Imam’ın başı ve ilk halife olması gereken kişi yani Veliyullah-vasi ifade etmekteler. Peygamberlik devrinin kapanmasından sonra insanlara klavuzluk-önderlik eden, Allah’ın Dünyevi alemde ki temsilcisi, temsil eden ulu kişi demektir. Insan alemine kol kanaat germek, yardım etmek, sevgi-dostluk ve muhabbet göstermek, yakınlık duymak, bütün manevi işlerin hükümlülüğünü üstlenmek, ilahi adalet çerçevesi içinde yürütmek, insanların dini önderi ve mazlumların koruyucusudur.   

Hz.Muhammed Mustafa; „Peygamberlik devri, benimle son bulmuş ve Velayet devri başlamıştır. Benden sonra insanlar, Allah’ın emirlerini ve islamiyeti en doğru şekilde Velilerden ögreneceklerdir. Benim Velim ve vasim Ebu Talib oğlu Ali’dir” buyurmuştur. Şahı Merdan Ali’ye verilen bu Velayet kendisinden çocuklarına, onlardan da onların çocuklarına ve böylece soy takip ederek, kıyamete kadar devam edecektir.  

Ali candır, Ali canan,
Ali dindir, Ali iman,
Ali Rahim, Ali rahman,
Ali göründü gözüme
Mehmet Ali Hilmi dede  

Allah Muhammed ve Ali, bir bütünü oluşturur. Tıpkı baş, gövde ve ayaklar gibi. Birini diğerinden ayrı görmek mümkün değildir. Muhammed Ali yolunda, Allah kavramı insanda tecelli eden bir varlığa dönüşür. Şahı Merdan Ali ise bu varlığın, en olgun ve mükemmel örneğidir. Kamil ve erdemliğin bütün niteliklerini kendinde taşıyan Şahı Merdan Ali, Alevi yolunun mihenk taşı olmuştur. Tanrısal görünüşün Şahı Merdan Ali’de belirmesi bu insan üstü nitelik ve özelliklere sahip olmasındandır.   

Karanlık bilmeyiz nurumuz vardır,
Hakk Muhammed Ali ulumuz vardır,
Cemalini gördük pirimiz vardır,
Her an müşahede edenlerdeniz.
Harabi  

Aleviler, bu ilkeli duruşlarını eline diline beline sahip ol deyimleriyle sürdürmeye devam etmiş ve „el, bel, dil“ üçlemesi ile sağlam toplum yapısını korumuştur. Alevi toplumunda, aileler arasında oluşturulmuş olan „Musahiplik erkanı“ bir sosyal kurum niteliğindedir. Bu kurum aracılığiyle birbirini koruyup kollama, birlik ve beraberlik içinde yaşama gibi önemli bir işlevi yerine getirmişlerdir. Musahiplik ikrarı, Muhammed Ali yolunda çok önemli bir erkandır.  

Özetliyecek olursak…
Alevi inancının temeli, Allah Muhammed Ali üçlemesidir.
* Allah, her nesneyi yaratmış ve aynı zamanda hakim olan ilahi bir kuvvettir.
* Hz.Muhammed Mustafa, Allah’ın Resulü ve vahiy yolu ile gelen Kur’an-ın tebliğcisi, dolayısıyla Islam dininin denetçisidir.
* Şahı Merdan Ali ise, Islam dininin uygulayıcısı ve koruyucusudur.  

Allah Muhammed Ali ifadesinin asıl amacı; Allah’ın, Hz.Muhammed Mustafa ve Şahı Merdan Ali’yi kendi nurundan yarattığını ve dolayısıyla üçünün „bir“ nur olduğu inancıdır. Bu nedenledir ki Allah Muhammed Ali’ye saygı Alevilikte, ana ilke olmuştur.
Aşk ile, Kal-u Bela’da verilen ikrarın demine Huu…

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...