Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Ehli Beyt adaleti, hak ile hukuka riayet etmekir...


Ehli Beyt adaleti, hak ile hukuka riayet etmekir...
Konuya girmeden önce şunu belirtelim ki Ehli Beyt adaleti, olması ve uyulması gerekendir. Günümüzde, insanlar bu adalete uyup veya uymamaları insanların düşünce tarzı ile alakalıdır.
 

Dolayısıyla insanların eksikliği, adaleti belirlemez ancak Adalet, insanların eksikliğini giderir ve eğrisini düzeltir.  

Hak ile adaletten uzaklaşması ve insanların hukukuna riayet etmediği için Pir Imam Hüseyin, Yezid’in halifeliğini kabul etmemiştir. Hür yaratılmış olan insanın, kula kulluk yerine özgürce, bağımsız ve onurlu bir yaşam için haksızlığa karşı gelmiştir. 

Görüldüğü gibi bir tarafta kula kulluk zihniyeti ve diğer tarafta özgürlüğe sahip çıkma duruşu söz konusudur. Yani hak ile Adalet veya Adalet ile hakkaniyetin dengesi söz konusudur. 

Hak, Adalet, Hakkaniyet ve denge nedir?
Hak nedir?

Hukuk kurallarınca, kişinin maddi ve manevi olarak korunan menfaatleridir. Diğer bir deyimle, hukukun kişilere tanımış olduğu yetkidir. Bu yetki insanların yaşama şekline müdahale etmeden, yaşamına yön verme ve yaşama özgürlüğüdür.
 

Adalet nedir?
Adalet, insanların hal ve davranışıyla alakalıdır. Insanların, davranışlarının doğru olup olmadığını belirleyen ilkedir. Yasalara uymamak, eşit veya adil davranmamak, kayde ile kurallara uymamak veya adaletsiz davranmak anlamlarına gelmektedir.
 

Hakkaniyet nedir?
Hak ile Adalete uygun olması, doğruluk ve dürüstlüktür.

Hakkaniyet, hukuksal düşünme yönteminin temel kurallarından biridir. Adalet ilkelerini, koruma veya gözetme yetkisini ifade eder.  

Denge nedi?
Sabit durma halidr. Canlı veya cansız nesnelerin, devrilmeden dikey durma halidir. Yani iki karşıt gücün denk gelmesinden doğan durumdur. Demek ki bir nesnede veya insanda, denge bozulunca o insan yere devrilir. Toplumda denge bozulduğunda sorunlar, sorumsuzluklar gibi dengesiz durumlar ortaya çıkar ki o zaman toplumun huzuru bozulmuş olur. Alevi deyimiyle, her nesnenin yerli yerinde olmasıdır.
 

Alevilerin, inanç esaslarından biri de ‚Adalet‘ tir. Adaletin temelinde, her nesnenin yerli yerinde olmasıyla birlikte kendi yerinde karar kılması ve yerini bilmesidir.  

Ehli Beyt adaleti; Kainattaki her nesnenin kendi yerli yerine konulması, dengeli ve eşit olmasıdır. Özgürlüğü-bağımsızlığı savunmak, kimsenin hakkını ziyan etmemek, insnların manevi değerlerini tarumar etmemek, birinin hakkını bir diğerine vermemek, kul hakkına girmemek, insanlar arasında ayrım yapmadan adaletle hükmetmek, insanların hakkını korumak, zulme asla rıza göstermemek, zalime karşı mazlumdan yana tavır almak, başkası hakkında kötü düşünmemek, ihtiyaç içinde olanlara yardım eli uzatmak, insaflı olmak ve eşit tutmaktır.   

Özetlersek kainattaki bütün canlıların hukukuna riayet etmek, Hakk ile hakkaniyet ilkesi doğrultusunda Adil davranmaktır. 

Hz.Muhammed Mustafa, “Ehli Beytim Nuh’un gemisi gibidir; O’na binen kurtulur, uzak duran boğulup helak olur” buyurmutur. 

Dolayısıyla insan alemi ancak Ehli Beyt adaleti ile huzur içinde can cana, yan yana Rıza şehrini yaşayabilir. Ehli Beyt adaleti sağlanmadığı müdetçe, kanlar akmaya devam eder ve insanoğlu çok zulüm görecektir. 
Aşk ile, gerçeğin demine Huu...
 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından, 
=Seyyid Hakkı=  

Seyyid Hakkı, Sosyal medya takip hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız: 
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL 


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...