Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Alevi inancında ikrar, ikrarın önemi ve evlilik durumu…


Alevi inancında ikrar, ikrarın önemi ve evlilik durumu…
Ikrar veren aile toplumu arasında, evlilik söz konusu olabilir mi? 

Alevi inancında ikrarın verildiği andan itibaren ikrarlılar arasında evlilik, kesinlikle söz konusu değildir. Çünkü ikrar, manen ahiret kardeşliğini ifade eder. Ikrar kardeşliği, manevi olarak biyolojik kardeşliktende öteyedir. 

Çünkü biyolojik kardeşlikte, kendi seçimimiz olmayan ve emek sarf etmediğimiz bir durumdur. Ikrar kardeşliğinde ise, kendi seçimimiz olan ve namus hariç canı cana, malı mala kattığımız bir kardeşliktir. Dolayısıyla günahına, mebaline, suçuna, her haliyle sorumluluğunu paylaştığımız ve üstlendiğimiz bir ikrardır. 

Inanç boyutunda söz yani ikrar, olup bitenlerin bașlangıcıdır. Çünkü ikrar, önce söz olarak ifade edilir ve daha sora pratiğe dönüștürülür. Ikrar, aynı zamanda karar vermektir. Ikrar, pratiğe dönüșmeden önce, hiç bir sorumluluğu yoktur. Fakat ikrar verildikten sonra sadece kișiyi değil, o kiși ile ikrar ortamında bulunan herkes sorumluluk paylașır. Bu anlam da ikrar, toplumsal bir sorumluluğun varlıkça kabul edilmesi ve bu kabulün, toplumca onaylanması anlamına gelmektedir. 

Alevi inancındadaki evlilik anlayışı, diğer inançlara göre daha zordur. Çünkü ikrar, inancın kaide ve kurallarına, bağlı kalınacağına dair verilmektedir. Dolayısıyla öncelikle, yol ile süreğin devamlılığı ve doğru bir evlilik için, aile rızası çok önemlidir. Ailelerin ve evlenecek kişilerin, bu ikrarı devam edip edemeyeceğine dikkat etmek zorundadırlar. 

Yolun buyruğuna göre ikrar veme durumu, manevi anlamda yeniden doğma halidir. Ikrar sözü, her yerde verilmez ve yerine getirilmez. Çünkü kutsal bir anlamı ve gizemci bir manası sözkonusudur. Diğer bir manada ikrar, manevi olarak ölmek ve yeniden doğmaktır. 

Dolayısıyla verilen ikrarın kutsallığını, hem mekan hem de zaman bağlamında yaşatarak varlığa üst bir anlayışın somut dünyada sınanması ve denetlenmesi fırsatı verir. 

Ikrarın kutsallığından ötürü kirve olan Aile toplumu arasında, kız alınıp verilmesi ve Alevi inancında, yeri olmadığını diğer kaynaklardan da örnekler vermek doğru olacaktır. 

Ikrar ile ilgili, Kur’an Ayetleri…
Sözlük anlamı ile ikrar; söz vermek, verilen söze bağlı kalıp, ikrarından dönmemektir. 

Maide Suresi, 89. Ayet.
Allah sizi yeminlerinizdeki boş lakırdıdan ötürü hesaba çekmez, ama bilinçli olarak gerçekleştirdiğiniz yeminlerden sizi sorumlu tutar. Yeminlerinizi koruyun.
Yaşar Nuri Öztürk 

Fetih Suresi, 10. Ayet…
O seninle el tutuşup sözleşenler var ya, onlar gerçekte Allah ile beyatleşiyorlar. Allah'ın eli onların ellerinin üstündedir. Kim ahdi bozar, döneklik ederse kendi aleyhine döneklik etmiş olur. Ve kim Allah'a verdiği sözde vefalı davranırsa, Allah ona büyük bir ödül verecektir.
Yaşar Nuri Öztürk 

Araştırmacı ve yazar Ali Duran Gülçiçek…
Kirvelik geleneğinin en fazla önemsendiği, birçok görev ve sorumlulukların yüklendiği ve kivreler arasında kız alınıp verilmediği kesim daha çok Iç, Doğu ve Günydoğu Anadolu bölgelerinde oturan Alevi kesimdir. Sünni kesimlerde ise, kivreler arasında genellikle kız, alınıp verilir. Birbirlerine karşı, fazla sorumluluk ve yükümlülük yoktur. 

Alevilerin arasındaki kivrelik, müsahiplik-yolkadeşliği gibi iki aile arasında kurulan en ileri dostluğun ve yakınlaşmanın bir sembolüdür. Inançsal bazda oluşan bu manevi akrabalık ilişkisi, hiç kuşkusuz sosyal, siyasal ve ekonomik dayanışmanın da en güzel örneğidir.
Kaynak: Ali Duran Gülçiçek-Alevilik. 

Derviş Tur Dede…
Alevi inancı gereği bu kivreler, dostlık ve kardeşlik gülbangı ile dua edilerek birbirlerine ikrar verirler ve bağlanırlar. Bu ki aile, dar’a durup dostluk ikrarı verdikleri için, birbirlerine karşı yanlışlık ettiklerinde, Alavi inancına göre suç işlemiş sayılırlar. Diğer kardeşler birbirine kivre ise, diğer kardeşlerin çocukları da onların çocukları ile evlenemezler.  Bu düzenin yeğane amacı, toplum içerisinde ki ikrar değerini muhafaza etmek, yeri gelince de barış sancağını ayakta tutmaktır. Bu vesile ile kötülükleri, düşmanlıkları rahatlıkla ortadan kaldırma meşalesini gelecek kuşağa vermektir.
Kaynak: Derviş Tur-Erkanneme 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Alevi inanç yolunda, hizmet sayfalarımız...
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
Facebook, Seyyid Seyfeddin Ocağı-Dergah grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/   
Fcebook, Seyyid Seyfeddin Ocağı-ilim sayfamız;
https://www.facebook.com/Seyyid-Seyfeddin-Oca%C4%9F%C4%B1-sayfas%C4%B1-194839911064876/  
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/
 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/seyyidhakkiii

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Ehlibeyt Hizmet Dergahı Aşk ile Canlar...