Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Cem ve CemevleriCem ve Cemevleri...
Cem, birliğin ve beraberliğin adıdır. Cemevleri barış, özgürlük, eşitlik, ibadet, sevgi, ikrar verme, yargılama ve karar verme, aynı zamanda Hakk ve halka hizmet evleridir. 

Hakk Muhammed Ali muhabbetlerin yapıldığı, dirlik ve birliğin korunup sergilendiği, edeb ve erkanın öğretildiği, güvenin ve sevginin verildiği, Hakk'a temenna ve Hakk’ın tecelli edildiği ibadet evleridir.  

Kırklar Cemi’nden günümüze kadar Alevilerin ibadet ettiği yere “Cemevi” adı verilmiştir. Geçmişte ise tekke veya dergah olarak adlandırılmıştır. Farsça’da, dayanma anlamına gelen tekke sözcüğü inançsal etkinliklerin yürütüldüğü yapıyı anlatmak için ifade edilir. Örneklersek; Hace Ahmet Yesevi dergahı, Hünkar Hace Bektaş-ı Veli dergahı vesayre... Bu dergahların da “Kırklar Meydanı” veya “Meydan Evi” olarak bilinen cemevleri vardı.  

Cemevleri, ibadet meydanıdır. Kırklar Meclisi’nde olduğu gibi er, bacı meydanıdır. Bacıların katılıp görev aldığı ve can birliğinin sağlandığı sevgi ve birlik meydanıdır. İbadette ve ibadet evinde yön-kıble aranmaz. 

Allah, mekan ve yönden uzaktır. Çünkü mekan ve yön olmadan O, vardı. Dolayısiyle her yerde hazır ve nazırdır. Bu konu Kur’an da şöyle ifade edilmiştir; “Doğuda, batı da Allah’ındır. Ne yana dönerseniz Allah’ın cemalinin görüldüğü meydandır” bakara suresi ayet 115”.  

Cemevi’nin yeri ve önemi.
* Cemevi; Ibadet, edeb ve erkan yeridir.
* Cemevi; Sorgu, sual, karar kılma ve dar meydanıdır.
* Cemevi; Semah yeri ve kırklar meydanıdır.
* Cemevi; Ikrar yeri olarak er, bacı meydanıdır.
* Cemevi; Müsahiblik ikrarının verildiği birlik meydanıdır.
* Cemevi; Ortak kararların alındığı uludivandır.
* Cemevi; Pirin, yol ilkelerini tebliğ ettiği kutsal mekandır..
* Cemevi; Tasavvuf-zahir ve batın ilminin irşad edildiği eğitim mekanıdır.
* Cemevi; Hakk'a ve halka sığınma mekanıdır.. 
* Cemevi; Ölmezden evvel ölmenin mekanıdır.
* Cemevi; Maneviyette yeniden doğma mekanıdır.
* Cemevi; Mevki ve makam ayrılığı olmayan eşitlik meydanıdır.
* Cemevi; Herkesin lokmaları ile katıldığı paylaşım mekanıdır.
* Cemevi; Kamil insanların irfan meclisidir.
* Cemevi; Hakk Muhammed Ali muhabbetlerinin yapıldığı mekandır.
* Cemevi; Kabem insandır, dost cemalidir diyenlerin mekanıdır.
* Cemevi; Din, dil ve ırk ayrımının yapılmadığı ınsanlık mekanıdır.
* Cemevi; Arınma ve gerçeğin dile getirildiği meydanıdır. Bu meydanda yalnızca “gerçeğe Hu” denir.  

Cemevleri ibadetle beraber temiz vijdanlı insanların karşılıklı Hakk Muhammed Ali muhabbeti yaptıkları toplumsal bir ruhani mekandır, ortamdır. Kutsal olan ibadettir, semahtır, niyazdır, kısacası ilahi aşktır. Cemevi, ibadet mekanına gidip oturarak rahatlama yeri değildir. Aksine ilke olarak vicdanı rahat olanların vicdanlarıiyle gidebileceği, tevhit yapılabileceği, semah edilebileceği ibadet evidir.  

Aleviler; Yolun ilim ve irfanını cemevinde alır. Aleviliğin aslı doğruluk, kemali dostluk, cevheri marifet, görüşü eşitlik, hazinesi bilgi, meyvesi sevgi, inancı insan sevgisidir. Her şeyi insanın mutluluğu, güvenliği ve güzelliği içindir. Bu değerlere sahip olan kişi ibadetin içindedir.  

Hz.Muhammed; “Yeryüzü benim mabedimdir” diyerek, her yerin ibadet mekanı olması gerektiğini belirtmiştir. Allah, sevgisini özünde belirlemek ve onunla bir olmak için mekana ihtiyaç yoktur. Çünkü, “Allah’ın evi müminin gönlüdür. Allah, Adem’i yaratmakla da kendisine en güzel mekanı yaratmıştır. O mekanın mimarı da bizzat kendisidir. 

Yukarda da belirtildiği gibi cemevleri; Iyiliğin,  güzelliğin, arınmışlığın, temiz kalp ve iyi niyetli yüreklerin yeridir. Kötü niyetli insanların girmemesi ve kötü niyetli insanlardan arınması için de; Kul hakkı yiyenler, dedi kodu edenler, yalancı şahitlik yapanlar, nefsi için eşini boşayanlar, insana kast edenler, insanı incitenler, haram kazanç sağlayıp kul hakkı yiyenler, eline, diline, beline sahip olmayanlar, ana baba hakkı bilmeyenler, komşu hakkı bilmeyenler, verdikleri ikrardan dönenler, gönlünde ikilik taşıyanlar, kısacası yaramaz fiiller içerisinde olanlar ceme alınmayarak, zararlı insanlardan uzak tutulmalıdır. En güzel ibadet riyasız yapılan ibadettir.

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=


********************************************************
Alevi inanç yolunda, hizmet sayfalarımız...
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62  
Facebook, Dergah grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/
Fcebook, ilim sayfamız;
https://www.facebook.com/Seyyid-Seyfeddin-Oca%C4%9F%C4%B1-sayfas%C4%B1-194839911064876/   
Alevi Inanç Din Bilgileri, WEB sayfamız;
https://www.uludivan.de/  
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/seyyidhakkiii
*******************************************************

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...