Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Aleviliği var eden, değerler vardır ve bu değerlerden taviz verilemez…Aleviliği var eden, değerler vardır ve bu değerlerden taviz verilemez…
Tartışılan ve tartışılmayan değerler vardır. Alevi inancını da var eden, değerler vardır ve bu değerlerden taviz verilemez. 

Son bir kaç yıl içinde Alevi inancına yönelik, bilinçli veya bilinçsiz saldırılar söz konusudur. Ne yazık ki bu saldırılar, Alevi inancına tahammülleri olmayan unsurlara bazı Alevi ailelerinin çocukları da eklenmiştir. 

Bunlar;
* Kendilerini devrimci olduklarını sanırlar ancak devrimciliğin d’sinden haberi olmayan,
* Alevi ailenin çocuğuyum derler ancak Aleviliğin A’sından haberi olmayan,
* Dünya genel bilgisinden mahrum,
* Mazlum insanların haklarını savunduğunu sanıp ırkçılık dünyasında volta atarlar,
* Din sömürücülüktür-gericiliktir diyorlar ancak Alevi kurumlarına kene gibi yapışıp bırakmazlar,
* Din bir morfindir derler ancak kendilerini Dede-Pir olarak tanıtmaktan geri durmazlar,
* Ahlaktan bahsederler ancak inanan insanlar kadar kul hakkı ilkesine bağlı değildirler,
* Emekten dem vururlar ancak insanların sırtından inmeyip geçinmeyi meslek edinmiş menfaatçı, çıkarçı ve bilgi fukarası bir zihniyet virus ordusu ile karşı karşıyayız. 

Oysa ki medeni, aydın, bilgili ateist insanlar;
* Inananların düşüncesine saygı duyarlar,
* Kimsenin yaşam tarzına müdahale etmezler,
* Kul hakkına saygı duyarlar,
* Kendi emekleri ile geçinirler hatta yardım ile paylaşmayı prensip edinmiş ve yaşam ilkeleri ise; Insan olmaya gayret et, sevmeyi bil, sahiplenmeyi bil, incitmemeyi bil, saygılı olmayı bil, vs. bunlara sahip olduktan sonra „kim olursan ol iyi bir insansın“ düşüncesine sahiptirler.   

Tüm bu güzelliklerden uzak çıkarcı, menfaatcı, işleri gücleri nasıl çarparım, nasıl çırparım, nasıl çalarım, nasıl kandırırım, nasıl mevki sahibi olabilirim, aç kalmamak için ne pahasına olursa olsun hayatını garantiye almaya çabalayan bir zihniyet virus ordusu olan bu mahlukatların; Dinle, devrimcilikle, solculukla yani insanların manevi değerleri ile uzaktan yakından bir alakaları yoktur. Tek amaçları, çıkarlarına hizmet etmek ve menfaatları uğruna, toplumun manevi değerlerini tarumar etmekteler.   

Insanlık bir yana kendisine beşkuruş faydası olmayan bu çıkarcı ve menfaatcılar, konu Alevilik olunca kendilerinin bilgi alanı olmamasına rağmen konuşan konuşana, ahkam kesen kesene. Adeta mangalda kül bırakmama inadına gerici ve cahil dedikleri aile büyüklerinden öğrenmiş oldukları kulak dolması bilgilerle uzman kesilirler. Ağzındaki tükürükleri kurumasına rağmen tartışmaların, ardı arkası kesilmez. 

Hayatımızın her alanında olduğu gibi tartışılan ve tartışılmayanlar vardır. Yaşam koşulları hariç inanç, tartışma konusu olamaz çünkü isminden de anlaşıldığı gibi ya inanır ya da inanmazsınız. 

Asırlardır canı pahasına Hakk Muhammed Ali yoluna verdikleri ikrarın yüzü suyu hürmetine, insanlık değerlerini bugüne taşıyan; Iyi, dürüst, onurlu, duruşlu, kişilikli, olgun, marifetli insanların mirasından faydalanmak, geçinmek ve hazır emeği kendilerine mal etmek için bu güzel insanların maskesini takmaktan geri durmamışlardır. Allah, islah etsin. 

Her çağda böylesine çıkarcı, menfaatcı, onursuz, kişiliksiz, ihanetci ve insanlık değerlerini tarumar eden hain kişiler çıkmışlardır. Dolayısıyla bu ne ilk ve nede son olacaktır. 

Alevilik adına dünden bugüne, bugünden yarına yaşanılmış, yaşanılan ve yaşanılacak olan olumsuzluklara rağmen Hakk Muhammed Ali yoluna ikrar veren Aleviler, insanlık değerlerini sahiplenerek ve ilim ışığını rehber edinerek insanlığa hizmetlerini sürdüreceklerdir. Çünkü kalben inandıkları yolun temelinde sevgi, merkezinde insan ve insana hizmet anlayışı vardır. Tüm bu güzellikler, Alevi inancını var eden değerlerdir ve Aleviler, bu değerleri için bedel ödemişlerdir. 

Dolayısıyla Aleviler iyi insanların, insan değerlerini korumak için cehaletin ve nefsin köleleri olmuş mahlukatlarla savaşım içinde olduklarının bilincindedirler.
=Seyyid Hakkı=

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...