Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Alevi inancında Mürşid, Pir, Rehber ve Seyyidlik kurumu...


Alevi inancında Mürşid, Pir, Rehber ve Seyyidlik kurumu...
Alevi inancı içerisinde Seyidlik kurumu Mürşid, Pir ve Rehberden oluşur. Dolayısıyla Mürşid ve Pir, Alevilerin inançsal önderidirler.   

Alevilikte inançsal yapının içinde Mürşid, Pir, Rehber ve Talip ilişkilerine baktığımızda Seyyidlik Kurumu inançsal yapının direğidir. Anadolu topraklarında, Asa ile çarıkıyla köy köy, bucak bucak, karış karış dolaşan ve Aleviliği artısıyla eksisiyle bügüne taşıyan işte Horasan Erenleri olan bu gönüllü Pirlerdir. 

Anadoluda halka bilgi veren halkı aydınlatan; „Benim Kabem insandır, çok keramet var insanda, Hakk Ademde yani insandadır“ diyen, yeri gelince Bizansın, Selçuklunun, Osmanlının zalim sultanlarına karşı halkı örgütleyip karşı koyan, Damarlarında Evlad-ı Resul kanı akan işte Horasan Erenleri olan bu gönüllü Pirlerdir.  

Mürşid, Pir, Rehber bunlar aynı zamanda binbir baskıya karşı Anadolu Aleviliğini gizli saklı yollarla yaşatan, eğiten yeraltı ünüversiteleridirler. Alevi inancının yazılı kaynaklarını tarumar eden, yok eden Ehli Beyt düşmanlarının eylemleri karşısında yılmamış ve teslim olmamış bu gönüllü Pirler, Alevi inancını sözlü yani şiirlerle, deyişlerle, ağıtlarla, mersiyelerle topluma aktarılarak bugünlere gelmelerini sağlamışlardır. 

Alevi inanç önderleri, kendilerini Allah Muhammed Ali üçlemesiyle simgeler. Dört kapı Kırk Makam‘la inanç sistemini belirler. Ehli Beyt ve Kerbela olgularıyla sevgisini, zalimin zulmüne karşı direnmeyi sembolleştirirler. Hünkar Hace Beataş-ı Veli ile kendi kültürünü, hoş görüyü “Eline Diline Beline sahip ol” deyimiyle inançla sosyal yaşamı birleştirmişlerdir. 

Mürşidlik kapısı; Yol, edep, erkanda en üst kurumdur yani son mercihdir.
Örneğin Danıştay, yargıtay gibi...

Dolayısıyla hiyerarşik olarak;
Talip → Rehber'e,
Rehber → Pir'e ve  
Pir de → Mürşide bağlıdır.

Bu da, El ele El Hakk’a demektir.

Seyyidlik kurumunun, kendisine özgü bir yapılanması vardır. Bu yapılanmada Alevi inanç önderleri olan Mürşid, Pir ve Rehber aynı zamanda kendileri de yol talibidirler. Yani bir Mürşide ve bir Pire bağlıdırlar. Nasıl ki bir yol talibi yanlışa yöneldiğinde yada hataya düştüğünde kendi pirine sığınıyorsa ayni şekilde inanç önderler de talibi olduğu kendi Mürşid ve Pirlerine sığınırlar. 

Bu sistemle, mükemmel bir denetim mekanizması kurmuşlardır. Bu mekanizma, zinci halkaları misali bir birine bağlıdır. Yani bir Mürşid veya Pirin kendi görevini layıkıyla yapıp yapmadığını, Mürşid ve Piri tarafından denetlenir. 

* Mürşid’de yola, edep erkana bağlıdır. Bu kural, Cem Erkanı ile icra edilir. Icra ve icraat, yeri Cem erkanıdır. Mürşid için geçerli olan vasıflar, Pir için de geçerlidir.
* Alevilikte, eğitimsel bilgilendirme ile sorumluluk bilinci hayatın her alanında uygulanır ve gerçelşetirilir.
Aşk ile, yolun demine Huu… 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal medya takip hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Ehlibeyt Hizmet Dergahı Aşk ile Canlar...