Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Alevi yoluna, nasıl talip olunur?


Alevi yoluna, nasıl talip olunur?
Nasıl Alevi olunur?
 

Alevi inancının temeli; Ikrar, itikat, ilahi aşk, umut ve sevgiden ibarettir.
Dolayısıyla Aleviyim demekle Alevi olunmaz. Insan özüyle, yaşamıyla, ahlakiyle, kültürüyle ve Mevcudata karşı sorumluluğunu yerine getirerek Alevi olmalıdır. Bunun adı, ikrardır.
 

Bir Pire el vermek için talib olan kişi, Pire gider. Pir; Buyur can, dilediğin nedir? diye sorar.
Talib olmak isteyen can, kendini Pire doğruluk içinde tanıtır. Kendisine talib olmak istediğini arz eder ve neden, yola talib olmak istediğini açıklar. Muhammed Ali yolunda, iyi bir talip olmak için yolun ilim irfanını öğrenmek istediğini dile getirir.  
 

Her ne kadar Alevilik hakkında neyin ne olduğunu az çok bilsem de, özümde büyük eksiklik gördüğümü, can gözümün kapalı olduğunu, Düyayayı, insanları ve alemi gönül gözümle bilip tanımak istiyorum. Yolun ilim irfanı ile gönlüm dillensin ve ruhum, aydınlık olsun. Kendi özümde kendimi görmek istiyorum Pirim. 

Özetlersek…
Talib için, teslim olmanın alt yapısı bilmektir. Bilmenin yolu da bir erdirici Mürşid ile Pire bağlanmaktır. Onun eteğinden el tutmaktır.  
 

Alevi inancına göre yola talip olup Hakk yolunda yürümek isteyen bir can, yol önderi olan bir Pire bağlanması gerekir. Pire bağlanmak; Pirin nasihatına, ilmine, edep erkanına uyacağına ve kendini pire teslim edeceğine dair ikrar vermesidir. Ikrar; söz vermek, yemin etmek, biat etmek, akt demektir.  

Ikrar verip yola girmek isteyen bir can, Pir huzurunda ikrar vermeden önce başta eşi ve daha sonra diğer aile fertleri ile gönülbirliğine vararak rızalıkları alınmalıdır. Bu gönülbirliğinden sonra Hakk meydanında, Pir ve toplum huzurunda ikrar verilir.    

Ikrar sözü, şöyledir… 
Bismişah, Allah Allah!
„Allah bir, ya Muhammed, ya Ali, ya On İki Imam’lar, Insan-i Kamil yoluna talibim, elime, dilime, belime sahibim. Rıza şehrine girmektir dileğim. Hakk meydanında, canlar şahidim olsun. Allah eyvallah nefes pirdedir“ diyerek ikrarını beyan etmiş olur. Ikrar beyanından sonra bu kimse yol evladıdır, yol talibidir. 
 

Talip; Hakikati talep eden ve Hakk’a ulaşmayı hedefleyendir.  

Pir huzurunda verilen ikrar ile birlikte, bir deneme sürecinden sonra kendisine tevbe telkin edilerek Alevi inancının ilim irfanından kendisine bilgi verilir. Bunlara uyacağına, eline diline beline sahip olacağına söz verdikten sonra Alevi olunur. Dolayısıyla eline diline beline sahip olma ilkesi, Alevi ikrar inancının temelini oluşturur ve aynı zamanda Alevilerin uyması gereken, en temel etik kuraldır.   

Ikrar verme erkanı bittikten sonra, Pir kendisine öğüt ve nasihatta bulunur; Pir talibe, söylediğin bizim, sakladığın senin diyerek eline diline beline, aşına ve eşine sahip olması (edep), kendine reva görmediğini de başkasına uygulamıyacaksın, kendini bilip, Hakk Muhammed Ali’ye, Ehli Ebeyt’e, On Iki Imam’lara, 72 millete ve canlı varlıklara-Doğaya karşı sevgi ve saygıda kusur etmeyeceksin.  

Dört Kapı Kırk Makam, Kamil-i Insan öğretisi üzerine Enel Hakk(Tanrıyla bütünleşme, bir olmaya) olmaya  çalışacaksın. Yolunu, Mürşüdini, Pirini, Rehberini bir bileceksin; Yalan söyleme, haram yeme, kötülük etme, arkada dedi-kodu yapma, kötlük ve kötüden yana olma, eline diline sahip ol, kin ve kibir tutma, kimseye kin, inat, kibirlik etme. Gördüğünü ört görmediğini söyleme, elinle koymadığını alma, elinin ermediği yere el uzatma, sözünün geçmediği yere söz söyleme, ibretle bakıp yumuşaklık ile söyle, küçüğüne izzet, büyüğüne hürmet ve hizmet eyle, erenlerin sırlarına eriş, Hakk’ın her yerde ve kendi özünde hazır bil, özünü bu yolda böylece tut.    

Pir öğüt nasihat ettikten sonra, şöyle dua ederek ikrar erkanını bitirir:
Bismişah, Allah Allah!
Allah’a, Hz.Muhammed Mustafa’ya, Ali’yyel Murteza’ya, Hatice-tül Kübra, Fatma-tüz Zöhre, Hasan-ül Mücteba, Hüseyin’i deşta
Kerbela hakkı için ikrarlar daim ola, muradlar hasıl ola, Hakk Muhammed Ali yardımcınız, gözcünüz, bekçiniz ola. Canab-ı Hakk verdiğin ikrardan döndürmeye, mahşerde utandırmaya, ahirette ateşe yandırmaya.
Aşk ile, gerçeğin demine Huu...

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...