Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Alevilik, birdir ve Muhammed Ali yolu olarak tanımlanır...


Alevilik, birdir ve Muhammed Ali yolu olarak tanımlanır... 
Alevilik, Muhammed Ali yolu’dur. Islamın özü, aydınlık ve çağdaş yüzüdür. Yani özünde islam dinini redetmeyen toplumun inançsal, kültürel ve sosyal yaşamınıda özünde taşıyarak sevgi, saygı dolu barışcıl ve evrensel bir inançtır.
 

Dolayısıyla Alevilik, Aleviliktir. Aleviliği tarif etmeye kaltığınızda, muhakak bir yerlerde eksiklik kalır. Alevi yol önderlerinin de buyurduğu gibi, Inanç tarif edilmez ancak yaşanır. Çünkü bir inanç, ne kadar yaşanırsa o kadar inancın doğruluğu veya yanlışı anlaşılır. Tüm bu değerlendirmelerden yola çıkarsak Alevilik, islam dininin tasavvuf yani batıni yüzü ve yorumudur. 

Yüzyıllardır baskı, sürgün, katliam ve başkaca her türlü yol kullanılarak sindirilmek istenen Alevi inancı, nihayet tam yok oldu denilirken yeniden doğmuştur. Kim ne derse desin günümüzde Alevilik açısında, tam bir rönesans yaşanıyor. Bu rönesansı engellemek, artık hiç bir biçimde mümkün değildir ve olamaz. 

Ancak yine de Alevi inancının karşıtları son bir hamle ile ona kendi inançsal, ideolojik ve siyasal kimlikleri doğrultusunda yön verme cabalarının yaşanmakta olduğu da yadsınamaz. Buna “Aleviliği başkalaştırma çabaları” denir.  

Barışcıl ve Evrenselleşmiş olan Aleviliği, başkalaştırmaya kalkan ikrarından dönmüş artniyetli mahlukatları kınıyoruz ve Bunlardan öncekilerinin çabası boşa olduğu gibi, bunların da çabası boşadır.  

Ne yazık ki insan tarihine baktığımızda bir çok ihanetci, din tücarları, ikrarından dönmüş iki yüzlü riyakarlar çıkmıştır.  

Gururla söyliyelim ki tüm bu ihrenç girişim ve ihanetlere rağmen, Muhammed Ali yolu; Hace Bektaş-ı Veli, Hallac-ı Mansur, Ulu Ozanlar, Seyyid Seyfeddin, Sarı Saltuk, Baba Mansur, Hıdır Abdal Sultan gibi ölümsüz inanç önderlerini, yol erenlerini yaratmış ve yetiştirmiştir. Dolayısıyla Alevi inancı, bu değerleri insanlığın ortak değerleri yapmıştır. 

Ne mutlu ki bu ulu erenler, bunca ihanetlere karşı insan ve insanlığa hizmet etmeyi kendilerine şiar edinmişlerdir. Anadoluyu ve Balkanları islamlaştıran da bu değerli ulu erenlerdir.  

Dönüp Kerbela’ya, bakmamız gerekir. Hem de bir kez değil, bin kez bakıp ders çıkarmamız gerekir. Aşk ile, yolun demine Huu… 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı= 

Seyyid Hakkı, Sosyal medya takip hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...