Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Allah ile uğraşan kulları, kulla uğraşan Allah’ı unutur…


Allah ile uğraşan kulları, kulla uğraşan Allah’ı unutur…
Ibadet; Şeksiz ve gümansız tek bir Allah’a mahsustur ve teslimiyet O’nadır. Diyoruz ki kulluğumuz sadece Allah’a dır. Kulluk, teslimiyettir. Teslimiyet ise, O’nun biz kullarından istediklerine harfiyen uymak ve yerine getirmektir.  

Allah’ın, biz kullarından istediği nelerdir?
* Hiç bir canlıya zarar vermemek, eziyet etmemek,
* Senin olmayan nesneye el uzatmamak,
* Bir dilden iki söz söylememek,
* Kimseye eziyet ve hile etmemek,
* Kimseyi aşağılamamak, küçük ve hakir görmemek,
* Yapılan tövbeyi bozmamak, verilen ikrardan dönmemek, yeminine bağlı kalmak,
* Kimseye kötü nazarla-gözle bakmamak,
* Gördüğünü örtmek, görmediğini söylememek,
* Haram lokma yememek,
* Yetim hakkı yememek,
* Anaya Babaya hürmetkar davranmak,
* Komşumuzu sevmek, saymak,
* Dedikodu yapmamak,
* Yalan Söylememek,
* Iftira etmemek,
* Kin ve kibirli olmamak,
* Ölçüde ve tartıda doğru olmak,
* Yalan yere yemin ve şahitlik etmemek,
* Büyüklere sayğılı, küçüklere şefkatli olmak,
* Haksızlığa boyun eğmemek, başkasının hakkına sayğılı olmak,
* Kimseye kötülük, fenalık düşünmemek,
* Elinin ermediği yere el uzatmamak, sözünün geçmediği yere söz söylememek,
* Incinsen de incitmemek,
* Bildiğinin daha üstününü öğrenmek ve herkese öğretmek,
* Bin kere mazlum olsan da bir kere zalim olmamak,
* Aleyinde olsa bile doğruyu söylemek,
* Sevgi ve acıma insanlığın, şehvet ve hırs hayvanlığın vasfı olsuğunu unutmamak,
* Inanç sahibi olmak, ibadeti cennet için değil Hakk’a kavuşmak için yapmak. vs. vs. 

Kainatta olan bitenleri bilen, gören, duyan, herşeye gücü yeten, hakim ve sahip olan bir yaratıcının yukarda saydıklarımıza ihtiyacı varmıdır? elbetteki yoktur. O zaman iyilik ve kötülükler insanların kendisi içindir.   

Madem ki ibadeti, şükür etmeyi Allah için ve iyilikleri de kendimiz için yapıyorsak o zaman birileriyle uğraşmak ne diye? Birilerinin inancına, ibadetine, muhabbetine karışmak, müdahale etmek ne diye?  

Kişinin kendi iradesiyle değilde başkasının iradesiyle, dayatmasıyla yaptığı ibadet ne derece kabul olur ki? Dayatma ve sindirme sonucu yapılan ibadetler, tutulan oruçlar, kapanmalar dinle bağdaşmadığı gibi, Allah’ın hüsnü rızası ile, hiçbir alakası yoktur. Çünkü ibadet rıza işidir, gönül işdir. Kişinin rızası dışında, yapılan her türlü dini icratlar yanlıştır. Davranışlarımızla, hal ve hareketlerimizle, örnek olabiliriz fakat dayatma doğru değildir. 

Kendi nefsimizle mücadele etme yerine başkalarıyla uğraşırsak, işte o zaman Allah’ı unuturuz. Diğer bir deyimle, Allah’ın işine karışmış oluruz. Allah’ı bize unutturan ise, kendi dünyevi nefsimiz ve hırsımızdır. Hatta gaflete düşürüp hatalar, yanlışlıklar yaptıranda odur. Şeytani nefsin tuzağına düşmemek için; “Bu işi nasıl yaparsam Allah benden razı olur?” diye düşünürsek o zaman her hareketimizde Allah’ı hatırlamış oluruz. Işte zikir de budur, ibadette budur ve iyilik de budur. Amaç Allah’a iyi bir kul, çevremize de iyi ve faydalı bir insan olmaktır. 

Dolayısıyla insan, her işini yaparken; “Allah’ı kendimden, nasıl memnun edebilirim?” diye düşünürse, böylece her işinde Allah’ı hatırlamış olur ki, işte bu da zikirdir. Zaten zikir, hatırlamak demektir.  

Canab-ı Hakk’ın yarattığı bu dünyada herşey fanidir yani gelip geçicidir. Bu konuda Yunus Emre; “Mal sahibi mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi? Mal da yalan mülk de yalan,
var gel biraz da sen oyalan“ demiştir. 

Bu dünyada imtihandayız dolayısıyla her işmiz, hareketimiz birer imtihandır. Bu da, her koyun kendi bacağından asılır demektir. Kimse kimsenin ibadet şekline karışıp müdahale etmemeli ve o hakka da sahip değildir. Sadece ve sadece her insan kendi nefsi ile, inancı ile sorumlu ve kendini sorumlu his etmelidir. Çünkü “dinde zorlama yoktur” (Bakara suresi 256). 

Dinde ibadet, gizlidir. Allah ile kul arasındadır. Dolayısıyla her bir insanoğlunun yaptığı herhangi iyi bir hareketle övümmesini ibadetine karıştırması, ibadetin gereği kendisine bir menfaat sağlamaya çalışması yanlış ve günahtır.
Aşk ile, ilim ışığı rehberiniz olsun… 

 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...