Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Enel Hakk, mana anlamı...


Enel Hakk, mana anlamı...
Enel Hakk, manası; Hakk’tan ayrı değilim, Hakk’la beraberim demektir. Yani gerçek ve doğrunun Cenab-ı Hakk’ın kendisi olduğu için doğrudan ayrı değilim, doğru ile beraberim anlamındadır. 
 

Hallac-ı Mansur, Allah’ın ilahi aşkına yani ilmi deryasına daldığı sırada Enel Hakk demiştir. Buradaki Derya manası, hakikat ilmidir.  

Allah’ın ilmi deryasında, benliğini yetirip yok olmasıdır yani cisim aleminden mana alemine geçiştir. Işte Hallac-ı Mansur’da da, bu gerçekleşmiştir. 

Dolayısıyla kişinin varlığı, Allah’ın varlığı içerisinde eriyip yok olmasıdır yani Allah’ın varlığı, kişinin yapısında cemal bulması anlamının ifadesidir. Fakat Allah'ın kendisidir, anlamına gelmez. 

Hallac-ı Mansur’un, Insanı-Tanrıyı-Doğayı yani Vahdeti Vücut-u bir bütün olarak gören inançta; Sevgiyi temel alan ve herşeyi insanda arayan bu öğretisi, Alevi inanç öğretisinin, temeli olmuştur.  

Aleviler; Hakk Meydanı’nda özünü dara çektikleri duruşa, “Dar-ı Mansur” adını vermişlerdir. Mana anlamı, yanlış düşünce ve kötü alışkanlıklardan arınıp doğru ile beraber olmaktır. 

Münkirin gıdası Hakk'tan kesildi,
Nesimi yüzüldü, Mansur asıldı.
Dünya yetmiş kere doldu eksildi,
Dolduran Ali'dir, dolan Ali'dir.
Pir Sultan Abdal
 

Batın alemini çözemiyen, anlamıyan ve sadece cisim aleminden haberdar olan cehaletin yoz ve yobazları, Hallac-ı Mansur’u anlamamaları ve tevhid inancına aykırı bulduklarından ötürü idamına ferman verip idam ettirmişlerdir. 

Hakk ile hakikati sahiplenen, hizmetini veren Hakk dostlarının cehaletin yoz ve yobazları tarafından katledilmemesi için, Şahı Merdan Ali’nin buyurduğu gibi; Gelin cehaleti, ilimle geri çevirelim. Ilme, hizmet edelim. Aşk ile.... 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=
 

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Ehlibeyt Hizmet Dergahı Aşk ile Canlar...