Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Aleviler, AKP ve Cemevlerinin konumu…


Aleviler, AKP ve Cemevlerinin konumu…
* Alevilerin kendini doğru ifade etmesi gerekir: Aleviliğin tanımı.

* Karşı çıkmak veya eleştiri yerine Alevilerin somut istekleri ortaya konulmalıdır: Aleviler ne istiyor?

* Kendini Alevi olarak tanımlıyanlar, Aleviliği farklı yerlere çekmek yerine Aleviliğin bir bütün olarak kabul edilmesi zorunludur.

* Alevilerin ne istediğini doğru tespit edilmesi için, şahsi çıkar ve menfaatlerden uzak durulmalıdır.
 

Ne üzücü ki Alevi toplumu, yıllardır yasal ve Psikolojik boyutları olan bir tanınma statüsünü elde etmek mücadelesini yürütmekteler. 

Alevi toplumu, tek yanlı baskılara, ayrıştırmalara, başkalaştırma zihniyetine karşın 73 milleti bir nazarda görme ilkesine bağlı kalarak barışçıl bir duruşu sergilemeye devam etmektedir ve toplum içinde gerginlik yaratacak tüm yaklaşımlardan uzak kalmayı başarmışlardır. 

Aleviliğim tanımı...
Alevilik; Allah, Muhammed, Ali kutsallığını kalbinde taşımak. Büyük bir itikat ve inançla; Allah’a, Muhammed Mustafa‘ya, Şahı Merdan Ali’ye, Hz.Muhammed Mustafa‘nın iki kutsal emaneti olan Kur’an-ı Kerim ve Ehli Beyt’ine, Aleviliğin edebiyatı ve felsefesi olan islamiyetin özü; Özde yapılmak istenen değişikliklere evet demeyen, doğruları esas alıp, mazlumla bir olup, zalime karşı koyan, Hakk’ın emirlerine gönülden sadık kalan, her türlü karanlık ve bağnaz düşünceye-düzene karşı koyan, Kırklar Meclisi’nde, “büyüğümüzde bir küçüğümüzde bir” tezi ile, bir nazarda görülen insanı, inanç merkezine oturtup, insan hakları temelinin atıldığı Kırklar Meclisi, bugünkü Dünya insan hakları cemiyetine de ışık olmuş bu güzel düşünceye sahip çıkarak, Allah’ın cemalinden yaratıp kutsal kıldığı insanı, kırklar ceminde, bu kutsallık daha da pekiştirilip, Dört Kapı Kırk Makam ile Kamil-i Insan şeklini veren felsefeyle tevalla ve teberra ikrarına-ilkelerine bağlı kalmaktan geçer.
 

Şahı Merdan Ali’nin adeletinden ayrılmayan, Temelinde insan sevgisi bulunan, Her dine, mezhebe, inanca sayğı duyan ve hoş görüyle bakan, Dil, din, ırk, renk farkı gözetmeyen, Eline beline diline sahip olma ilkelerini şart koşan ve bunu musahiplik kurumu ile gerçekleştiren, Gelmek isteyen inançlı insanları çatısı altına alarak manevi ihtiyaçlarını gideren, Insanları yaşadıkları toplumda kendi istekleriyle kendi kendilerini yarğılamalarını sağlayan, Eşitlikçi, katılımcı, paylaşımcı düşünceyi savunan Evrensel inanç sistemidir. 

Şeriatın bağnaz kurallarına bağlı olmayan ve onu red eden, Islam dinini kendine göre, Sünni ve Şii inancının dışında yorumlayan; Aslı doğruluk, kemali dostluk, cevheri merhamet, görüşü eşitlik, hazinesi bilgi, Meyvesi sevgi hamuruyla yoğrulmuş , Insan-i Kamil yani erdemli insan yaratmayı öngören, Korkuyu aşıp sevgiyle Allah’a yönelen, Enel Hakk ile insanın özünde tanrıyı gören, Yaradan ile yaradılan ikiliğinden Varlık birliğine (Vahdet-i vucut’a) varan, Ahlaklığı yaşamının temeline koyan, insanı yücelten, Hamurunda, hem ilahiliğin hem de irfaniliğin mayası bulunan, Kişinin ahlak ve karekterli yaşam ilkelerini belirleyen, Dini, biçim ve şekil olarak değil, inanç olarak algılayan, Dini, bağımsız bir irade gücü ve batıni özelliğiyle evrimleştiren, Akıl ile mantık bütünlüğünde birleştiren ve tüm bunları Kırklar Cemi’nden alınan ilhamla yürüten Canların Evrensel inanç sistemidir. 

Alevilerin, somut taleplerinden bazıları…
* Cemevleri ve Türbelerin sorumluluğu, tamamen Alevilere bırakılmalıdır,
* Aleviliğin tanımını, Alevi inancını yaşıyan Alevilere bırakılmalıdır,
* Eşit yurtaşlık hakkının tanınması zorunludur,
* Cemevlerinin inançsal statüsü tanınmalı, yasal olarak tüm haklardan yararlanmalısı sağlanmalıdır,
* Zorunlu din derslerinin yerine seçim, velilere bırakılmalıdır,
* Tek taraflı Diyanet Başkanlığı, Anayasal kurum olmaktan çıkarılıp özerk Din Işleri Kurumu haline getirilmelidir ve diğer inançların eşit temsiliyeti sağlanmalıdır.
* Alevi köylerine Cami yaptırılmamalıdır,
* Diğer inanç gruplarında olduğu gibi Alevilerin Can Aşı lokması olan Aşura günü, tatil günü ilan edilmelidir,
* Alevi köylerine, Alevilere zulüm yapmış şahsiyetlerin isimleri verilmemelidir, vs. 

Farklı inanç mensuplarının hoşgörü, dostluk, barış ve huzur içinde yaşamaları için, bu taleplerin kabul edilmesi zorunluluğu vardır. Bu taleplerin kabul edilmeyip baskıcı, dayatmacı, başkalaştırlma anlayışı toplumda birlik, beraberlik ve dostça yan yana yaşamaları mümkün olmayacaktır. 

Eğer Aleviler, nolduğu gibi görünmezlerse ne yazık ki zamanla istediği gibi görünmek zorunda kalacaklardır. Zeten birilerinin istediği gibi görünmeye gayret ettikleri andan itibaren, taviz vermek ve özünden uzaklaşmak zorunda kalacaklardır. 

Maalesef özünden uzaklaş toplumlar, başkasının değerlerine sahip çıkmak zorunda kalmışlardır. Aleviler başkalaşmak yerine, özüne ve değerlerine sahip çıkıp olduğu gibi görünmelidirler. 

Dolayısıyla Aleviler, kendi ibadet evlerini, kültür evi değil ibadet evi olarak tanımlamalıdırlar.
AKP iktidarının, Cemevlerini Kültür bakanlığına bağlaması tamamen bir düşmanlık ve yok saymaktan ibarettir.

Aşk ile, gerçeğin demine Huu…
 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...