Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Alevi inancında ikrar...Alevi inancında, ikrar...
Alevi inancında ikrar vermeyen bir kişi, Alevi değildir. Çünkü Muhammed Ali yolu, ikrar üzerine kurulmuştur. 

Ikrar, sözlük anlamı; Söz vermek, yemin etmek, biat etmektir.
Alevilikte, verilen ikrar Allah’ın birliğine, Hz.Muhammed’in peygamberliğine, Şahı Merdan Ali’nin Veliahtlığına itaat etmek, Ehli Beyt’e muhabbet duymak, Mürşid, Pir ve Rehber buyruğuna riayet etme sözüdür. Verilen ikrar, bilerek ve gönülden olmalıdır. 

Ikrar erkanı, insanın yaradılışının öncesine dayanır. Allah ruhları yaratırken, Ruhlar Allah’ın varlığını ve birliğini tasdik ederek ikrar vermişlerdir. O’nun illahi kuvvetine inanıp bağlılıklarını dile getirmişlerdir. 

Ilk ikrar Allah ile melek Cebrail arasında gerçekleşmiştir. Allah melek Cebraili yaratırken kendisine sorar “sen kimsin ben kimim?” ve melek Cebrail, “sen yaradansın ben ise yaradılan” demiştir. Işte ikrar vermenin temeli de burda atılmıştır. 

Alevi erkanında ikrar vermedeki amaç, Kal-u Bela’dan beri verilen ikrarı hatırlatmak ve insanlığın ilk ikrarına göndermedir. Dolayısıyla yola girmek isteyen yani talip olmak isteyen bir canın bilerek ve gönülden Cem erkanında Pirin huzurunda ve toplumun şahitliğinde ikrar verip, yolun kurallarını, ilkelerini yerine getirmekle mükelleftir. Burdaki amaç iyi insan, faydalı insan, uyumlu insan olmaktır.   

Ikrar verip yola girmek isteyen can, Pir huzurunda ikrar vermeden önce başta eşiyle daha sonra diğer aile fertleriyle gönül birliğine gitmeli ve rızalıkları alınmalıdır. Bu gönül birliğinden sonra Hakk Meydanı’nda Pir huzurunda ve toplumun şahitliğinde ikrar verebilir. 

Ikrar sözü… 
Bismişah, Allah Allah!
Allah bir, ya Muhammed ya Ali, ya On Iki Imamlar!
Insani Kamil yoluna talibim, Elime Dilime Belime sahibim.
Rıza şehrine girmektir dileğim.
Hakk meydanında, canlar şahidim olsun.
Allah eyvallah, nefes pirdedir.

Diyerek ikrar aktını beyan etmiş olur. Ikrarını, beyan ettiği andan itibaren yol talibidir. Talip, Hakk’a ulaşmayı talep edendir. 

Pir huzurunda uzun süren bir deneme ve törenden sonra, kendisine tevbe telkin edilerek Alevi yolunun Dört Kapı Kırk Makamla ilgili bilgiler verilir. Ikrarına, Eline Diline Beline sahip olacağına söz vererek Alevi yol evladı olur. 

Dolayısıyla Eline Diline Beline sahip olma ilkesi, Alevi ikrar inancının temelini oluşturur ve aynı zamanda Alevilerin, uyması gereken en temel etik ile ahlaksal kuraldır.  

Ikrar verme erkanı tamamlandıktan sonra Pir, ikrar vermiş olan cana öğüt ve nasihatta bulunur.
Pir, talibe söylediğin bizim sakladığın senindir. Eline Diline Beline, aşına ve eşine sahip ol, kendine reva görmediğini başkasına uygulama, kendini bilip, Hakk Muhammed Ali’ye, Ehli Ebeyt’e, On Iki Imamlara, 72 millete, canlı varlıklara-Doğaya karşı sevgi ve saygıda kusur etmeyeceksin. 

Dört Kapı Kırk Makam kamili insan öğretisi üzerine Enel Hakk yani Allah ile bütünleşme, bir olmaya çalışacaksın. Yolunu, Mürşüdini, Pirini, Rehberini bir bil. Yalan söyleme, haram yeme, giybet etme, arkada dedi kodu yapma. Kötlük ve kötüden yana olma. Eline diline sahip ol, kin ile kibir tutma. Gördüğünü ört görmediğini söyleme, elinle koymadığını alma. Elinin ermediği yere el uzatma ve sözünün geçmediği yere söz söyleme. Ibretle bakıp yumuşaklık ile söyle. Küçüğüne izzet, büyüğüne hürmet ve hizmet eyle. Erenlerin sırlarına eriş. Hakk’ın her yerde ve kendi özünde hazır bil. Bu yolda özünü böylece temiz, ak ve pak tut.  

Pir öğüt nasihat ettikten sonra, duasını ederek ikrar erkanını tamamlar…
Bismişah, Allah Allah!
Allah’a, Hz.Muhammed Mustafa’ya, Ali‘yyül Murteza’ya,
Hatice-tül Kübra, Seyyide Fatma-tüz Zehra, Hasan-ül Mücteba,
Hüseyin’i deşti Kerbela hakkı ıçin, ikrarlar daim, muradlar hasıl ola,
Hakk Muhammed Ali yar yardımcınız, gözcünüz, bekçiniz ola.
Canab-ı Hakk verdiğin ikrardan döndürmeye, mahşerde utandırmaya, ahrette ateşe yandırmaya.
Allah Allah. Aşk ile, gerçeğin demine Huu..

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal medya takip hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...