Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Alevilikte, ikrar bir duruştur ve bu duruşun adı, Imam Hüseyin’dir...


Alevilikte, ikrar bir duruştur ve bu duruşun adı, Imam Hüseyin’dir...
Imam Hüseyin ismi anıldığında, akla Yezid’in zulmü ve Kerbela’nın ihaneti gelir.
 

Hakk Muhammed Ali yolunda esas olan ilkemiz, verilen ikrara bağlı kalmak ve verilen ikrarın arkasında durmaktır. Çünkü, ikrar bir duruştur. Aleviler için bu duruş, Pir Imam Hüseyin duruşudur. 

Pir Imam Hüseyin duruşu, Nefs ile cehalete karşı durma ve mücadele etme duruşudur. Dedesi Hz.Muhammed Mustafa ve babası Şahı Merdan Ali gibi Hakk ile hakikatten yana kul hakkını yiyenlere, mazluma ah çektirenlere, aydınlığı karanlığa boğanlara, Allah ile aldatanlara, halkın masumiyetini ve onurunu hiçe sayanlara karşı onurlu duruşu ortaya koymaktır. 

Onurlu duruşu ortaya koymak için, elbetteki onurlu olmak gerekir. Kula kullluk eden, nefsine uyan, kul hakkını yiyen, Eline Diline Beline sahip olmayan, ikrarında durmayanlardan onurlu bir duruş beklemek mümkün değildir. Çünkü nefs konumu gereği, kaypak bir yapıya dolayısıyla duruşa sahiptirler. 

Dolayısıyla duruş, ortaya koyulması gereken örnek davranıştır.
Onurlu bir duruşa sahip olmak olgunlaşmış, erdemleşmiş, kemalete ermiş bir aklın ilahi iradesidir. 
 

Kerbela’da verilen savaş Onurlu ile onursuzluğun, medeniyet ile cehaletin, zalim ile mazlumun, yiğitlik ile kaypaklığın, karalık ile aydınlığın, ikrar ile ikrarsızların, iyi ile kötü ruhlu insanların, iyi düşünen ile kötü düşünenlerin, iyi zihniyet ile kötü zihniyetin, vs. savaşıdır.  

Kerbela’da Resul‘ün evladına kıyıldı,
Bu zulmü duyan insanlık kan ağladı,
Yezid‘e ve zülmüne boyun eğmedi,

Insanlık abidesi, Pir Imam Hüseyin!
   

Duruşun ikrar, yolun yolumuzdur,
Ikrarını süren, senin ümmetindir,
Ikrarında dönen, Hakk’ın nesidir,

Insanlık abidesi, Pir Imam Hüseyin!
  

Lanet olsun, sana kıyan ikrarsıza,
Nefsine uyan, zalim yandaşlarına,
Seyyid Hakkı, selam olsun sana,

Insanlık abidesi, Pir Imam Hüseyin!
 
 
 
Dolayısıyla Pir Imam Hüseyin duruşu; 
* Ilme, edebe ve hakikate talip olma duruşudur,
* Mazlumların, onurlu yaşam mücadelesi verenlerin duruşudur,

* Kainattaki mevcudata sahip çıkmak ve sorumluluğunu yerine getirenlerin duruşudur,

* Nefse uymayıp ikrarında duranların duruşudur,

* Akıl ve mantıkla ikrar veren ikrarlı yiğitlerin duruşudur,

* Onurlu ve özgür yaşamak isteyen insanların duruşudur,

* Kalben ve ruhen Hakk ile hakikate teslim olanların duruşudur,

* Kula kulluğu red edelerin duruşudur,

* Cinsiyet ayrımı yapmadan, insanı can olarak görenlerin duruşudur ve

* Karanlığı aydınlatan Güneşin doğuşudur.
 

Ilim, bilim, akıl, güzel düşünce Pir Imam Hüseyin’i ve kin, kibir, nefret, kötü düşünce ise Yezid’i sembolize eder. Yazıklar olsun kin, kibir, nefret ve zalim zihniyetinin safında yer alanlara.  

Selam olsun, ikrarında durup yolunu süren ve insanlığa hizmet edenlere. Ateşte semaha durup, karanlığa ışık olanlara
Aşk ile, selam olsun sana insanlık abidesi, Pir Imam Hüseyin!

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=
 

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız; 
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

 Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...