Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Alevi din önderleri dedeler, kimin soyundan gelirler?


Alevi din önderleri dedeler, kimin soyundan gelirler?
Dedelik kurumu hiyerarşik düzende en üst makamı teşkil eder. Dedelik kurumu hiyeraşik olarak; Mürşid, Pir ve rehberden oluşur. Mürşid, Pir ve Rehber; Evlad-ı Resul, Ocakzade olarak adlandırılırlar. Dolayısiyle Seyyid-i Saadet Evlad- Resul’dürler yani Hz.Muhammed soyundan gelenlerdir.

Kur’an (Maide suresi ayet 35); “Ey inananlar! Allah’ın gazabından sakının. O’na ulaşmak için vesileye (mürşide) bağlanın ve onun yolunda gayret sarfedin ki kurtulasınız” yani; ona götürecek vesile (Mürşid) arayınız. Yani: beni bulmuş kullarım vardır. Bana varmak dilerseniz onları izleyiniz. Onlar size vesile olup bana ulaştırırlar. Öyleyse o zatlarla “Sırat-ı müstakim yolu” yani “dosdoğru giden yol” da birlikte oluruz.  

Işte bu ayet hükmünce vesile Alevilikte Pirdir, Mürşidtir ve Rehberdir. Kişi bunlara bağlanırsa Hakk’a ulaşır. 
=Seyyid Hakkı=

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...