Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Alevi inanç önderleri, Seyyidlerin başlıca görevleri...


Alevi inanç önderleri, Seyyidlerin başlıca görevleri...
Seyyidlik kurumu, hiyeraşik olarak; Mürşid, Pir, Rehber ve Seyyidlerden oluşur. Mürşid, Pir, Rehber ve Seyyidler; Evlad-ı Resul, Ocakzade olarak adlandırılırlar ve Seyyid-i Saadet Evlad- Resul’dürler yani Hz.Muhammed Mustafa soyundan gelenlerdir. 

Evlad-ı Rasul olan her bir seyyid, yolun inanç önderi olur anlamına gelmez. Çünkü Yol önderliğinin, bir sıfatı vardır ve bu sıfatın kendine has vasıfları vardır. Eğer bir Evlad-ı Resul, bu vasıfları yerine getirebiliyorsa evet o Seyyid, yolun inanç önderi konumundadır. 

Yol inanç önderliğinin, makamlara yükselme çizelgesi...
Seyyid kendini yetiştiri Rehber olur, Rehber kendini yetiştirir Pir olur ve Pir kendini yetiştirir Mürşid olur. Diğer bir deyimle Rehber, Pir ve Mürşid’in ham maddesi Seyyiddir. 

Yol önderliğinin vasıfları...
Kamil, olgun, erdemli ve çağın insanı olmak esastır.
Bunun için de yolun ilmini irfanı olan Dört Kapı Kırk Makam ilminden geçmesi gerekir.

Dört kapının manasına varması gerekir, neden veya nasıl olmuştur, aslı veya kaynağı nedir, edebi nedir, tövbesi nedir, farzı veya sünneti nedir, hayası veya erkanı nedir, vs. Yani bir bütün olarak, yolun ilim irfanından haberdar olması gerekir. 

Bundan dolayıdır ki yol önderliğinin, talibi irşad edebilmesi için yolun ilim irfanından haberdar olamsı gerektir. Dolayısıyla önce yol önderliği, her yönüyle taliplere örnek olmalı ve taliplerin, gönül rızasını kazanması gerekir.  

Bunu gerçekleştiren yol önderliği, talipleri irşad etmede zorluk çekmez ve talibin yanlışa yönlendirilmediği gibi saptırması da mümkün değildir. Bu ilme eremeyen bir yol önderliği, duyduklarıyla yetinmeleri hem yolu, hem de talibi saptırır ve sapkınlığa götürür.  

Talibin, Hakk ile hakikat çizgisinden sapmaması için Alevi inanç önderliği; Gerek bulunduğu yerleşim alanlarında, gerekse belli zamanlarda kendilerine bağlı yörelerdeki talipleri ziyaretleri sırasında onların; Inanç ve sosyal hizmetlerini, yerine getirmekle mükelleftirler. 

Inanç ve sosyal hizmetler, şunlardır…
* Talipleri, yolun ilim irfanı ile eğitmek,  
* Toplumu Dünyada ki olaylardan, gelişmelerden bilgilendirip aydınlatmak,
* Inançsal erkanları yani cem erkanlarını yönetmek, yürütmek, 
* Toplum içerisinde suç işleyenleri düşkün etme, dargınları barıştırmak. Diğer bir deyimle toplumu arındırıp paklamak, huzur ve aşayışı sağlamak, 
* Bayram, cenaze, nikah, sünnet erkanı gibi hizmetleri yerine getirmektir. 

Bu hizmetler; Mürşid, Pir, Rehber ve bazen de Pir ile Rehber öncülüğünde yerine getirilir.  

Hakk Muhammed Ali yolunda, yapılan hizmetler; Maddiyat ile değil, tamamen rızalığa ve gönüllülüğe dayalıdır. Para, mal mülk karşılığında yapılan bir hizmet, hizmet değildir ticarettir. Çünkü madiyatın olduğu yerde, paranın ve maneviyatın olduğu yerde rızalığın hükmü geçerlidir...  

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı= 

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL


Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...