Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Mürşid ve Pire, serilen Postun anlamı…Mürşid ve Pire, serilen Postun anlamı…
Farsça kökenli olan Post, sözlük anlamı; Tüyleri alınmamış, işlenmemiş, hayvan dersi anlamındadır. Tasavvuf inancında, Post; Ilim irfan sahibi, Mürşid ve Pir makamını temsil eder. Post sahipleri, Postnişin olarak da adlandırılırlar. 

Dolayısıyle Post; Hakk, hakikat, ilim, irfan, birlik ve adil yönetim sistemini temsil eder. Pire serilen Post, işlenmemiş koyun veya koç derisindendir.   

Postun sahibi, kimlerdir?
1- Hz.Muhammed Mustafa, nebilik Postu.
2- Şahı Merdan Ali, velayet Postu,
3- Imam Hüseyin, Imamet Postu ve
4- Günümüzde Seyyidlik postunu, On Iki Imam soyundan gelen Seyyidler temsil eder. 

Post makamı; Ilim irfan, ikrar ve teslimiyet makamı olduğundan ötürü Pir Postuna sadece ikrarına bağlı, Hakk ve hakikate teslim olmuş ve ilim irfan sahibi olan Seyyidler oturabilirler. Her türlü günah ve vebalin içinde olan bir kişi, Pir Postuna oturamaz ve oturmamalıdır. 

Maalesef günmüzde, şahit olduğumuz bir gerçek vardır ki; Yolun ilim irfanından uzak, bir kaç dua ezberlemiş insanlar oturmaktalar. Altını çizerek söyleyelim ki, bu postun vebali ağırdır. Dolayısıyla makam, şan şöhret hevesine kapılıp hiç bir kimse günah deryasına dalmasın ve dalan kişileri uyarmak da yol evlatlarının görevi ve sorumluluğudur. 

Imam cafer-i Sadık, Pirlik ve Post makamı hakkında şöyle demektedir...
„Pirlik kimden kaldı?
Ol zamandan bugüne kadar, şeriat, tarikat, marifet, hakikat ve pirliksecde Muhammed Ali´den kaldı. Ol sebepten, Evlad-ı Resul’den gayrisine pirlik etmek ve talip olmak caiz değildir. Yediği, içtiği haramdır. Murtadı tarikat, murtadı hakikattır. Ve hem irşadı ve biatı ve tövbesi makbul değildir. Çünkü Evlad-ı Resulden biat yoktur. Semayesiz kalmıştır. Onun, aslı asla yoktur. Ol kimse On İki Imam dergahından nasipsizdir. 

Hz.Resul bir hadiste buyurur ki, Allah-u teala hazretleri kelamı kadiminde öyle buyurmuş ki, «asıl asırdır» demiştir. Zira ezelden hırka ve meftul ve irşad ve tövbe ve pirlik ve seccade bunun cümlesi Şahı Merdan Ali’ye gelmiştir. Şimdi Şah evladı ve nesli olmayan kimseye pirlik etmek caiz değildir. 

Evlad-ı muhammed-Ali’den olaki, pirliği caiz ola. Ilmi ile amil ola. Dört kapı, kırk makamdan on iki erkandan, on yedi kemerbesten, üç sünnetten yedi farzdan bir şarttan, meşayihi kübra ilminden haberder ola. Ve tarikat ile otura dura ki, hakikat ile yola vara ki pirliği caiz ola. Çünkü talip ve yol mürşidindir.“ 

Imam Cafer-i Sadık’ın buyurduğu gibi, bu makamda oturacak kişinin; Ilim irfan sahibi olması gerekir ki, pirliği ve hizmeti kabul ola. 

Postun özelikleri…
* Kkrar vererek, Hakk ve hakikate teslim olmak; Teslimiyet.
* Verilen ikrar, rızalıkla verilmelidir; Rızalık.
* Ikrar vererek, Muhammed Ali yoluna, hizmet etmek; Hizmet.
* Nefsin verdiği zorluklara rağmen, nefse karşı direnmek; Ikrarında durmak.
* Aşk ile, yola Turab olmak; Duruşlu olmak.
* Yolun, ilmi haline bezenmek; Okumak ve okutmak.
* Günah ve eksikliklerinden arınmak; Tövbe etmek.
* Kula, kulluk etmemek; Aklın özgür olmasını sağlamak.
* Allah’ı, iyi ve kötü günlerde hatırlamak; Tevhidi dilde düşürmemek.
* Benlikten, kibirlikten, cimrilikten uzak durmak; Paylaşımcı olmak. Vs. 

Pir Postuna oturacak kişi, bütün bu manevi değerlere sahip olması gerekir. Her isteyen istediği için, O Posta oturamaz. Çünkü bu Post, Imam Hüseyin’i temsil etmektedir. 

Imam Hüseyin; Hakk ve hakikat yolunda nasıl bir bedel ödemiştir, herkesce bilinmektedir. Dolayısıyla bilindiği halde Posta karşı, saygı ve hürmette kusur ediliyorsa; Büyük bir vebalin altına girmiş olunuyor ki, buda yolumuzca düşkünlüktür. 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Alevi inanç yolunda, hizmet sayfalarımız...
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
Facebook, Alevi Hizmet Dergah
ı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Alevi Ilim Dergahı sayfamız;
https://www.facebook.com/Seyyid-Seyfeddin-Oca%C4%9F%C4%B1-sayfas%C4%B1-194839911064876/ 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/seyyidhakkiiiAlevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...