Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Dua, Gülbenk, Terceman, Kelime-i Tevhid ve Salavat manaları...Dua, Gülbenk, Terceman, Kelime-i Tevhid ve Salavat manaları...
Hz.Muhammed Mustafa, duanın önemini; “Dua, ibadetin özüdür” diyerek belirtmiştir. 

Din ve inançların, kendine has ibadet şekilleri vardır. Bu ibadetlerin özünü, genel anlamiyle dua oluşturmaktadır. Çünkü dua; Manevi boyutta Allah’a yakınlaşmak, iletişimi sağlamak ve aynı zamanda da maneviyatımızı güçlendirmek için büyük bir önem arz etmektedir. 

Dua…
Kelime manası olarak; Seslenmek, yardıma çağırmak, dilekte bulunmak, istemek, yalvarmak, davet etmek gibi manalara gelmektedir.  

Dini manası ise; Allah’a karşı kulun kendi acizliğini itiraf etmesi, O’na sığınması, dilekleri konusunda kendisinden ihsan ve yardım dilemesidir. Yaradan ile yaratılanın arasında kurulan gizli, eşsiz ve aracısız diyalogdur. Kalpler ancak Allah’ı anmakla, zikir etmekle manevi huzura kavuşur. 

Kavram olarak; Allah’ı anmak, saygı-zikir ile çağrmak ve istekte bulunmak anlamlarına gelmektedir. Dua, ferdi veya toplu olarak da yapılır. 

Bismişah, Allah Allah!
Vakitler hayır ola, hayırlar feth ola.
Şerler def, müminler şad ola.
Dilde dileklerimizi, gönülde muradımızı vere.

Görünür görünmez kazalardan, belalardan, iftiralardan,
Münkir ve münafıkın şerinden bekleye saklaya göre gözete,
Neyleyim nideyim dedirmeye.
Görünür görünmez evliya, enbiyaların şefaatı üzerimizde hazır ve nazır ola.
Allah Allah, Allah eyvallah.
Dil bizden, kabul-ü Cenab-ı Hakk’tan ola.
Aşk ile, gerçeğin demine Huu... 

Gülbenk…
Farsça kökenli olan Gülbenk, Alevi ibadet erkanlarında yapılan özel dualara verilen adtır. Bu özel dualarda; Hakk Muhammed Ali, On Iki Imam, Ehli Beyt ve Hünkar Hace Bektaş-ı Veli gibi yol ulularının isimleri yer almaktadır. Kendilerine sevgi, saygı, övgü, vs. gibi sözcükler sunularak yardım ve destek istenir. Bu dualar, Allah Muhammed Ali ile başlar ve yine Onlara saygı, sevgi ve övgü ile son bulur. 

Bismişah, Allah allah!
Ya Cenab-ı Hakk!
Muhammed Mustafa, Şahı Merdan Ali yüzü suyu hürmetine,
Hata ve kusurlarımızı;
Ol Huda hakkı için bağışla.
Muhammed Mustafa hakkı için bağışla.
Ali’yyel Murtaza hakkı için bağışla.
Hatice-tül Kübra hakkı için bağışla.
Seyyide Fatma-tül Zöhre ana hakkı için bağışla.
Imam Hasan hulki Rıza hakkı için bağışla.
Imam Hüseyin Deşt-i Kerbela hakkı için bağışla.
Imam Zeynel Ali Aba hakkı için bağışla.
Imam Muhammed Bakır hakkı için bağışla.
Imam Cafer-i Sadık hakkı için bağışla.
Imam Musa-i Kazım hakkı için bağışla.
Imam Ali-ül Rıza hakkı için bağışla.
Imam Muhammed Taki hakkı için bağışla.
Imam Ali’yyül Naki hakkı için bağışla.
Imam Hasan-ül Askeri hakkı için bağışla.
Imam Muhammed Mehdi sahibi zaman hakkı için bağışla.
Hünkar Hace Bektaş-ı Veli hakkı için bağışla.
Cümle Erenlerin, Evliyaların hakkı için bağışla.
Allah Allah, Allah eyvallah. Kabul ve makbul ola…
 

Gülbenk, Cem erkanında; Yapılan hizmetlerin, okunan salavat ve tercemanların, söylenen nefes'lerin onayıdır. Dolayısıyla cem erkanı, gülbenk ile açılır ve gülbenk ile de sonlandırılır. 

Burada dikkat edilmesi gereken önemli nokta Gülbenkler, toplulu ibadetlerde Mürşid veya pir tarafından okunur. Oradaki canlar, Gülbenk başında ve sonunda Allah Allah nidalariyle eşlik ederler.  

Terceman…
Günlük hayatımızda yapılan işlerle ilgili arzu, dilek, manevi yardımda ve şükranda bulunmak için dile getirilen kısa, özlü dualardır. Toplu veya ferdi olarak okunur. 

Bismişah, Allah Allah!
Evel Allah diyelim, kadim Allah diyelim.
Sofra Ali’nin, himmet Veli’nin,
Geldi Ali sofrası, ya Şah diyelim,
Şah versin biz yiyelim,
Demine Huu diyelim.
Allah Allah, kabul ve makbul ola. Aşk ile Huu… 

Kelime-i Tevhid…
Evvel ve Ahir olan, Allah’ın birliğine inanmaktır.
Hakk ve hakikat yolunda gönülleri birlemek, birlik ile beraberlik içinde Allah’ı zikretmek, saygı, hürmet ve övgüleri, bağlama eşliğinde okumaktır. 

Arapça; La ilahe illallah, Muhammeden resulullah, Aliyyün veliyullah.
Türkçe anlamı; Allah’tan başka tapınacak illah yoktur, Allah birdir. Muhammed Mustafa, Allah’ın elçisi ve Şahı Merdan Ali, Allah’ın sırrına ermiş Veliullah’tır. 

Salavat…
Hz.Muhammed Mustafa ve Ehli Beyt’ini selamlamak, anmak ve esenlikler dilemektir. 

Dolayısıyla ibadet, manevi olarak; Kötü ahlak ve alışkanlıklardan arınmak için, dua ise şükür ve manevi huzura kavuşmak için yapılır. Bunun için de duanın, ibadetin mekan ve zamanı yoktur.  

Arapça; Allah ümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala Ali seyyidina Muhammed ve Ehli Beyt.
Türkçe anlamı; Hz.Muhammed Mustafa‘ya ve O’nun Ehli Beyt’ine, dua ile selam olsun.
Aşk ile, Allah eyvallah… 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı= 

Seyyid Hakkı, Sosyal medya takip hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...