Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Aleviler ve Osmanlı...


Aleviler ve Osmanlı…
Iran’da ki Türkmenlerle çıkar çatışmasına girene kadar Osmanlı yönetimi, Alevi toplumuna küfür ve hakaret içeren açıklamalar yapmamıştır. Çünkü bu toplum Gaziyan-ı Rum, denilen Anadolu Gazileri’nin tabanını oluşturuyordu. Balkanların ele geçirilmesinde Gaziyan-ı Rum, örgütlü Osmanlı ordusundan daha etkili olmuştur. 

Dolayısıyla bu kesimin içinde yer alan zamanın Alevi inanç önderleri Hıristiyan ikliminde serbest felsefe ile islamı yaymış ve Balkanların yoksulları, ezilmişleri Kızılbaşlık kanalından islamlaştırılmışlardır. 

Lakin 1299 yılında kurulan Osmanlı imparatorluğu’nun devlet anlayışı, kökten veya aşırı dinci, Sünni ulemadan kurulmuş olan bir yönetim feodal Emevi Arap şeriatını, örf adetlerini islam din esaslarıymış gibi uygulayan kadılar ve ordudan oluşan organizeli bir yönetimden oluşmakta olup, oluşturulan düzenli ordu, halkın üzerindeki baskının sistemli bir hale gelmesini sağlamıştır. 

Inran’da kurulan Safeviler devleti(1501) hükümdarı Şah Ismail Hatayi Ehli Beyt’e, derin bir sevgi duyan ve gönülden bağlı bir hükümdar imiş. Ancak Osmanlı Imparatorluğu, sünni şeriat devleti dışındaki hiç bir dine ve örgütlenmeye izin vermemiştir. 

Zulüm ve baskılar karşısında bıkan Aleviler, Şah Ismail Hatayi’ye yakınlık duymaya başlamışlardır. Bu yakınlık Anadolu’ya gelen Horasan Erenleri’nin öncülüğünde, Osmanlıya karşı örgütlenmenin de başlangıcı olmuştur. 

Osmanlı imparatorluğu’nun sömürü sistemi, zamanın ünlü ozanı Dadaloğlu’nun şu dörtlüğüne konu olmuştur…

Şalvarı şaltak Osmanlı,
Eyeri kaltak Osmanlı,
Ekende yok biçende yok,
Yiyende ortak Osmanlı.
Dadaloğlu 

Osmanlının baskıcı, yok sayıcı anlayışına boyun eğmeyen Aleviler ve yoksul halk başkaldırarak isyan etmişlerdir. Osmanlı, direniş gösteren Türkmen aşiretlerini zorunlu iskana tabi tutmasıyla topraklarını ellerinden almasıyla isyanlar daha da yoğunlaşmıştır. 

Alevilere karşı baskısını arttırmak ve bunu sistematik bir hale getirmek için Osmanlı, Alevi nüfusunun tespitine bile çalışmış ve bu konuda fetvalar vermiştir. 

Dolayısıyla Özel eğitimle yetiştirilen Yavuz Sultan Selim padişahlık koltuğunu ele geçirmek uğruna baba ve kardeş katili dahi olabilmiştir. 

Alevi düşmanı olan katil Yavuz Sultan Selim’in, padişahlık döneminde; Anadoluda başlayan tüm ayaklanmalar kanla bastırılmış özellikle Şah Ismail Hatayi ile yapılan savaşta kırkbin Alevi kılıçtan geçirilmiştir, 

Katil Yavuz Sultan Süleyman öncülüğünde, Alevilere yapılan zulümler yetmiyormuş gibi Alevilerin yaşadığı yaşam alanları talan edilerek bu bölgeler Alevilerden arındırılmaya büyük çaba gösterilmiştir.

Şah Ismail Hatayi, iktidar hırsıyla babasını ve kardeşlerini katledecek kadar gaddar olan Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim’le 19 Mart 1514’de yaptığı Çaldıran’daki savaşı kaybetmiştir. Bu yenilgi Şah Ismail Hatayi için, sonun başlangıcı olmuştur.  1524’de 38 yaşında iken Azerbaycan’da, geçirdiği bir kanamayla Hakk’a yürümüştür. Bedeni Erdebil’e götürülerek, dedesi Şeyh Safiyüddi’nin türbesi yanında toprağa sırlanmıştır.  

Şah Ismail Hatayi, Türkçe’ye büyük önem vermiş ve devlet geleninde Türk kesimi egemen kılmıştır. Safevilerin dayandığı Türk kesiminin çoğunluğunu Anadolu’dan Iran’a göç etmiş Türk boyları oluşturmuştur. 

Şah Ismail Hatayi, Abbasiler döneminde doruğa ulaşan Türk Mevali kimliği ile Horasan kökenli Türk Halk Islamı’nı sentezleyen ilk hükümdardır. 

Şah Ismail Hatayi’nin „Hatayi“ mahlasıyla Türkçe yazdığı şiirleri, halk ve divan edebiyatı arasında bir köprü oluşturmuştur.  

Maalesef, ikdidar hırsı ile babasını ve kardeşlerini katledecek kadar gaddar bir zalim hükümdar Yavuz Sultan Selim‘le karşı karşıya kalması onu, Hakk Muhammed Ali ve Ehli Beyt yolunda yapacağı bir çok yararlı hizmetlerden alıkoymuştur.
Aşk ile, lanet olsun Ehli Beyt ve bendesine kin besleyen yobaz zihniyetine… 

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...