Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı—Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Seyyid Seyfettin Ocağı evladı.—Allah Muhammed ya Ali.
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Aleviler ve Osmanlı...


Aleviler ve Osmanlı…
Iran’daki Türkmenlerle çıkar çatışmasına girene kadar Osmanlı yönetimi Alevi toplumuna küfür ve hakaret içeren açıklamalar yapmıyormuş. Çünkü bu toplum Gaziyan-ı Rum, denilen Anadolu Gazileri’nin tabanını oluşturuyor. Balkanların ele geçirilmesinde Gaziyan-ı Rum, örgütlü Osmanlı ordusundan daha etkili oluyormuş. Çünkü, bu kesimin içinde yer alan Alevi babaları, Hıristiyan ikliminde serbest felsefe ile islamı yayıyor ve Balkanların yoksulları, ezilmişleri Kızılbaşlık kanalından islamlaşıyorlarmış. 

Lakin 1299 yılında kurulan Osmanlı imparatorluğu’nun devlet anlayışı; Katı Sünni ulemadan kurulu bir yönetim; Feodal Emevi Arap şeriatını, örf adetlerini islam din esaslarıymış gibi uygulayan kadılar ve ordudan oluşan organizeli bir yönetimden oluşmakta olup, oluşturulan düzenli ordu, halkın üzerindeki baskının sistemli bir hale gelmesini sağlamıştır. 

Inran’da kurulan Safeviler devleti(1501) hükümdarı Şah Ismail Hatayi Ehli Beyt’e, derin bir sevgi duyan ve gönülden bağlı bir hükümdar imiş. 

Osmanlı Imparatorluğu’nun asimilasyon, sünni şeriat devleti dışındaki hiç bir dine ve örgütlenmeye izin vermemiştir. Zulüm ve baskıları karşısında bıkan Aleviler, Şah Ismail Hatayi’ye yakınlık duymaya başlamışlardır. Bu yakınlık Anadolu’ya gelen Horasan erenlerinin öncülüğünde Osmanlıya karşı örgütlenmenin de başlangıcı olmuştur. 

Zamanın ünlü ozanı Dadaloğlu Osmanlı imparatorluğu’nun sömürü sistemi, şu dörtlüğe konu olmuştur...
Şalvarı şaltak Osmanlı,
Eyeri kaltak Osmanlı,
Ekende yok biçende yok,
Yiyende ortak Osmanlı.
Dadaloğlu 

Osmanlının baskıcı, yok sayıcı anlayışına boyun eğmeyen Aleviler ve yoksul halk, başkaldırarak isyan etmişlerdir. Osmanlı direniş gösteren Türkmen aşiretlerini zorunlu iskana tabi tutmasıyla, topraklarını ellerinden almasıyla isyanlar daha da yoğunlaşmıştır. 

Alevilere karşı, baskısını arttırmak ve bunu sistematik bir hale getirmek için Osmanlı, Alevi nüfusunun tespitine bile çalışmış ve bu konuda fetvalar çıkartılmıştır. Özellikle bir Alevi düşmanı olan Yavuz Sultan Selim’in padişahlığı döneminde, Anadolu‘da başlayan tüm ayaklanmalar kanla bastırılmış özellikle Şah Ismail Hatayi ile yapılan savaşta kırkbin Alevi kılıçtan geçirilmiş, Anadolu Alevisinin yaşadıgı yaşam alanları talan edilerek bu bölgeler Alevilerden arındırılmaya büyük çaba gösterilmiştir. 

Şah Ismail Hatayi, iktidar hırsı ile babasını ve kardeşlerini katledecek kadar gaddar olan Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim’le 19 Mart 1514’de yaptığı Çaldıran’daki savaşını kaybetmiştir. Bu yenilgi aynı zamanda Şah Ismail Hatayi için, sonun başlangıcı olmuştur.  1524’de 38 yaşında iken, Azerbaycan’da geçirdiği bir kanamayla Hakk’a yürümüştür. Cenazesi Erdebil’e götürülerek, dedesi Şeyh Safiyüddi’nin türbesi yanında toprağa verilmiştir.  

Şah Ismail Hatayi, Türkçe’ye büyük önem vermiş ve devlet geleninde Türk kesimi egemen kılmıştır. Safevilerin dayandığı Türk kesiminin çoğunluğunu Anadolu’dan Iran’a göç etmiş Türk boyları oluşturmuştu. Şah Ismail Hatayi, Abbasiler döneminde doruğa ulaşan Türk Mevali kimliği ile Horasan kökenli Türk Halk İslamı’nı sentezleyen ilk hükümdardır. Şah Ismail Hatayi’nin „Hatayi“ mahlasıyla Türkçe yazdığı şiirleri, halk ve divan edebiyatı arasında bir köprü oluşturmuştur.  

Maalesef, ikdidar hırsı ile babasını ve kardeşlerini katledecek kadar gaddar bir zalim hükümdar Yavuz Sultan Selim ile karşı karşıya kalması onu, Hakk Muhammed Ali ve Ehli Beyt yolunda yapacağı bir çok yararlı hizmetlerden alıkoymuştur.

Aşk ile, lanet olsun Ehli Beyt bendesine kin besliyen yoz ve yobazlara…  

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. => Facebook Sayfamız: Seyyid Hakkı SH => YouTube Kanalımız: Ehlibeyt Yolu-Seyyid Hakkı => Facebook grubumuz: Seyyid Seyfeddin Ocağı - Dergah Aşk ile Canlar...