Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. Seyyid Hakkı, 1965 Dersim doğumlu ve Ehli Beyt yazarı, Seyyid Seyfettin Ocağı evlatlarındandır. Aşk ile Canlar...
Seyyid Hakkı
Seyyid Seyfeddin Ocağı

Dört Kapı Kırk Makam evreleri...


Dört Kapı Kırk Makam evreleri... 
Dört kapı içinde bir şehir gördüm,

Mihmanımız Şahı Merdan Ali’dir.
Pir Sultan Abdal
 

Buyruk ve Makalat’a göre, dört ulu kapı ve bu dört ulu kapıya bağlı, kırk makam vardır. 
1. Birinci kapı, Şeriat, 
2. Ikinci kapı, Tarikat, 
3. Üçüncü kapı, Marifet ve 
4. Dördüncü kapı, insan oğlunun ulaşabileceği son kapı, Hakikat kapısı’dır.  
 

Dört Kapı, Kırk Makam, insanın ilim irfanla olgunlaşma evreleridir.
Her ulu kapının kendisine has, 10’ar tane alt makamları vardır. Bu makamlar, insanın ham ervahlıktan olgun insan olma evreleridir. Çünkü Alevi inancında, amaç Kamil-i Insan olmaktır.
 

Pirimiz Hünkar Hace Bektaş-ı Veli; „Kul Tanrı’ya kırk makamda erer, ulaşır, dost olur" buyurmuştur. Bu da, zahiri Dünyada; Kendini bulmak, ikrar vermek, nefsini bilmek ve Hakk’ı özünde bulmak, Hakk’la beraber olmak yani Kamil Insan olmaktır.  

Özetlersek…
Dört kapının kaynağı birdir; Dört kapı, dört aleme denk düşer. Kırk makamın onu şeriat, onu tarikat, onu marifet ve onu hakikat içindedir. Yol ehli, dört kapıya bağlı kırk makamdan geçerek Hakk’a ulaşır. Bu da Insan-ı Kamil’in çerağ gibi durması, fitil gibi yanması, yağ gibi erimesi ve mum gibi ışık saçması gerekir. 
 

Dört Kapı şunlardır…
1. Şeriat,

2. Tarikat,

3. Marifet ve

4. Hakikat kapılarıdır. 
 

Dört Kapı Kırk Makam; Allah'a giden manevi yolda, bir yol evladının geçmek zorunda olduğu manevi evrelerin bir bütünüdür. Bu evreler nefsine, hiddetine yani eline diline beline sahip olmayı diğer bir deyimle ilim irfan yoluyla eksiksiz ve noksansız Kamil-i Insan olmayı emreder. Sahibi, Muhammed Ali’dir. 

Muhammed Ali yolunda, hizmet bu dört kapıya yapılır ve saygı, bu dört kapıya gösterilir. Dört kapı: Hakk Yolu’nda yürüyen tarikat yolcusunun geçmek zorunda olduğu manevi aşamalardır. Irşad olmayanlar, dört kapıda da dönektirler. Bu irşad, yolun ilim irfanıdır.  

Hz.Muhammed Mustafa, insanlığa Evrensel ilahi mesajı getirmeden önce Arap toplumu sert bir kabile geleneğini yaşıyormuş.  

Bazı örnekler…
Kervan basmalar, soygunlar, talanlar, yağmalar, köle ticareti sıradan bir olay gibi Arap toplumunun gündelik hayatını belirlemekteymiş. Çok tanrıcılık ve putlara tapma geleneği sadece Mekke ve Medine’de değil bütün araplarda yaygın bir gelenek imiş. 
 

Hz.Muhammed Mustafa, böylesi bir ortamda zuhur etmiştir. Içinden geldiği toplumu kökten değiştirmek için, insanların sadece ruh dünyalarına değil onların toplumsal dünyalarına da seslenmiştir. Adeta arap çöllerinde bir medeniyete öncülük etmiş, büyük reformlerı hayata geçirmiştir. Fakat Hz.Muhammed Mustafa’nın, Hakk’a yürümesinden sonra eski gelenekler tekrar canlanmış ve yeni ile eski birbirine tamamlıyarak tam bir karmaşıklık ortaya çıkmıştır.       

Aydınlanma ve Kamil-i Insan olma yolu olan Dört Kapı’nın her on makamları şunlardır;
Şeriat kapısı’nın makamları…
1. Iman etmek,
2. Ilim öğrenmek,
3. Ibadet etmek,
4. Haramdan uzaklaşmak,
5. Ailesine faydalı olmak,
6. Cevreye zarar vermemek,
7. Hz.Muhammed’in emirlerine uymak,
8. Şefkatli olmak,
9. Temiz olmak ve
10.Yaramaz işlerden sakınmak. 
 

Tarikat kapısı’nın makamları…
1. Tövbe etmek,
2. Mürşid´in ögütlerine uymak,
3. Temiz giyinmek,
4. Iyilik yolunda savaşmak,
5. Hizmet etmeyi sevmek,
6. Haksızlıktan korkmak,
7. Ümitsizliğe düşmemek,
8. Ibret almak,
9. Nimet dağıtmak ve
10.Özünü fakir görmek 
 

Marifet kapısı’nın makamları…
1. Edepli olmak,
2. Bencillik, kin ve garezden uzak olmak,
3. Perhizkarlik,
4. Sabır ve kanaat,
5. Haya,
6. Cömert´lik,
7. Ilim,
8. Hoşgörü,
9. Özünü bilmek ve
10.Ariflik. 
 

Hakikat kapısı’nın makamları… 
1. Engin gönüllü olmak,
2. Kimsenin ayıbını görmemek,
3. Yapabileceĝin hiçbir iyiliği esirgememek,
4. Allah’ın her yarattığını sevmek,
5. Tüm insanları bir görmek,
6. Birliğe yönelmek ve yöneltmek,
7. Gerceği gizlememek,
8. Manayi bilmek,
9. Tanrısal sırrı öğrenmek ve
10.Tanrısal varlığa ulaşmak. 
 

Bu dört ilim irfan kapılarını özetlersek: Şeriat lambadır, Tarikat fitildir, Marifet lambaya konan yağdır ve Hakikat ise, lambanın verdiği ışıktır.   

Buyruk’ta da beyan edildiği gibi Mürşid ve Pir, yolun inanç önderleridirler. Talibi, yolun ilim irfanıyla irşad edebilmesi için; Yol önderlerinin Dört Kapı Kırk Makamdan, on iki erkandan, üç sünnet ve yedi farzdan yani yolun ilim irfanından haberdar olması gerekir. Ve tarikat ile otura, dura ki, hakikat ile yola vara ki pirliği caiz ola. Çünkü talip ve yol, Mürşidindir ile Pirindir.   

Taliplere, beyan olunur ki: Lamba gibi doğru duralar, fitil gibi yanalar, yağ gibi eriyeler ve ışık gibi nur vereler. Eşik gibi turab olalar. Söve yani kapı kasası gibi kıyamda duralar. Kapı gibi örtülüp, sır ehli olalar. Kilit gibi, muhafaza edeler.  

Hz.Muhammed Mustafa, dini açıkladıktan sonra; ismini, Elif ile Lam koydu. Burdaki mana, Zahir ve batın ilmi manasındadır. Zahir, Hz.Muhammed Mustafa‘dır ve batın ise, Şahı Merdan Ali‘dir. Ve ardından şeriat ortaya çıktı, sonra tarikat, sonra marifet ve daha sonra hakikat ilim irfan kapıları ortaya çıktı.   

Şeriat ile Tarikat, Hz.Muhammed Mustafa‘nın şanına ve Marifet ile hakikat ise, Şahı Merdan Ali’nin şanına gelmiştir. Şeriat ile Tarikat Hz.Muhammed Mustafa’da zahirileşmiş, Marifet ve Hakikat ise, Şahı Merdan Ali’de sır olmuştur.
Aşk ile, Hz.Muhammed Mustafa sırrı içinde Şahı Merdan Ali sırrına ulaşabilene aşk olsun…

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından, 
=Seyyid Hakkı=

Seyyid Hakkı, Sosyal Medya Takip Hesaplarımız…
YouTube, ilim kanalımız:
https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 
YouTube, Hakk Dergahı TV :
https://www.youtube.com/channel/UCiYFRPz6s8F4dBXue1V8zVg
Facebook, Alevi Hizmet Dergahı grubumuz:
https://www.facebook.com/groups/244039227002241/  
Fcebook, Ehlibeyt Ilim Mektebi sayfamız;
https://www.facebook.com/Ehlibeyt-%C4%B0lim-Mektebi-194839911064876 
WEB sayfamız, Alevilikte Inanç;
https://www.alevilikte-inanc.de/ 
Facebook özel sayfamız;
https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL

 

  

Alevilikte Inanç - Seyyid Hakkı sayfamızı önerelim ve yönlendirelim. * YouTube, Alevilikte inanç-Seyyid Hakkı kanalımız: https://www.youtube.com/user/YediDeryaSohbeti62 * YouTube, Hakk Dergahı TV kanalımız: https://www.youtube.com/@hakkdergahitv8618 * Facebook, Hakk Dergahı muhabbet grubumuz: https://www.facebook.com/groups/244039227002241 * Fcebook, Hakk Dergahı Ilim Irşad sayfamız; https://www.facebook.com/profile.php?id=100057353323519 * WEB sayfamız, Alevilikte Inanç-Seyyid Hakkı; https://www.alevilikte-inanc.de/ * Facebook, Seyyid Hakkı özel sayfamız; https://www.facebook.com/SeyyidHakkiAL/ Aşk ile Canlar...